ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 60484 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Ling Shein Man 087939 Chin State/Myanmar
402 111737 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-257 Xiangkhouang/Laos
403 78146 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 4491 Chiang Mai/Thailand
404 34934 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 1738 Mae Hong Son/Thailand
405 110764 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Muangyen 1977 Nan/Thailand
406 118400 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE K. Inthamma 299 Uttaradit/Thailand
407 11121 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE L. Averyanov 2839 Lam Dong/Vietnam
408 122811 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-281 Phongsaly/LAOS
409 74203 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Zhou-Shishun 7510 Yunnan/China
410 130168 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2344 Mae Hong Son/THAILAND
411 122820 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-290 Phongsaly/LAOS
412 104590 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 6367 Chiang Mai/Thailand
413 104560 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 6337 Chiang Mai/Thailand
414 74466 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Zhou-Shishun 8405 Yunnan/China
415 13090 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Srisanga 486 Nan/Thailand
416 73931 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE M. Norsaengsri 11461 Mae Hong Son/Thailand
417 13649 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Suksathan 1415 Chiang Mai/Thailand
418 104135 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE S. Kamonnate 798 Chiang Mai/Thailand
419 34008 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE J.F. Maxwell 08-44 Chiang Mai/Thailand
420 107266 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-023 Phongsaly/Laos
421 34235 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 2159 Chiang Mai/Thailand
422 73615 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 04025 Mae Hong Son/Thailand
423 129980 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Hidenobu Funakoshi 2029 JAPAN
424 67053 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 3635 Mae Hong Son/Thailand
425 4826 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 4826 Chiang Mai/Thailand
426 73025 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE M. Norsaengsri 10806 Mae Hong Son/Thailand
427 118959 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE K. Inthamma 546 Phitsanulok/Thailand
428 66291 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 3329 Mae Hong Son/Thailand
429 51037 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 2643 Chiang Mai/Thailand
430 75565 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094471 Chin State/Myanmar
431 130283 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2459 Mae Hong Son/THAILAND
432 130472 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2613 Chiang Rai/Thailand
433 124751 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Muangyen 3328 Nan/Thailand
434 108952 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C.M.Wang W05385 Taiwan
435 116761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-384 Xaignabouri/LAOS
436 82978 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE M. Norsaengsri 12362 Phayao/Thailand
437 83091 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 4626 Chiang Mai/Thailand
438 83205 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 4740 Chiang Mai/Thailand
439 94512 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Muangyen 1639 Nan/Thailand
440 94443 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Muangyen 1570 Nan/Thailand
441 93520 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5396 Chiang Mai/Thailand
442 16617 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Srisanga 1211 Nan/Thailand
443 113410 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-111 Phongsaly/LAOS
444 24950 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Glamwaewwong 926 Chiang Mai/Thailand
445 113506 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-207 Phongsaly/LAOS
446 49476 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3212 Chiang Mai/Thailand
447 113672 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-373 Phongsaly/LAOS
448 16174 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Drechsler, C. Scholz 47 Chiang Mai/Thailand
449 23853 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Glamwaewwong 549 Chiang Mai/Thailand
450 57893 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE T. Phoonlap 18 Sukhothai/Thailand
451 22761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2493 Nan/Thailand
452 22760 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Srisanga et al. 2492 Nan/Thailand
453 18584 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Srisanga 1744 Nan/Thailand
454 115540 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1432 Chiang Rai/Thailand
455 42379 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Wang Hong 3526 Yunnan/China
456 87052 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Glamwaewwong 345/58 Chiang Mai/Thailand
457 114658 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5006 Lampang/Thailand
458 113732 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-433 Phongsaly/LAOS
459 19734 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 96 Chiang Mai/Thailand
460 113761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-011 Phongsaly/LAOS
461 89645 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 5631 Chiang Mai/Thailand
462 89084 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE N. Muangyen 675 Phayao/Thailand
463 113987 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-237 Phongsaly/LAOS
464 59418 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Romklao Botanical Garden 0024/2553 Phitsanulok/Thailand
465 61904 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087402 Chin State/Myanmar
466 98862 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-339 Vientiane/Laos
467 80790 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE K. Phoutthavong et al. 515 Luang Prabang/Laos
468 98286 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-166 Luang Prabang/Laos
469 44991 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Yaovanit Polpim HN1429 Chiang Mai/Thailand
470 80714 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 4571 Chiang Mai/Thailand
471 98241 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-121 Luang Prabang/Laos
472 98495 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-375 Luang Prabang/Laos
473 100819 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-422 Luang Prabang/Laos
474 129230 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE Akharasit Bunsongthae 47 Chiang Mai/THAILAND
475 80676 Litsea cubeba (Lour.) Pers. LAURACEAE W. Pongamornkul 4533 Chiang Mai/Thailand
476 44442 Litsea dilleniifolia P.Y. Pai & P.H. Huang LAURACEAE Zhou Shi-shun 4003 Yunnan/China
477 13195 Litsea diversifolia Bl. LAURACEAE T.G. Laman 1336 Kalimantan/Indonesia
478 56284 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051286 Chin State/Myanmar
479 60657 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Ling Shein Man 087781 Chin State/Myanmar
480 69181 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089267 Chin State/Myanmar
481 68982 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089437 Chin State/Myanmar
482 60874 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Ling Shein Man 087260 Chin State/Myanmar
483 60572 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Ling Shein Man 088088 Chin State/Myanmar
484 71758 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091210 Chin State/Myanmar
485 61947 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Ling Shein Man 087371 Chin State/Myanmar
486 60652 Litsea doshia (Buch.-Ham. ex D. Don) Kosterm. LAURACEAE Ling Shein Man 087786 Chin State/Myanmar
487 82256 Litsea elliptica Blume LAURACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING0211-053 Singapore
488 101051 Litsea elliptica Blume LAURACEAE D. Khrueasan 12 Songkhla/Thailand
489 82277 Litsea elliptica Blume LAURACEAE Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING2011-066 Singapore
490 83533 Litsea elliptica Blume LAURACEAE Ubonwan Upho UBON 844 Phatthalung/Thailand
491 126122 Litsea elongata Benth. & Hook.f. LAURACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081341 Chin State/Myanmar
492 79853 Litsea elongata Benth. & Hook.f. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097470 Chin State/Myanmar
493 79854 Litsea elongata Benth. & Hook.f. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097314 Chin State/Myanmar
494 79822 Litsea elongata Benth. & Hook.f. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097519 Chin State/Myanmar
495 31984 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE Pranee Palee 896 Chiang Rai/Thailand
496 74661 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE Zhou-Shishun 7676 Yunnan/China
497 43089 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE Wang Hong 6939 Yunnan/China
498 42368 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE Wang Hong 5009 Yunnan/China
499 34873 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE J.F. Maxwell 08-102 Chiang Rai/Thailand
500 43082 Litsea garrettii Gamble LAURACEAE Wang Hong 6936 Yunnan/China