ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17931 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 1484 Nan/Thailand
2 23776 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 2697 Nan/Thailand
3 91027 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE N. Muangyen 1037 Phayao/Thailand
4 5575 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5575 Chiang Mai/Thailand
5 28080 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE S. Watthana 1917 Chiang Mai/Thailand
6 35965 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE Jatupol K. 08-306 Chiang Mai/Thailand
7 73493 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE C. Lakoet 0653 Mae Hong Son/Thailand
8 59649 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE T. Khambai 60 Chiang Mai/Thailand
9 10144 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE P. Thongson 77 Nan/Thailand
10 49480 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3967 Chiang Mai/Thailand
11 132 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 132 Chiang Mai/Thailand
12 5574 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5574 Chiang Mai/Thailand
13 14889 Actinodaphne perglabra Kosterm. LAURACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 429 Nakhon Si Thammarat/Thailand
14 59382 Actinodaphne sesquipedalis (Wall. ex Kuntze) Hook.f. & Thoms. ex Meisn. var. cambodiana H. Lec. LAURACEAE K. Kertsawang 1886 Chanthaburi/Thailand
15 31103 Actinodaphne sikkimensis Meisn. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2778 Nan/Thailand
16 56043 Actinodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8658 Bueng Kan/Thailand
17 8335 Actinodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8335 Chiang Mai/Thailand
18 59298 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Li-Jianwu 246 Yunnan/China
19 101045 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE D. Khrueasan 3 Nan/Thailand
20 12869 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 399 Nan/Thailand
21 67690 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Jatupol K. 957 Chiang Mai/Thailand
22 35719 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8571 Mae Hong Son/Thailand
23 22255 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 2315 Nan/Thailand
24 47193 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Chusie KY34 Mae Hong Son/Thailand
25 38946 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 2616 Loei/Thailand
26 469 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 469 Chiang Mai/Thailand
27 51731 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7785 Chiang Rai/Thailand
28 90729 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE N. Muangyen 991 Chiang Rai/Thailand
29 84022 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 4808 Chiang Mai/Thailand
30 35321 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8127 Chiang Mai/Thailand
31 751 Alseodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 751 Chiang Mai/Thailand
32 16815 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 1292 Nan/Thailand
33 8834 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8834 Loei/Thailand
34 9504 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9504 Loei/Thailand
35 71648 Beilschmiedia globularia Kurz LAURACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091089 Chin State/Myanmar
36 80604 Beilschmiedia lanatella Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3106 Phayao/Thailand
37 43079 Beilschmiedia linocieroides H.W.Li LAURACEAE Zhou Shi-shun 2410 Yunnan/China
38 12837 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 367 Nan/Thailand
39 21131 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2005 Nan/Thailand
40 107459 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-232 Phongsaly/Laos
41 8660 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8660 Chiang Mai/Thailand
42 82965 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 12349 Phayao/Thailand
43 22531 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 2370 Nan/Thailand
44 22709 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2441 Nan/Thailand
45 2911 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 2911 Chiang Mai/Thailand
46 36622 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 1942 Loei/Thailand
47 13688 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Suksathan 1459 Chiang Mai/Thailand
48 13981 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 647 Nan/Thailand
49 59938 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2096 Nan/Thailand
50 31259 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2934 Chiang Mai/Thailand
51 235 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 235 Chiang Mai/Thailand
52 1822 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1822 Chiang Mai/Thailand
53 1880 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1880 Chiang Mai/Thailand
54 1779 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1779 Chiang Mai/Thailand
55 71048 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Sangthongham 34 Tak/Thailand
56 13968 Beilschmiedia penangiana Gamble LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 634 Nan/Thailand
57 89122 Beilschmiedia percoriacea C.K.Allen var. glaucoides H.W.Li LAURACEAE N. Muangyen 713 Phayao/Thailand
58 89683 Beilschmiedia pergamentacea C.K.Allen LAURACEAE W. Pongamornkul 5669 Chiang Mai/Thailand
59 3169 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3169 Loei/Thailand
60 442 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 442 Chiang Mai/Thailand
61 43092 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Wang Hong 206 Yunnan/China
62 63330 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 888 Yunnan/China
63 63409 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 611 Yunnan/China
64 122855 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-325 Phongsaly/LAOS
65 134636 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3271 Nan/THAILAND
66 64308 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1125 Yunnan/China
67 6270 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6270 Loei/Thailand
68 48300 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6545 Nan/Thailand
69 48320 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6565 Nan/Thailand
70 52231 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1473 Nan/Thailand
71 95616 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 5977 Chiang Mai/Thailand
72 113047 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652 Maha Sarakham/Thailand
73 118279 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Inthamma 167 Uttaradit/Thailand
74 63971 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 44 Rayong/Thailand
75 39599 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4687 Maha Sarakham/Thailand
76 23384 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 62 Rayong/Thailand
77 8407 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8407 Khon Kaen/Thailand
78 40719 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3120 Phangnga/Thailand
79 84545 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 3397 Kalasin/Thailand
80 38686 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana 2910 Phangnga/Thailand
81 7587 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 7587 Trang/Thailand
82 39746 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4853 Prachin Buri/Thailand
83 113079 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684 Buriram/Thailand
84 80673 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 4530 Chiang Mai/Thailand
85 127769 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Panyadee 125 Rayong/Thailand
86 101758 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 046 Chiang Mai/Thailand
87 129411 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4269 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
88 90933 Cassytha filiformis L. LAURACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892 Bueng Kan/Thailand
89 102040 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4304 Chanthaburi/Thailand
90 78150 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 4495 Chiang Mai/Thailand
91 83282 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 7799 Rayong/Thailand
92 66122 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 6824 Trat/Thailand
93 118632 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 3938 Ranong/Thailand
94 39202 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4289 Nakhon Ratchasima/Thailand
95 102120 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4384 Trat/Thailand
96 85218 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 7866 Surat Thani/Thailand
97 101057 Cassytha filiformis L. LAURACEAE D. Khrueasan 22 Satun/Thailand
98 101972 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4236 Chanthaburi/Thailand
99 102101 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4365 Trat/Thailand
100 58260 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8805 Loei/Thailand