ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 45520 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE N. Romkham 170 Lamphun/Thailand
402 106005 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6481 Chiang Mai/Thailand
403 34368 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1727 Mae Hong Son/Thailand
404 2577 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2577 Chiang Mai/Thailand
405 109828 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE TLBG 204 Chiang Mai/THAILAND
406 36042 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Jatupol K. 08-383 Chiang Mai/Thailand
407 68731 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 10642 Nan/Thailand
408 110066 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 939 Chiang Rai/THAILAND
409 94010 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090841 Chin State/Myanmar
410 95331 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4143 Lampang/Thailand
411 2937 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2937 Chiang Mai/Thailand
412 35486 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8309 Mae Hong Son/Thailand
413 1396 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1396 Chiang Mai/Thailand
414 111388 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-336 Luang Prabang/Laos
415 111400 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-348 Luang Prabang/Laos
416 105758 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Pimsiri PN005 Chiang Mai/Thailand
417 73326 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE C. Lakoet 0484 Mae Hong Son/Thailand
418 39922 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 5029 Khon Kaen/Thailand
419 33237 Clerodendrum colebrookianum Walp. LAMIACEAE Jatupol K. 07-018 Chiang Mai/Thailand
420 43148 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 09-252 Chiang Mai/Thailand
421 82260 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE Low, Y. W., Leong, P.; Chew, P.T.; Lua, H.K. et al. SING2011-376 Singapore
422 3636 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3636 Nakhon Si Thammarat/Thailand
423 54608 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE C. Leeratiwong 07-343 Songkhla/Thailand
424 40541 Clerodendrum disprarifolium Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 08-169 Kanchanaburi/Thailand
425 647 Clerodendrum fragrans (Vent.) Willd. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 647 Chiang Mai/Thailand
426 12047 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 333 Chiang Mai/Thailand
427 43261 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3250 Yunnan/China
428 56 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 056 Chiang Mai/Thailand
429 2580 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2580 Chiang Mai/Thailand
430 21190 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2064 Nan/Thailand
431 9755 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 9755 Chiang Mai/Thailand
432 5035 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5035 Chiang Mai/Thailand
433 5005 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5005 Chiang Mai/Thailand
434 88318 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE N. Muangyen 170 Chiang Rai/Thailand
435 42964 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4482 Chiang Mai/Thailand
436 7688 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7688 Chiang Mai/Thailand
437 48073 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7242 Chiang Rai/Thailand
438 77651 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri 11575 Sukhothai/Thailand
439 86475 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Tanming 927 Chiang Rai/Thailand
440 4311 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4311 Chiang Mai/Thailand
441 48526 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7277 Chiang Rai/Thailand
442 7946 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7946 Chiang Mai/Thailand
443 4370 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4370 Chiang Mai/Thailand
444 15713 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1815 Chiang Mai/Thailand
445 28556 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE S. Pumicong 437 Nan/Thailand
446 7603 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7603 Chiang Mai/Thailand
447 25859 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE Bot. KU 2006.56 Chiang Mai/Thailand
448 18124 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE P. Srisanga 1677 Nan/Thailand
449 1331 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1331 Chiang Mai/Thailand
450 4461 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4461 Chiang Mai/Thailand
451 110286 Clerodendrum glandulosum Colebr. ex Wall. LAMIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5403 Kanchanaburi/THAILAND
452 78342 Clerodendrum glandulosum Colebr. ex Wall. LAMIACEAE V. Nguanchoo 277 Chiang Mai/Thailand
453 102686 Clerodendrum glandulosum Colebr. ex Wall. LAMIACEAE V. Nguanchoo 978 Nan/Thailand
454 88163 Clerodendrum glandulosum Colebr. ex Wall. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5169 Chiang Mai/Thailand
455 88274 Clerodendrum glandulosum Colebr. ex Wall. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5280 Chiang Mai/Thailand
456 43048 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3265 Yunnan/China
457 42283 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3604 Yunnan/China
458 42117 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8296 Yunnan/China
459 58875 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou-Shishun 3265 Yunnan/China
460 58739 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8296 Yunnan/China
461 60246 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shishun 3350 Yunnan/China
462 58734 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8295 Yunnan/China
463 42462 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8295 Yunnan/China
464 44421 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3029 Yunnan/China
465 9210 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 9210 Chiang Mai/Thailand
466 1235 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1235 Chiang Mai/Thailand
467 55571 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE C. Leeratiwong 99-59 Ubon Ratchathani/Thailand
468 11957 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE Serm 121 Chiang Mai/Thailand
469 61695 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE Ling Shein Man 087037 Magway/Myanmar
470 78868 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE N. Muangyen 112 Chiang Mai/Thailand
471 109761 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE Kanokpan Nhoodang 38 Chiang Mai/THAILAND
472 4469 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4469 Chiang Mai/Thailand
473 94011 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020786 Mandalay/Myanmar
474 94262 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE N. Muangyen 1390 Surin/Thailand
475 90894 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE Pairat 206 Bangkok/Thailand
476 54557 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-264 Mae Hong Son/Thailand
477 72020 Clerodendrum indicum Ktze. LAMIACEAE B. Pantarod 28 Nan/Thailand
478 35207 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Maknoi & K. Maneenoon 2435 Phuket/Thailand
479 40677 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3077 Phangnga/Thailand
480 24110 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE K. Kertsawang 181 Rayong/Thailand
481 24090 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 669 Chiang Mai/Thailand
482 55541 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Leeratiwong 99-193 Lampang/Thailand
483 46389 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 43 Rayong/Thailand
484 52359 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 24 Rayong/Thailand
485 90896 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE CU PI.Res.U. 147 Bangkok/Thailand
486 86776 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 070/58 Chiang Mai/Thailand
487 13228 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE T.G. Laman 592 Kalimantan/Indonesia
488 38247 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE P. Wessumritt 213 Chumphon/Thailand
489 34523 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE Warintorn K. 08-354 Rayong/Thailand
490 55611 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Leeratiwong 99-25 Phetchaburi/Thailand
491 109204 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE S.T.Chiu 05372 Taiwan
492 3612 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3612 Nakhon Si Thammarat/Thailand
493 34710 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3471 Chanthaburi/Thailand
494 50680 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE L. Kamkom 5012 Rayong/Thailand
495 24627 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 815 Chiang Mai/Thailand
496 92760 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE N. Muangyen 1330 Kanchanaburi/Thailand
497 10943 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE Benjawan Yanwisetpakdee 02 Chiang Mai/Thailand
498 479 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 479 Chiang Mai/Thailand
499 6052 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6052 Nakhon Phanom/Thailand
500 87851 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE R. Suksathan 2016111-03 Chiang Mai/Thailand