ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 7634 Chelonopsis thailandica A.J.Paton, Suddee & Bongch. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7634 Chiang Mai/Thailand
402 55316 Clerodendrum bungei Steud. LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8273 Chiang Rai/Thailand
403 98532 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-009 Luang Prabang/Laos
404 98601 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-078 Luang Prabang/Laos
405 37501 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-319 Chiang Rai/Thailand
406 6966 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6966 Chiang Mai/Thailand
407 51844 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7899 Chiang Rai/Thailand
408 90639 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE N. Muangyen 902 Chiang Rai/Thailand
409 82061 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE M. Norsaengsri 12094 Phayao/Thailand
410 65278 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE K. Srithi 207 Nan/Thailand
411 33354 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE Jatupol K. 07-135 Chiang Mai/Thailand
412 92616 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. LAMIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-007 Luang Prabang/Laos
413 60060 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. simplex (Moldenke) S.L. Chen LAMIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2221 Nan/Thailand
414 115335 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. simplex (Moldenke) S.L. Chen LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 870 Chiang Rai/Thailand
415 17626 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. simplex (Moldenke) S.L. Chen LAMIACEAE P. Srisanga 1405 Nan/Thailand
416 53615 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. simplex (Moldenke) S.L. Chen LAMIACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1213 Yunnan/China
417 69766 Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. var. simplex (Moldenke) S.L. Chen LAMIACEAE V. Nguanchoo 222 Chiang Mai/Thailand
418 87441 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-283 Sainyabuli/Laos
419 125396 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 7139 Chiang Mai/THAILAND
420 2577 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2577 Chiang Mai/Thailand
421 64542 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3091 Mae Hong Son/Thailand
422 62367 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Romklao Botanical Garden 0307/2554 Uttaradit/Thailand
423 123528 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-066 Sainyabuli/LAOS
424 124855 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE N. Muangyen 3432 Nan/Thailand
425 95331 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4143 Lampang/Thailand
426 2937 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2937 Chiang Mai/Thailand
427 87458 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-300 Sainyabuli/Laos
428 1396 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1396 Chiang Mai/Thailand
429 87237 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-080 Champasak/Laos
430 123680 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-217 Sainyabuli/LAOS
431 78082 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4427 Mae Hong Son/Thailand
432 110656 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5771 Kanchanaburi/Thailand
433 88815 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi 8416 Sukhothai/Thailand
434 110066 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 939 Chiang Rai/Thailand
435 34368 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1727 Mae Hong Son/Thailand
436 75757 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4342 Mae Hong Son/Thailand
437 39922 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 5029 Khon Kaen/Thailand
438 52787 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi 2956 Phitsanulok/Thailand
439 105758 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Pimsiri PN005 Chiang Mai/Thailand
440 35327 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8134 Chiang Mai/Thailand
441 4467 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4467 Chiang Mai/Thailand
442 120679 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE N. Muangyen 2661 Nan/Thailand
443 86698 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Tanming 994 Chiang Rai/Thailand
444 57884 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE T. Phoonlap 09 Sukhothai/Thailand
445 33237 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Jatupol K. 07-018 Chiang Mai/Thailand
446 28174 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2091 Phangnga/Thailand
447 105963 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6439 Chiang Mai/Thailand
448 52845 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Yin-Jiantao 1735 Yunnan/China
449 12498 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Serm 145 Chiang Mai/Thailand
450 129278 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Akharasit Bunsongthae 117 Chiang Mai/THAILAND
451 11822 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE S. Sasrirat 27 Phetchaburi/Thailand
452 35486 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8309 Mae Hong Son/Thailand
453 36291 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2238 Chiang Mai/Thailand
454 130502 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 779 Chiang Mai/Thailand
455 94010 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090841 Chin State/Myanmar
456 213 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 213 Chiang Mai/Thailand
457 36042 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Jatupol K. 08-383 Chiang Mai/Thailand
458 51570 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1243 Nan/Thailand
459 68731 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 10642 Nan/Thailand
460 28468 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-29A Phongsaly/Laos
461 111388 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-336 Luang Prabang/Laos
462 111400 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-348 Luang Prabang/Laos
463 34203 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2128 Chiang Mai/Thailand
464 116287 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6939 Chiang Mai/Thailand
465 45520 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE N. Romkham 170 Lamphun/Thailand
466 73961 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE K. Khwan 010 Chiang Mai/Thailand
467 73326 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Lakoet 0484 Mae Hong Son/Thailand
468 121298 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE N. Boonruang 0359 Chaiyaphum/Thailand
469 34047 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1972 Chiang Mai/Thailand
470 28364 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-7(1) Oudomxay/Laos
471 47361 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 028 Chiang Mai/Thailand
472 47314 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Chusie KY26 Mae Hong Son/Thailand
473 106005 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6481 Chiang Mai/Thailand
474 121475 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1095 Uttaradit/Thailand
475 109828 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE TLBG 204 Chiang Mai/Thailand
476 73463 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Lakoet 0623 Mae Hong Son/Thailand
477 82260 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE Low, Y. W., Leong, P.; Chew, P.T.; Lua, H.K. et al. SING2011-376 Singapore
478 40541 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 08-169 Kanchanaburi/Thailand
479 54608 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE C. Leeratiwong 07-343 Songkhla/Thailand
480 43148 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 09-252 Chiang Mai/Thailand
481 3636 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3636 Nakhon Si Thammarat/Thailand
482 647 Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 647 Chiang Mai/Thailand
483 130546 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 823 Chiang Mai/Thailand
484 2580 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2580 Chiang Mai/Thailand
485 130512 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 789 Chiang Mai/Thailand
486 7603 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7603 Chiang Mai/Thailand
487 15713 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1815 Chiang Mai/Thailand
488 7688 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7688 Chiang Mai/Thailand
489 56 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 056 Chiang Mai/Thailand
490 28556 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE S. Pumicong 437 Nan/Thailand
491 129124 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2671 Chiang Mai/THAILAND
492 7946 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7946 Chiang Mai/Thailand
493 86475 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Tanming 927 Chiang Rai/Thailand
494 1331 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1331 Chiang Mai/Thailand
495 9755 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 9755 Chiang Mai/Thailand
496 21190 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2064 Nan/Thailand
497 18124 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Srisanga 1677 Nan/Thailand
498 25859 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE Bot. KU 2006.56 Chiang Mai/Thailand
499 48073 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7242 Chiang Rai/Thailand
500 43261 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3250 Yunnan/China