ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1001 74988 Neolitsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6634 Phetchabun/Thailand
1002 19199 Neolitsea sp. LAURACEAE S. Watthana and T. Riyapan 910 Prachin Buri/Thailand
1003 74909 Neolitsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6555 Phetchabun/Thailand
1004 82271 Neolitsea zeylanica (Nees) Merr. LAURACEAE Skornickova, J., Tran, H.D. SING2011-090 Singapore
1005 13683 Nothaphoebe siamensis Kosterm. LAURACEAE P. Suksathan 1454 Chiang Mai/Thailand
1006 25585 Nothaphoebe siamensis Kosterm. LAURACEAE C. Maknoi 621 Chiang Mai/Thailand
1007 33930 Nothaphoebe siamensis Kosterm. LAURACEAE J.F. Maxwell 07-702 Chiang Rai/Thailand
1008 65362 Nothaphoebe siamensis Kosterm. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2430 Phayao/Thailand
1009 32315 Nothaphoebe siamensis Kosterm. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-515 Chiang Rai/Thailand
1010 129319 Nothaphoebe umbelliflora Blume LAURACEAE Akharasit Bunsongthae 175 Chiang Mai/THAILAND
1011 93047 Ocotea lancifolia (Schott) Mez LAURACEAE N. Turreira-Garcia 201 Preah Vihear/Cambodia
1012 1150 Persea americana Mill. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1150 Chiang Mai/Thailand
1013 90478 Persea americana Mill. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-400 Luang Prabang/Laos
1014 36941 Persea americana Mill. LAURACEAE P. Srisanga 3157 Chiang Mai/Thailand
1015 78339 Persea americana Mill. LAURACEAE V. Nguanchoo 273 Chiang Mai/Thailand
1016 1501 Persea americana Mill. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1501 Chiang Mai/Thailand
1017 1170 Persea americana Mill. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1170 Chiang Mai/Thailand
1018 50768 Persea americana Mill. LAURACEAE S. Watthana 3493 Mae Hong Son/Thailand
1019 5352 Persea americana Mill. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5352 Chiang Mai/Thailand
1020 37015 Persea americana Mill. LAURACEAE P. Srisanga 3235 Chiang Mai/Thailand
1021 71949 Persea declinata (Blume) Kosterm. LAURACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
1022 49479 Persea duthiei (King ex Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11491 Phitsanulok/Thailand
1023 101060 Persea gamblei (Hook.f.) Kosterm. LAURACEAE D. Khrueasan 25 Chiang Mai/Thailand
1024 26023 Persea japonica (Siebold & Zucc.) Kostern. LAURACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3326 Okinawa/Japan
1025 25033 Persea kurzii Kosterm. LAURACEAE C. Glamwaewwong 983 Chiang Mai/Thailand
1026 25029 Persea kurzii Kosterm. LAURACEAE C. Glamwaewwong 979 Chiang Mai/Thailand
1027 27848 Persea kurzii Kosterm. LAURACEAE C. Glamwaewwong 1246 Chiang Mai/Thailand
1028 79851 Persea sp. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097856 Chin State/Myanmar
1029 59060 Persea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 394 Yunnan/China
1030 13684 Persea sp. LAURACEAE P. Suksathan 1455 Chiang Mai/Thailand
1031 118818 Persea sp. LAURACEAE K. Inthamma 396 Phitsanulok/Thailand
1032 13700 Persea sp. LAURACEAE P. Suksathan 1471 Chiang Mai/Thailand
1033 27232 Persea sp. LAURACEAE K. Wangwasit 051222-7 Ubon Ratchathani/Thailand
1034 13875 Persea sp. LAURACEAE P. Srisanga 578 Nan/Thailand
1035 63137 Persea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 983 Yunnan/China
1036 10531 Persea sp. LAURACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 192 Loei/Thailand
1037 8016 Persea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8016 Loei/Thailand
1038 68756 Persea sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089574 Chin State/Myanmar
1039 79850 Persea sp. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098015 Chin State/Myanmar
1040 42162 Persea tenuipilis (H.W.Li ) Kosterm. LAURACEAE Wang Hong 7110 Yunnan/China
1041 68798 Persea tomentosa (D.Don) Spreng. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089621 Chin State/Myanmar
1042 108904 Phoebe formosana (Hayata) Hayata LAURACEAE C.M.Wang 03393 Taiwan
1043 108919 Phoebe formosana (Hayata) Hayata LAURACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04896 Taiwan
1044 59253 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9790 Chiang Rai/Thailand
1045 69923 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053025 Chin State/Myanmar
1046 74609 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Zhou-Shishun 7642 Yunnan/China
1047 81369 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri 12164 Chiang Mai/Thailand
1048 83 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 083 Chiang Mai/Thailand
1049 32843 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE N. Muangyen 159 Chiang Mai/Thailand
1050 31993 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Pranee Palee 912 Chiang Rai/Thailand
1051 53040 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7612 Khon Kaen/Thailand
1052 75441 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095096 Chin State/Myanmar
1053 53624 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1688 Yunnan/China
1054 75651 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Tanming 539 Mae Hong Son/Thailand
1055 1403 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1403 Chiang Mai/Thailand
1056 54826 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1819 Nan/Thailand
1057 43116 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Wang Hong 6428 Yunnan/China
1058 115280 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 815 Phayao/Thailand
1059 129221 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Akharasit Bunsongthae 37 Chiang Mai/THAILAND
1060 44402 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Wang Hong 3532 Yunnan/China
1061 29604 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE C. Maknoi 1346 Chiang Mai/Thailand
1062 596 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 596 Chiang Mai/Thailand
1063 56896 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9206 Chiang Rai/Thailand
1064 51722 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7776 Chiang Rai/Thailand
1065 43091 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Wang Hong 3540 Yunnan/China
1066 51454 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7524 Chiang Rai/Thailand
1067 117987 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-357 Sainyabuli/LAOS
1068 98808 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-285 Xaignabouri/Laos
1069 19733 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 95 Chiang Mai/Thailand
1070 61840 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Ling Shein Man 087324 Chin State/Myanmar
1071 19102 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 19102 Chiang Mai/Thailand
1072 84055 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Pongamornkul 4841 Chiang Mai/Thailand
1073 65423 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2636 Chiang Rai/Thailand
1074 101047 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE D. Khrueasan 6 Nan/Thailand
1075 61493 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Ling Shein Man 087617 Chin State/Myanmar
1076 18303 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri 1076 Loei/Thailand
1077 74578 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Zhou-Shishun 7183 Yunnan/China
1078 91056 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE N. Muangyen 1066 Phayao/Thailand
1079 91883 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE N. Muangyen 1251 Phayao/Thailand
1080 37472 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE J.F. Maxwell 06-289 Chiang Rai/Thailand
1081 95186 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-225 Luang Prabang/Laos
1082 37382 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE J.F. Maxwell 06-794 Chiang Rai/Thailand
1083 92632 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-023 Luang Prabang/Laos
1084 95084 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-123 Luang Prabang/Laos
1085 101044 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE D. Khrueasan 2 Nan/Thailand
1086 60878 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Ling Shein Man 087256 Chin State/Myanmar
1087 81998 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri 12031 Chiang Rai/Thailand
1088 82305 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5823 Mae Hong Son/Thailand
1089 69584 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE Zhou-Shishun 7039 Yunnan/China
1090 23888 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 23888 Chiang Mai/Thailand
1091 86148 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-152 Luang Prabang/Laos
1092 82353 Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees LAURACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5850 Sukhothai/Thailand
1093 103702 Phoebe macrocarpa C.Y. Wu LAURACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-36 Chiang Mai/Thailand
1094 63406 Phoebe macrocarpa C.Y. Wu LAURACEAE Li-Jianwu 405 Yunnan/China
1095 32387 Phoebe pallida Nees LAURACEAE J.F. Maxwell 06-499 Chiang Rai/Thailand
1096 59697 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE T. Khambai 108 Chiang Mai/Thailand
1097 72864 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE M. Norsaengsri 10980 Mae Hong Son/Thailand
1098 1232 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE W. Nanakorn et al. 1232 Chiang Mai/Thailand
1099 130694 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE S. Jantakun, K. Inthamma & B. Jantakun 5 Phitsanulok/THAILAND
1100 59595 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE T. Khambai 6 Chiang Mai/Thailand