ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1101 89098 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE N. Muangyen 689 Phayao/Thailand
1102 91038 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE N. Muangyen 1048 Phayao/Thailand
1103 11607 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE W. Pongamornkul 206 Chiang Mai/Thailand
1104 59395 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE Romklao Botanical Garden 0001/2553 Phitsanulok/Thailand
1105 83259 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE W. Pongamornkul 4794 Chiang Mai/Thailand
1106 129282 Phoebe paniculata (Nees) Nees LAURACEAE Akharasit Bunsongthae 123 Chiang Mai/THAILAND
1107 74085 Phoebe puwenensis W.C. Cheng LAURACEAE Zhou-Shishun 7271 Yunnan/China
1108 69474 Phoebe puwenensis W.C. Cheng LAURACEAE Zhou-Shishun 6953 Yunnan/China
1109 122956 Phoebe sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-427 Phongsaly/LAOS
1110 36642 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 1962 Loei/Thailand
1111 52687 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 2856 Phitsanulok/Thailand
1112 52751 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 2920 Phitsanulok/Thailand
1113 90841 Phoebe sp. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3450 Phayao/Thailand
1114 74994 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 6640 Phetchabun/Thailand
1115 37115 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 1997 Loei/Thailand
1116 92563 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5366 Chiang Mai/Thailand
1117 64617 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana 3700 Tak/Thailand
1118 3946 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 3946 Chiang Mai/Thailand
1119 19827 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana et al. 1116 Kanchanaburi/Thailand
1120 22749 Phoebe sp. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2481 Nan/Thailand
1121 749 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 749 Chiang Mai/Thailand
1122 67173 Phoebe sp. LAURACEAE Jatupol K. & P. Srisanga 688 Chiang Mai/Thailand
1123 50564 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana 3479 Mae Hong Son/Thailand
1124 18618 Phoebe sp. LAURACEAE P. Srisanga 1778 Nan/Thailand
1125 815 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 815 Chiang Mai/Thailand
1126 74748 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 04222 Mae Hong Son/Thailand
1127 36045 Phoebe sp. LAURACEAE Jatupol K. 08-386 Chiang Mai/Thailand
1128 93583 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5766 Chiang Mai/Thailand
1129 436 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 436 Chiang Mai/Thailand
1130 66999 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3581 Mae Hong Son/Thailand
1131 90341 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-264 Luang Prabang/Laos
1132 36021 Phoebe sp. LAURACEAE Jatupol K. 08-362 Chiang Mai/Thailand
1133 66908 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3490 Mae Hong Son/Thailand
1134 125386 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 7129 Chiang Mai/THAILAND
1135 125300 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 7043 Chiang Mai/THAILAND
1136 74787 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 04261 Mae Hong Son/Thailand
1137 118295 Phoebe sp. LAURACEAE K. Inthamma 183 Uttaradit/Thailand
1138 90426 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-348 Luang Prabang/Laos
1139 8679 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8679 Chiang Mai/Thailand
1140 6751 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6751 Chiang Mai/Thailand
1141 14528 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana 317 Chiang Rai/Thailand
1142 43248 Phoebe sp. LAURACEAE Wang Hong 8324 Yunnan/China
1143 84213 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4999 Chiang Mai/Thailand
1144 13824 Phoebe sp. LAURACEAE P. Srisanga 527 Nan/Thailand
1145 84020 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4806 Chiang Mai/Thailand
1146 83723 Phoebe sp. LAURACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2749 Tak/Thailand
1147 79131 Phoebe sp. LAURACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-326 Xaignabouri/Laos
1148 38458 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2230 Loei/Thailand
1149 113981 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-231 Phongsaly/LAOS
1150 13050 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 220 Chiang Mai/Thailand
1151 68613 Phoebe sp. LAURACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2977 Phayao/Thailand
1152 82966 Phoebe sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12350 Phayao/Thailand
1153 82865 Phoebe sp. LAURACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2731 Tak/Thailand
1154 80812 Phoebe sp. LAURACEAE K. Phoutthavong et al. 480 Luang Prabang/Laos
1155 38825 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 2495 Loei/Thailand
1156 67016 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3598 Chiang Mai/Thailand
1157 9835 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9835 Chiang Mai/Thailand
1158 9865 Phoebe sp. LAURACEAE S. Watthana & S. Siriphum 25 Chiang Mai/Thailand
1159 106972 Phoebe sp. LAURACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 683 Nan/Thailand
1160 71377 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3817 Chiang Mai/Thailand
1161 28292 Phoebe sp. LAURACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-18(2) Oudomxay/Laos
1162 76579 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 7148 Phetchabun/Thailand
1163 76448 Phoebe sp. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094361 Chin State/Myanmar
1164 5187 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 5187 Loei/Thailand
1165 121058 Phoebe sp. LAURACEAE N. Muangyen 3040 Kanchanaburi/Thailand
1166 95955 Phoebe sp. LAURACEAE P. Phaosrichai 353 Tak/Thailand
1167 118893 Phoebe sp. LAURACEAE K. Inthamma 471 Phitsanulok/Thailand
1168 67682 Phoebe sp. LAURACEAE Jatupol K. 949 Chiang Mai/Thailand
1169 9338 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 9338 Chiang Mai/Thailand
1170 113727 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-428 Phongsaly/LAOS
1171 10779 Phoebe sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 10779 Chiang Mai/Thailand
1172 22763 Phoebe sp. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2495 Nan/Thailand
1173 117305 Phoebe sp. LAURACEAE N. Muangyen 2572 Kanchanaburi/Thailand
1174 35786 Phoebe sp. LAURACEAE C. Maknoi 1718 Loei/Thailand
1175 117087 Phoebe sp. LAURACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-280 Phongsaly/LAOS
1176 72834 Phoebe sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 10947 Mae Hong Son/Thailand
1177 116827 Phoebe sp. LAURACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-019 Phongsaly/LAOS
1178 116780 Phoebe sp. LAURACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-403 Xaignabouri/LAOS
1179 72821 Phoebe sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 10928 Mae Hong Son/Thailand
1180 116150 Phoebe sp. LAURACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6802 Chiang Mai/Thailand
1181 62096 Phoebe sp. LAURACEAE D. Khrueasan MS-187 Chiang Mai/Thailand
1182 118485 Phoebe sp. LAURACEAE K. Inthamma 384 Phitsanulok/Thailand
1183 65309 Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f. LAURACEAE K. Srithi 556 Nan/Thailand
1184 73616 Phoebe tavoyana (Meisn.) Hook. f. LAURACEAE W. Pongamornkul 04026 Mae Hong Son/Thailand
1185 118424 Potameia sp. LAURACEAELAURACEAE K. Inthamma 323 Phitsanulok/Thailand