ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 5035 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5035 Chiang Mai/Thailand
502 12047 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 333 Chiang Mai/Thailand
503 48526 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7277 Chiang Rai/Thailand
504 42964 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4482 Chiang Mai/Thailand
505 121482 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1102 Uttaradit/Thailand
506 4311 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4311 Chiang Mai/Thailand
507 88318 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE N. Muangyen 170 Chiang Rai/Thailand
508 77651 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE M. Norsaengsri 11575 Sukhothai/Thailand
509 4370 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4370 Chiang Mai/Thailand
510 5005 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5005 Chiang Mai/Thailand
511 4461 Clerodendrum garrettianum Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4461 Chiang Mai/Thailand
512 110286 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5403 Kanchanaburi/Thailand
513 102686 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE V. Nguanchoo 978 Nan/Thailand
514 12093 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
515 78342 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE V. Nguanchoo 277 Chiang Mai/Thailand
516 88274 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5280 Chiang Mai/Thailand
517 88163 Clerodendrum glandulosum Lindl. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5169 Chiang Mai/Thailand
518 58734 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8295 Yunnan/China
519 44421 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3029 Yunnan/China
520 58739 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8296 Yunnan/China
521 60246 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shishun 3350 Yunnan/China
522 58875 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou-Shishun 3265 Yunnan/China
523 42462 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8295 Yunnan/China
524 42117 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Wang Hong 8296 Yunnan/China
525 43048 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3265 Yunnan/China
526 42283 Clerodendrum henryi C. P'ei LAMIACEAE Zhou Shi-shun 3604 Yunnan/China
527 9210 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 9210 Chiang Mai/Thailand
528 52360 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 32 Rayong/Thailand
529 11957 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE Serm 121 Chiang Mai/Thailand
530 94011 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020786 Mandalay/Myanmar
531 95702 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE Siriporn Pomnat PN009 Chiang Mai/Thailand
532 94262 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE N. Muangyen 1390 Surin/Thailand
533 1235 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1235 Chiang Mai/Thailand
534 72020 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE B. Pantarod 28 Nan/Thailand
535 4469 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4469 Chiang Mai/Thailand
536 54557 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE C. Leeratiwong 05-264 Mae Hong Son/Thailand
537 90894 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE Pairat 206 Bangkok/Thailand
538 61695 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE Ling Shein Man 087037 Magway/Myanmar
539 55571 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE C. Leeratiwong 99-59 Ubon Ratchathani/Thailand
540 109761 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE Kanokpan Nhoodang 38 Chiang Mai/Thailand
541 55541 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE C. Leeratiwong 99-193 Lampang/Thailand
542 78868 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE N. Muangyen 112 Chiang Mai/Thailand
543 108487 Clerodendrum indicum (L.) Kuntze LAMIACEAE T. Choopan et al. 2018-82 Maha Sarakham/Thailand
544 40677 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3077 Phangnga/Thailand
545 109204 Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. LAMIACEAE S.T.Chiu 05372 Taiwan
546 386 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 386 Chiang Mai/Thailand
547 95921 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE N. Muangyen 1877 Kanchanaburi/Thailand
548 38668 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE S. Watthana 2892 Phangnga/Thailand
549 118850 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE K. Inthamma 428 Phitsanulok/Thailand
550 10778 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE C. Sontitamma 2 Chiang Mai/Thailand
551 13584 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 242 Chiang Mai/Thailand
552 117190 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE N. Muangyen 2457 Kanchanaburi/Thailand
553 479 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 479 Chiang Mai/Thailand
554 92760 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE N. Muangyen 1330 Kanchanaburi/Thailand
555 116703 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-326 Xaignabouri/LAOS
556 116569 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-193 Xaignabouri/LAOS
557 87851 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE R. Suksathan 2016111-03 Chiang Mai/Thailand
558 84769 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE K. Kertsawang 2255 Chaiyaphum/Thailand
559 116677 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-300 Xaignabouri/LAOS
560 130680 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2844 Phitsanulok/THAILAND
561 8792 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8792 Chiang Mai/Thailand
562 125089 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 711 Phrae/Thailand
563 10637 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 239 Nan/Thailand
564 14265 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE Morakot 089 Chiang Mai/Thailand
565 10943 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE Benjawan Yanwisetpakdee 02 Chiang Mai/Thailand
566 122592 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1552 Phrae/THAILAND
567 32182 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-180 Krabi/Thailand
568 6061 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6061 Chiang Mai/Thailand
569 6062 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6062 Chiang Mai/Thailand
570 125395 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Pongamornkul 7138 Chiang Mai/THAILAND
571 55580 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. 102/2007 Kanchanaburi/Thailand
572 112277 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE Buasroi Mala 12 Tak/Thailand
573 54622 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE KKU Staff. s.n. Khon Kaen/Thailand
574 127956 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE K. Inthamma 784 Phitsanulok/Thailand
575 6052 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6052 Nakhon Phanom/Thailand
576 72122 Clerodendrum infortunatum L. LAMIACEAE W. Pongamornkul 04002 Mae Hong Son/Thailand
577 121868 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1203 Lampang/Thailand
578 86501 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE W. Tanming 953 Chiang Rai/Thailand
579 112758 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE N. Muangyen 2245 Kanchanaburi/Thailand
580 123643 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-180 Sainyabuli/LAOS
581 91858 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE N. Muangyen 1226 Phayao/Thailand
582 128745 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2185 Kanchanaburi/THAILAND
583 129022 Clerodendrum intermedium Cham. LAMIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2461 Kanchanaburi/THAILAND
584 87903 Clerodendrum izuinsulare Ke. Inoue, M. Haseg. & Sh. Kobay. LAMIACEAE Fumihiro Konta 35657 Japan
585 66989 Clerodendrum japonicum Sweet LAMIACEAE W. Pongamornkul 3571 Chiang Mai/Thailand
586 4683 Clerodendrum japonicum Sweet LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4683 Mae Hong Son/Thailand
587 129362 Clerodendrum japonicum Sweet LAMIACEAE Akharasit Bunsongthae 231 Chiang Mai/THAILAND
588 4079 Clerodendrum japonicum Sweet LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4079 Loei/Thailand
589 94996 Clerodendrum japonicum Sweet LAMIACEAE Ploy Hutasing 027 Chiang Mai/Thailand
590 4175 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4175 Chiang Mai/Thailand
591 19158 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Saemyarm 101 Mae Hong Son/Thailand
592 47312 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE Chusie KY77 Mae Hong Son/Thailand
593 51511 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE Serm 119 Chiang Mai/Thailand
594 4256 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4256 Nan/Thailand
595 23225 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 246 Chiang Mai/Thailand
596 6919 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6919 Chiang Mai/Thailand
597 15364 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Pongamornkul & R. Panya 471 Mae Hong Son/Thailand
598 1190 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 1190 Chiang Mai/Thailand
599 210 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 210 Chiang Mai/Thailand
600 11658 Clerodendrum kaempferi (Jacq.) Siebold ex Steud. LAMIACEAE W. Pongamornkul 229 Chiang Mai/Thailand