ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 65310 Litsea sp. LAURACEAE K. Srithi 555 Nan/Thailand
902 65799 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10293 Nan/Thailand
903 66967 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3549 Mae Hong Son/Thailand
904 60004 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2164 Nan/Thailand
905 73831 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai 73 Phangnga/Thailand
906 53907 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 3189 Loei/Thailand
907 73761 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 04171 Mae Hong Son/Thailand
908 54794 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1787 Nan/Thailand
909 52546 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1629 Nan/Thailand
910 52195 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1437 Nan/Thailand
911 54361 Litsea sp. LAURACEAE T. Yingkhachorn 39 Phangnga/Thailand
912 54354 Litsea sp. LAURACEAE T. Yingkhachorn 31 Phangnga/Thailand
913 52596 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1681 Nan/Thailand
914 51422 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7492 Chiang Rai/Thailand
915 50518 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu Cx00137 Yunnan/China
916 55511 Litsea umbellata (Lour.) Merr. LAURACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Songkhla/Thailand
917 32191 Litsea umbellata (Lour.) Merr. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-189 Krabi/Thailand
918 85050 Litsea variabilis Hemsl. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3285 Lampang/Thailand
919 117966 Litsea variabilis Hemsl. LAURACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-336 Sainyabuli/LAOS
920 32232 Machilus bombycina King ex Hook.f. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-141 Chiang Rai/Thailand
921 37593 Machilus bombycina King ex Hook.f. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-501 Chiang Rai/Thailand
922 69001 Machilus clarkeana King ex Hook.f. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089458 Chin State/Myanmar
923 75596 Machilus clarkeana King ex Hook.f. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094614 Chin State/Myanmar
924 79826 Machilus clarkeana King ex Hook.f. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097444 Chin State/Myanmar
925 103709 Machilus duthiei King LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-43 Chiang Mai/Thailand
926 103696 Machilus duthiei King LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-30 Chiang Mai/Thailand
927 58920 Machilus gamblei King ex Hook.f. LAURACEAE Zhou-Shishun 2417 Yunnan/China
928 100973 Machilus japonica Siebold & Zucc. LAURACEAE K. Hosokawa, K. Sugimura, S. Kuramoto et al. FOK-066691 Shikoku/Japan
929 100972 Machilus japonica Siebold & Zucc. LAURACEAE M. Tashiro et al. FOK-059722 Shikoku/Japan
930 33753 Machilus japonica Siebold & Zucc. LAURACEAE K. Miyamato FOK-613535 Kochi/Japan
931 30892 Machilus kurzii Kurz ex Hook.f. LAURACEAE J.F. Maxwell 07-403 Chiang Rai/Thailand
932 108918 Machilus kusanoi Hayata LAURACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04897 Taiwan
933 60283 Machilus rufipes H.W.Li LAURACEAE Wang Hong 8324 Yunnan/China
934 67057 Machilus sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3639 Mae Hong Son/Thailand
935 74408 Machilus tenuipila H.W.Li. LAURACEAE Zhou-Shishun 8229 Yunnan/China
936 53514 Machilus tenuipila H.W.Li. LAURACEAE Yin-Jiantao 1701 Yunnan/China
937 52038 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. LAURACEAE K. Miyamato FOK-613795 Kochi/Japan
938 47534 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. LAURACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070860 Kochi/Japan
939 47464 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. LAURACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071370 Kochi/Japan
940 109500 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. LAURACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15620 Taiwan
941 26460 Machilus thunbergii Siebold & Zucc. LAURACEAE A. Maeda FOK-065067 Kochi/Japan
942 109491 Machilus zuihoensis Hayata LAURACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17209 Taiwan
943 7979 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 7979 Chiang Mai/Thailand
944 58346 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1444 Chiang Mai/Thailand
945 59083 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Yin-Jiantao 1853 Yunnan/China
946 61243 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Ling Shein Man 087946 Chin State/Myanmar
947 101064 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE D. Khrueasan 33 Chiang Mai/Thailand
948 76413 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094399 Chin State/Myanmar
949 37533 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-352 Chiang Rai/Thailand
950 52899 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Yin-Jiantao 1780 Yunnan/China
951 61542 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Ling Shein Man 087071 Chin State/Myanmar
952 12534 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 12534 Chiang Mai/Thailand
953 11669 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE P. Srisanga 257 Nan/Thailand
954 5015 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5015 Chiang Mai/Thailand
955 2926 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 2926 Chiang Mai/Thailand
956 69827 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Ling Shein Man 091750 Chin State/Myanmar
957 74813 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Zhou-Shishun 8334 Yunnan/China
958 62051 Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr. LAURACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087428 Chin State/Myanmar
959 122170 Neocinnamomum sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR032 Chiang Mai/THAILAND
960 68772 Neocinnamomum sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089595 Chin State/Myanmar
961 76451 Neocinnamomum sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094347 Chin State/Myanmar
962 47518 Neolitsea aciculata (Bl.) Koidz. LAURACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070932 Kochi/Japan
963 106061 Neolitsea aciculata (Bl.) Koidz. LAURACEAE Kenji Inoue s.n. japan
964 26811 Neolitsea aciculata (Bl.) Koidz. LAURACEAE T. Matsumoto et al. FOK-065124 Kochi/Japan
965 26870 Neolitsea aciculata (Bl.) Koidz. LAURACEAE M. Nomura FOK-611608 Kochi/Japan
966 109050 Neolitsea aciculata (Bl.) Koidz. var. variabillima (Hayata) J. C. Liao LAURACEAE C.M.Wang 08114 Taiwan
967 109057 Neolitsea acuminatissima (Hayata) Kaneh. & Sasaki LAURACEAE C.M.Wang 08092 Taiwan
968 103693 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-27 Chiang Mai/Thailand
969 103724 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-58 Chiang Mai/Thailand
970 61145 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086572 Chin State/Myanmar
971 60523 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Ling Shein Man 088157 Chin State/Myanmar
972 103689 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-23 Chiang Mai/Thailand
973 60713 Neolitsea foliosa (Nees) Gamble LAURACEAE Ling Shein Man 087848 Chin State/Myanmar
974 60334 Neolitsea homilantha C.K.Allen LAURACEAE Yang-Guoping 593 Yunnan/China
975 32446 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-033515 Kochi/Japan
976 47552 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE N. Inagaki FOK-070147 Kochi/Japan
977 77110 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003727 Kochi/Japan
978 47572 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE T. Morino et al. FOK-070047 Kochi/Japan
979 52042 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE S. Okunomiya et al. FOK-063294 Kochi/Japan
980 100974 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-033515 Shikoku/Japan
981 33740 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE Y. Aoki FOK-613145 Kochi/Japan
982 26965 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066919 Kochi/Japan
983 57326 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE T. Nakamura et al. FOK-057759 Kochi/Japan
984 109483 Neolitsea sericea (Blume) Koidz. LAURACEAE T.Y.A.Yang, K.C.Wang & F.W.Li et al. 17550 Taiwan
985 56088 Neolitsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8954 Chiang Rai/Thailand
986 76431 Neolitsea sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094239 Chin State/Myanmar
987 122167 Neolitsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR029 Chiang Mai/THAILAND
988 122166 Neolitsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR028 Chiang Mai/THAILAND
989 95091 Neolitsea sp. LAURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-130 Luang Prabang/Laos
990 56142 Neolitsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8912 Chiang Rai/Thailand
991 79852 Neolitsea sp. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097394 Chin State/Myanmar
992 29089 Neolitsea sp. LAURACEAE S. Suddee et al. 2675 Nakhon Ratchasima/Thailand
993 61946 Neolitsea sp. LAURACEAE Ling Shein Man 087372 Chin State/Myanmar
994 76018 Neolitsea sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094745 Chin State/Myanmar
995 38684 Neolitsea sp. LAURACEAE S. Watthana 2908 Phangnga/Thailand
996 6377 Neolitsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6377 Chiang Mai/Thailand
997 101058 Neolitsea sp. LAURACEAE D. Khrueasan 23 Chiang Mai/Thailand
998 35175 Neolitsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 2403 Phangnga/Thailand
999 5852 Neolitsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5852 Chiang Mai/Thailand
1000 50078 Neolitsea sp. LAURACEAE Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49911 Chiang Mai/Thailand