ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17931 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 1484 Nan/Thailand
2 23776 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 2697 Nan/Thailand
3 35965 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE Jatupol K. 08-306 Chiang Mai/Thailand
4 132 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 132 Chiang Mai/Thailand
5 59649 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE T. Khambai 60 Chiang Mai/Thailand
6 5575 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5575 Chiang Mai/Thailand
7 5574 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5574 Chiang Mai/Thailand
8 49480 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3967 Chiang Mai/Thailand
9 10144 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE P. Thongson 77 Nan/Thailand
10 28080 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE S. Watthana 1917 Chiang Mai/Thailand
11 59382 Actinodaphne sesquipedalis (Wall. ex Kuntze) Hook.f. & Thoms. ex Meisn. var. cambodiana H. Lec. LAURACEAE K. Kertsawang 1886 Chanthaburi/Thailand
12 31103 Actinodaphne sikkimensis Meisn. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2778 Nan/Thailand
13 56043 Actinodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8658 Bueng Kan /Thailand
14 91027 Actinodaphne sp. LAURACEAE N. Muangyen 1037 Phayao/Thailand
15 8335 Actinodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8335 Chiang Mai/Thailand
16 73493 Actinodaphne sp. LAURACEAE C. Lakoet 0653 Mae Hong Son/Thailand
17 59298 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Li-Jianwu 246 Yunnan/China
18 52231 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1473 Nan/Thailand
19 48320 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6565 Nan/Thailand
20 35321 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8127 Chiang Mai/Thailand
21 51731 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7785 Chiang Rai/Thailand
22 84022 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 4808 Chiang Mai/Thailand
23 90729 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE N. Muangyen 991 Chiang Rai/Thailand
24 95616 Alseodaphne nigrescens (Gamble) Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 5977 Chiang Mai/Thailand
25 22255 Alseodaphne sp. LAURACEAE P. Srisanga 2315 Nan/Thailand
26 48300 Alseodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 6545 Nan/Thailand
27 13683 Alseodaphne sp. LAURACEAE P. Suksathan 1454 Chiang Mai/Thailand
28 751 Alseodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 751 Chiang Mai/Thailand
29 12869 Alseodaphne sp. LAURACEAE P. Srisanga 399 Nan/Thailand
30 33930 Alseodaphne sp. LAURACEAE J.F. Maxwell 07-702 Chiang Rai/Thailand
31 32315 Alseodaphne sp. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-515 Chiang Rai/Thailand
32 235 Beilschmiedia assamica Meisn. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 235 Chiang Mai/Thailand
33 103719 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-53 Chiang Mai/Thailand
34 8834 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8834 Loei/Thailand
35 16815 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 1292 Nan/Thailand
36 21131 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2005 Nan/Thailand
37 8660 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8660 Chiang Mai/Thailand
38 9504 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9504 Loei/Thailand
39 1822 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1822 Chiang Mai/Thailand
40 22709 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2441 Nan/Thailand
41 22531 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga 2370 Nan/Thailand
42 59938 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2096 Nan/Thailand
43 1880 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1880 Chiang Mai/Thailand
44 12837 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga 367 Nan/Thailand
45 13688 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Suksathan 1459 Chiang Mai/Thailand
46 13981 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 647 Nan/Thailand
47 71648 Beilschmiedia globularia Kurz LAURACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091089 Chin State/Myanmar
48 13970 Beilschmiedia intermedia C.K.Allen LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 636 Nan/Thailand
49 13968 Beilschmiedia intermedia C.K.Allen LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 634 Nan/Thailand
50 43079 Beilschmiedia linocieroides H.W.Li LAURACEAE Zhou Shi-shun 2410 Yunnan/China
51 442 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 442 Chiang Mai/Thailand
52 3169 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3169 Loei/Thailand
53 43092 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Wang Hong 206 Yunnan/China
54 107459 Beilschmiedia sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-232 Phongsaly/Laos
55 82965 Beilschmiedia sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12349 Phayao/Thailand
56 31259 Beilschmiedia sp. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2934 Chiang Mai/Thailand
57 83798 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2825 Tak/Thailand
58 38827 Beilschmiedia sp. LAURACEAE C. Maknoi 2497 Loei/Thailand
59 1779 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1779 Chiang Mai/Thailand
60 47193 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Chusie KY34 Mae Hong Son/Thailand
61 63330 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 888 Yunnan/China
62 63409 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 611 Yunnan/China
63 2911 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 2911 Chiang Mai/Thailand
64 64308 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1125 Yunnan/China
65 6270 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6270 Loei/Thailand
66 83282 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 7799 Rayong/Thailand
67 31031 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 737 Trat/Thailand
68 31711 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 1669 Ubon Ratchathani/Thailand
69 3470 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3470 Nakhon Si Thammarat/Thailand
70 101057 Cassytha filiformis L. LAURACEAE D. Khrueasan 22 Satun/Thailand
71 80673 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 4530 Chiang Mai/Thailand
72 78150 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 4495 Chiang Mai/Thailand
73 34414 Cassytha filiformis L. LAURACEAE Warintorn K. 08-244 Rayong/Thailand
74 101758 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 046 Chiang Mai/Thailand
75 101972 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4236 Chanthaburi/THAILAND
76 102040 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4304 Chanthaburi/THAILAND
77 102101 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4365 Trat/Thailand
78 102120 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4384 Trat/Thailand
79 35171 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 2399 Phangnga/Thailand
80 63971 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 44 Rayong/Thailand
81 36050 Cassytha filiformis L. LAURACEAE Jatupol K. 08-391 Chiang Mai/Thailand
82 11187 Cassytha filiformis L. LAURACEAE L. Averyanov 3992 Lam Dong/Vietnam
83 38686 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana 2910 Phangnga/Thailand
84 113047 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652 Maha Sarakham/THAILAND
85 58260 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8805 Loei/Thailand
86 93551 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5734 Ranong/Thailand
87 94934 Cassytha filiformis L. LAURACEAE N. Turreira-Garcia 449 Stung Treng/cambodia
88 19262 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana and M. Wongnak 973 Rayong/Thailand
89 58974 Cassytha filiformis L. LAURACEAE Li-Jianwu 442 Yunnan/China
90 55648 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Maha Sarakham/Thailand
91 55975 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8590 Bueng Kan /Thailand
92 90933 Cassytha filiformis L. LAURACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892 Bueng Kan /Thailand
93 83928 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Sawangsawat 642 Trat/Thailand
94 113079 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684 Buriram/THAILAND
95 110943 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4513 Surin/THAILAND
96 111611 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-134 Xiangkhouang/Laos
97 88200 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 5206 Chiang Mai/Thailand
98 87582 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422 Sainyabuli/Laos
99 87433 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275 Sainyabuli/Laos
100 84840 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3918 Phetchabun/Thailand