ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17931 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 1484 Nan/Thailand
2 23776 Actinodaphne cupularis Gamble LAURACEAE P. Srisanga 2697 Nan/Thailand
3 59649 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE T. Khambai 60 Chiang Mai/Thailand
4 35965 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE Jatupol K. 08-306 Chiang Mai/Thailand
5 91027 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE N. Muangyen 1037 Phayao/Thailand
6 73493 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE C. Lakoet 0653 Mae Hong Son/Thailand
7 5575 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5575 Chiang Mai/Thailand
8 28080 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE S. Watthana 1917 Chiang Mai/Thailand
9 10144 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE P. Thongson 77 Nan/Thailand
10 49480 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3967 Chiang Mai/Thailand
11 132 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 132 Chiang Mai/Thailand
12 5574 Actinodaphne henryi Gamble LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5574 Chiang Mai/Thailand
13 14889 Actinodaphne perglabra Kosterm. LAURACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 429 Nakhon Si Thammarat/Thailand
14 59382 Actinodaphne sesquipedalis (Wall. ex Kuntze) Hook.f. & Thoms. ex Meisn. var. cambodiana H. Lec. LAURACEAE K. Kertsawang 1886 Chanthaburi/Thailand
15 31103 Actinodaphne sikkimensis Meisn. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2778 Nan/Thailand
16 56043 Actinodaphne sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8658 Bueang Kan/Thailand
17 8335 Actinodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8335 Chiang Mai/Thailand
18 35719 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8571 Mae Hong Son/Thailand
19 101045 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE D. Khrueasan 3 Nan/Thailand
20 469 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 469 Chiang Mai/Thailand
21 22255 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 2315 Nan/Thailand
22 38946 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 2616 Loei/Thailand
23 47193 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Chusie KY34 Mae Hong Son/Thailand
24 67690 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Jatupol K. 957 Chiang Mai/Thailand
25 59298 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE Li-Jianwu 246 Yunnan/China
26 12869 Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 399 Nan/Thailand
27 51731 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7785 Chiang Rai/Thailand
28 35321 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8127 Chiang Mai/Thailand
29 90729 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE N. Muangyen 991 Chiang Rai/Thailand
30 84022 Alseodaphne siamensis Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 4808 Chiang Mai/Thailand
31 751 Alseodaphne sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 751 Chiang Mai/Thailand
32 16815 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 1292 Nan/Thailand
33 8834 Beilschmiedia elegantissima Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8834 Loei/Thailand
34 9504 Beilschmiedia gammieana King ex Hook.f. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9504 Loei/Thailand
35 71648 Beilschmiedia globularia Kurz LAURACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091089 Chin State/Myanmar
36 80604 Beilschmiedia lanatella Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3106 Phayao/Thailand
37 43079 Beilschmiedia linocieroides H.W.Li LAURACEAE Zhou Shi-shun 2410 Yunnan/China
38 1880 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1880 Chiang Mai/Thailand
39 82965 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 12349 Phayao/Thailand
40 21131 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2005 Nan/Thailand
41 31259 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2934 Chiang Mai/Thailand
42 71048 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Sangthongham 34 Tak/Thailand
43 2911 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 2911 Chiang Mai/Thailand
44 107459 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-232 Phongsaly/Laos
45 22709 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2441 Nan/Thailand
46 1822 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1822 Chiang Mai/Thailand
47 235 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 235 Chiang Mai/Thailand
48 36622 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 1942 Loei/Thailand
49 22531 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 2370 Nan/Thailand
50 1779 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1779 Chiang Mai/Thailand
51 13688 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Suksathan 1459 Chiang Mai/Thailand
52 59938 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2096 Nan/Thailand
53 12837 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga 367 Nan/Thailand
54 8660 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8660 Chiang Mai/Thailand
55 13981 Beilschmiedia lucidula (Miq.) Kosterm. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 647 Nan/Thailand
56 13968 Beilschmiedia penangiana Gamble LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 634 Nan/Thailand
57 89122 Beilschmiedia percoriacea C.K.Allen var. glaucoides H.W.Li LAURACEAE N. Muangyen 713 Phayao/Thailand
58 89683 Beilschmiedia pergamentacea C.K.Allen LAURACEAE W. Pongamornkul 5669 Chiang Mai/Thailand
59 442 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 442 Chiang Mai/Thailand
60 3169 Beilschmiedia roxburghiana Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3169 Loei/Thailand
61 63330 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 888 Yunnan/China
62 64308 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1125 Yunnan/China
63 63409 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Li-Jianwu 611 Yunnan/China
64 122855 Beilschmiedia sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-325 Phongsaly/LAOS
65 43092 Beilschmiedia sp. LAURACEAE Wang Hong 206 Yunnan/China
66 6270 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6270 Loei/Thailand
67 48320 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6565 Nan/Thailand
68 52231 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1473 Nan/Thailand
69 48300 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE M. Norsaengsri 6545 Nan/Thailand
70 95616 Beilschmiedia villosa Kosterm. LAURACEAE W. Pongamornkul 5977 Chiang Mai/Thailand
71 102040 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4304 Chanthaburi/Thailand
72 101758 Cassytha filiformis L. LAURACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 046 Chiang Mai/Thailand
73 88200 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 5206 Chiang Mai/Thailand
74 101972 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4236 Chanthaburi/Thailand
75 87433 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-275 Sainyabuli/Laos
76 102101 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4365 Trat/Thailand
77 102120 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4384 Trat/Thailand
78 104913 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 6069 Phetchabun/Thailand
79 87582 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-422 Sainyabuli/Laos
80 7587 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 7587 Trang/Thailand
81 94934 Cassytha filiformis L. LAURACEAE N. Turreira-Garcia 449 Stung Treng/cambodia
82 31031 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 737 Trat/Thailand
83 94244 Cassytha filiformis L. LAURACEAE N. Muangyen 1372 Maha Sarakham/Thailand
84 93551 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5734 Ranong/Thailand
85 111611 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-134 Xiangkhouang/Laos
86 8407 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8407 Khon Kaen/Thailand
87 101057 Cassytha filiformis L. LAURACEAE D. Khrueasan 22 Satun/Thailand
88 113079 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6684 Buriram/Thailand
89 19262 Cassytha filiformis L. LAURACEAE S. Watthana and M. Wongnak 973 Rayong/Thailand
90 7347 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 7347 Prachuap Khiri Khan/Thailand
91 14782 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Larsen et al. 45828 Songkhla/Thailand
92 11187 Cassytha filiformis L. LAURACEAE L. Averyanov 3992 Lam Dong/Vietnam
93 110943 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 4513 Surin/Thailand
94 23384 Cassytha filiformis L. LAURACEAE K. Kertsawang 62 Rayong/Thailand
95 90933 Cassytha filiformis L. LAURACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5892 Bueang Kan/Thailand
96 11145 Cassytha filiformis L. LAURACEAE L. Averyanov 3457 Lam Dong/Vietnam
97 113047 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6652 Maha Sarakham/Thailand
98 39202 Cassytha filiformis L. LAURACEAE M. Norsaengsri 4289 Nakhon Ratchasima/Thailand
99 35171 Cassytha filiformis L. LAURACEAE C. Maknoi 2399 Phangnga/Thailand
100 67102 Cassytha filiformis L. LAURACEAE W. Pongamornkul 3684 Mae Hong Son/Thailand