ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 55579 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Leeratiwong 2000-51 Phetchabun/Thailand
702 50369 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60727 Chiang Mai/Thailand
703 55637 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
704 55656 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Loei/Thailand
705 69624 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE V. Nguanchoo 401 Chiang Mai/Thailand
706 69617 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE V. Nguanchoo 304 Chiang Mai/Thailand
707 49984 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32901 Kanchanaburi/Thailand
708 70483 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi 3350 Phitsanulok/Thailand
709 15716 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1818 Chiang Mai/Thailand
710 42963 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4461 Chiang Mai/Thailand
711 17880 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
712 68649 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3013 Phayao/Thailand
713 66169 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 3203 Mae Hong Son/Thailand
714 47313 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Chusie KY253 Mae Hong Son/Thailand
715 66184 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 3218 Mae Hong Son/Thailand
716 67908 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE M. Norsaengsri 10588 Mae Hong Son/Thailand
717 56546 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051443 Chin State/Myanmar
718 40355 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi 2726 Loei/Thailand
719 23255 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Glamwaewwong 274 Chiang Mai/Thailand
720 56497 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051129 Chin State/Myanmar
721 15691 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1001 Chiang Mai/Thailand
722 31627 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 1950 Chiang Mai/Thailand
723 35129 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 2207 Chiang Mai/Thailand
724 44826 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Yaovanit Polpim HN1537 Chiang Mai/Thailand
725 6723 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6723 Lampang/Thailand
726 11964 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Serm 128 Chiang Mai/Thailand
727 7373 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7373 Chiang Mai/Thailand
728 64547 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 3096 Mae Hong Son/Thailand
729 45037 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE M. Tanaros 439 Chiang Mai/Thailand
730 34046 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 1971 Chiang Mai/Thailand
731 76526 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094075 Chin State/Myanmar
732 70162 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE N. Muangyen 0049 Chiang Mai/Thailand
733 45208 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE D. Khrueasan MS576 Chiang Mai/Thailand
734 55563 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Leeratiwong 98-12 Sakon Nakhon/Thailand
735 28287 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-14 Oudomxay/Laos
736 28231 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE K. Kertsawang 544 Rayong/Thailand
737 27880 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE K. Wangwasit 050615-23 Ubon Ratchathani/Thailand
738 10149 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Thongson 82 Nan/Thailand
739 74013 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE K. Khwan 123 Chiang Mai/Thailand
740 11404 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 143 Chiang Mai/Thailand
741 73330 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Lakoet 0488 Mae Hong Son/Thailand
742 51194 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 2800 Chiang Rai/Thailand
743 67001 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 3583 Mae Hong Son/Thailand
744 65300 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE K. Srithi 618 Nan/Thailand
745 8167 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8167 Loei/Thailand
746 105985 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 6461 Chiang Mai/Thailand
747 111513 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-036 Xiangkhouang/Laos
748 105182 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi 6418 Phetchabun/Thailand
749 88996 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Ubonwan Upho UBON 188 Narathiwat/Thailand
750 109687 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Pheerawhat Rujisitthiyanont 45003 Phrae/Thailand
751 88433 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE N. Muangyen 285 Phayao/Thailand
752 116245 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6897 Chiang Mai/Thailand
753 111056 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-005 Luang Prabang/Laos
754 93331 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Kreingkrai T. 003 Chiang Mai/Thailand
755 94217 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. Pongamornkul 5917 Chiang Mai/Thailand
756 97559 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. 1837 Sakon Nakhon/Thailand
757 89065 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE N. Muangyen 656 Phayao/Thailand
758 111219 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-167 Luang Prabang/Laos
759 96148 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4333 Lampang/Thailand
760 111714 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-234 Xiangkhouang/Laos
761 112794 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE N. Muangyen 2281 Kanchanaburi/Thailand
762 104904 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi 6060 Phetchabun/Thailand
763 94013 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE Khin Myo Htwe 023989 Mandalay/Myanmar
764 87348 Clerodendrum serratum (L.) Moon LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-190 Sainyabuli/Laos
765 114606 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke LAMIACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4955 Lampang/Thailand
766 32353 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-708 Chiang Rai/Thailand
767 75758 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke LAMIACEAE W. Pongamornkul 4343 Mae Hong Son/Thailand
768 37566 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-387 Phrae/Thailand
769 101279 Clerodendrum serratum (L.) Moon var. wallichii C.B. Clarke LAMIACEAE N. Muangyen AKN 028 Chiang Mai/Thailand
770 109860 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 401 Chiang Mai/Thailand
771 54549 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Chantaranothai s.n. Chiang Mai/Thailand
772 24827 Clerodendrum sp. LAMIACEAE K. Kertsawang 399 Rayong/Thailand
773 89349 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5449 Nan/Thailand
774 109861 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 402 Chiang Mai/Thailand
775 25421 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 1196-1 Chiang Mai/Thailand
776 73446 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Lakoet 0604 Mae Hong Son/Thailand
777 29783 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1104 Loei/Thailand
778 33119 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Warintorn K. 07-103 Chiang Mai/Thailand
779 31665 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1040 Loei/Thailand
780 75040 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 11086 Mae Hong Son/Thailand
781 31615 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1938 Tak/Thailand
782 75125 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2331 Houa Phan/Laos
783 96563 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 079/60 Chiang Mai/Thailand
784 27582 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 769 Phitsanulok/Thailand
785 30183 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-47A Phongsali/Laos
786 95967 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 365 Tak/Thailand
787 29608 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1350 Chiang Mai/Thailand
788 75764 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094641 Magway/Myanmar
789 29052 Clerodendrum sp. LAMIACEAE S. Suddee et al. 2623 Si Sa Ket/Thailand
790 28314 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-20 Oudomxay/Laos
791 75874 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094418 Chin State/Myanmar
792 109962 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 558 Chiang Mai/Thailand
793 95978 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 376 Mae Hong Son/Thailand
794 96311 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Prince of Songkla University 27 Chiang Mai/Thailand
795 80207 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-23 Shan State/Myanmar
796 110107 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 980 Chiang Rai/Thailand
797 20275 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 1334 Rayong/Thailand
798 20077 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 126 Yala/Thailand
799 20324 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 1383 Chanthaburi/Thailand
800 20383 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Thongson 128 Nan/Thailand