ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 23776 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 2697 Nan/Thailand
2 17931 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 1484 Nan/Thailand
3 35965 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE Jatupol K. 08-306 Chiang Mai/Thailand
4 132 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 132 Chiang Mai/Thailand
5 10144 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE P. Thongson 77 Nan/Thailand
6 5575 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5575 Chiang Mai/Thailand
7 59649 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE T. Khambai 60 Chiang Mai/Thailand
8 49480 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3967 Chiang Mai/Thailand
9 5574 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5574 Chiang Mai/Thailand
10 28080 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE S. Watthana 1917 Chiang Mai/Thailand
11 59382 Actinodaphne sesquipedalis (Wall. ex Kuntze) Hook.f. & Thoms. ex Meisn. var. cambodiana H. Lec. LAURACEAE K. Kertsawang 1886 Chanthaburi/Thailand
12 31103 Actinodaphne sikkimensis Meisn. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2778 Nan/Thailand
13 8335 Actinodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8335 Chiang Mai/Thailand
14 56043 Actinodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8658 Bueang Kan/Thailand
15 73493 Actinodaphne sp. LAURACEAE C. Lakoet 0653 Mae Hong Son/Thailand
16 91027 Actinodaphne sp. LAURACEAE N. Muangyen 1037 Phayao/Thailand
17 35719 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8571 Mae Hong Son/Thailand
18 38946 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 2616 Loei/Thailand
19 47193 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Chusie KY34 Mae Hong Son/Thailand
20 59298 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Li-Jianwu 246 Yunnan/China
21 469 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 469 Chiang Mai/Thailand
22 12869 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 399 Nan/Thailand
23 22255 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 2315 Nan/Thailand
24 67690 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Jatupol K. 957 Chiang Mai/Thailand
25 101045 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE D. Khrueasan 3 Nan/Thailand
26 90729 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE N. Muangyen 991 Chiang Rai/Thailand
27 95616 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 5977 Chiang Mai/Thailand
28 52231 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1473 Nan/Thailand
29 48320 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6565 Nan/Thailand
30 51731 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7785 Chiang Rai/Thailand
31 35321 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8127 Chiang Mai/Thailand
32 84022 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 4808 Chiang Mai/Thailand
33 751 Alseodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 751 Chiang Mai/Thailand
34 48300 Alseodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 6545 Nan/Thailand
35 33930 Alseodaphne sp. LAURACEAE J.F. Maxwell 07-702 Chiang Rai/Thailand
36 32315 Alseodaphne sp. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-515 Chiang Rai/Thailand
37 13683 Alseodaphne sp. LAURACEAE P. Suksathan 1454 Chiang Mai/Thailand
38 235 Beilschmiedia assamica Meisn. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 235 Chiang Mai/Thailand
39 103719 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-53 Chiang Mai/Thailand
40 8834 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8834 Loei/Thailand
41 16815 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 1292 Nan/Thailand
42 21131 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2005 Nan/Thailand
43 22531 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga 2370 Nan/Thailand
44 13981 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 647 Nan/Thailand
45 22709 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2441 Nan/Thailand
46 12837 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga 367 Nan/Thailand
47 13688 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Suksathan 1459 Chiang Mai/Thailand
48 59938 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2096 Nan/Thailand
49 1880 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1880 Chiang Mai/Thailand
50 1822 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1822 Chiang Mai/Thailand
51 8660 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8660 Chiang Mai/Thailand
52 9504 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9504 Loei/Thailand
53 71648 Beilschmiedia globularia Kurz LAURACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091089 Chin State/Myanmar
54 13968 Beilschmiedia intermedia C.K.Allen LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 634 Nan/Thailand
55 13970 Beilschmiedia intermedia C.K.Allen LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 636 Nan/Thailand
56 43079 Beilschmiedia linocieroides H.W.Li LAURACEAE Zhou Shi-shun 2410 Yunnan/China
57 442 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 442 Chiang Mai/Thailand
58 3169 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3169 Loei/Thailand
59 83798 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2825 Tak/Thailand
60 1779 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1779 Chiang Mai/Thailand
61 64308 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1125 Yunnan/China
62 38827 Beilschmiedia sp. LAURACEAE C. Maknoi 2497 Loei/Thailand
63 82965 Beilschmiedia sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12349 Phayao/Thailand
64 31259 Beilschmiedia sp. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2934 Chiang Mai/Thailand
65 107459 Beilschmiedia sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-232 Phongsali/Laos
66 63409 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 611 Yunnan/China
67 43092 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Wang Hong 206 Yunnan/China
68 63330 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 888 Yunnan/China
69 2911 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 2911 Chiang Mai/Thailand
70 6270 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6270 Loei/Thailand
71 84840 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3918 Phetchabun/Thailand
72 55975 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8590 Bueang Kan/Thailand
73 102101 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4365 Trat/Thailand
74 118279 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Inthamma 167 Uttaradit/Thailand
75 55648 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Maha Sarakham/Thailand
76 101057 Cassytha filiformis L. LAURACEAE D. Khrueasan 22 Satun/Thailand
77 35171 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 2399 Phangnga/Thailand
78 58260 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8805 Loei/Thailand
79 36050 Cassytha filiformis L. LAURACEAE Jatupol K. 08-391 Chiang Mai/Thailand
80 39599 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4687 Maha Sarakham/Thailand
81 88200 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 5206 Chiang Mai/Thailand
82 46910 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Tanaros 383 Chumphon/Thailand
83 87582 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422 Sainyabuli/Laos
84 118632 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 3938 Ranong/Thailand
85 40719 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3120 Phangnga/Thailand
86 87433 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275 Sainyabuli/Laos
87 102120 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4384 Trat/Thailand
88 101972 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4236 Chanthaburi/Thailand
89 39746 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4853 Prachin Buri/Thailand
90 101758 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 046 Chiang Mai/Thailand
91 39202 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4289 Nakhon Ratchasima/Thailand
92 38686 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana 2910 Phangnga/Thailand
93 104913 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 6069 Phetchabun/Thailand
94 31711 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 1669 Ubon Ratchathani/Thailand
95 102040 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4304 Chanthaburi/Thailand
96 34414 Cassytha filiformis L. LAURACEAE Warintorn K. 08-244 Rayong/Thailand
97 37262 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 2376 Phangnga/Thailand
98 39799 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4906 Chanthaburi/Thailand
99 80673 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 4530 Chiang Mai/Thailand
100 7347 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 7347 Prachuap Khiri Khan/Thailand