ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 108963 Akebia longiracemosa Matsum. LARDIZABALACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04936 Taiwan
2 26273 Akebia quinata (Thunb.) Decaisne LARDIZABALACEAE M. Takahashi 605385 Kochi/Japan
3 47739 Akebia quinata (Thunb.) Decaisne LARDIZABALACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-071088 Kochi/Japan
4 100960 Akebia quinata (Thunb.) Decaisne LARDIZABALACEAE Y. Yokami, T. Matsumoto et al. FOK-064912 Shikoku/Japan
5 26218 Akebia quinata (Thunb.) Decaisne LARDIZABALACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. 071088 Kochi/Japan
6 27001 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. LARDIZABALACEAE M. Nomura FOK-611623 Kochi/Japan
7 52037 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. LARDIZABALACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065432 Kochi/Japan
8 100959 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. LARDIZABALACEAE Y. Yamashita et al. FOK-067907 Shikoku/Japan
9 100958 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. LARDIZABALACEAE H. Fukuhara et al. FOK-029605 Shikoku/Japan
10 63211 Holboellia angustifolia Wall. LARDIZABALACEAE Zhou-Shishun 5301 Yunnan/China
11 79815 Holboellia latifolia Wall. LARDIZABALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097490 Chin State/Myanmar
12 79814 Holboellia latifolia Wall. LARDIZABALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097628 Chin State/Myanmar
13 18865 Parvatia brunoniana Wall. ex Dcne. LARDIZABALACEAE W. Pongamornkul 575 Mae Hong Son/Thailand
14 89373 Stauntonia brunoniana Wall ex. Hemsl. LARDIZABALACEAE W. Pongamornkul 5473 Nan/Thailand
15 50541 Stauntonia brunoniana Wall ex. Hemsl. LARDIZABALACEAE Li-Jianwu Cx00216 Yunnan/China
16 104575 Stauntonia brunoniana Wall ex. Hemsl. LARDIZABALACEAE W. Pongamornkul 6352 Chiang Mai/Thailand
17 35108 Stauntonia brunoniana Wall ex. Hemsl. LARDIZABALACEAE W. Pongamornkul 2186 Mae Hong Son/Thailand
18 109549 Stauntonia brunoniana Wall ex. Hemsl. LARDIZABALACEAE Benjaporn Phookaphin 7 Chiang Mai/Thailand
19 26852 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. LARDIZABALACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065607 Kochi/Japan
20 100961 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. LARDIZABALACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069416 Shikoku/Japan
21 52036 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. LARDIZABALACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065439 Kochi/Japan
22 109058 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. LARDIZABALACEAE C.M.Wang 08091 Taiwan
23 111904 Stauntonia hexaphylla (Thunb.) Decne. LARDIZABALACEAE Shunichi Sato 150 JAPAN
24 35361 Stauntonia sp. LARDIZABALACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8172 Chiang Mai/Thailand
25 75825 Stauntonia sp. LARDIZABALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094553 Chin State/Myanmar
26 61769 Stauntonia sp. LARDIZABALACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086946 Chin State/Myanmar