ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 42001 Litsea sp. LAURACEAE Zhou Shi-shun 3676 Yunnan/China
702 21133 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2007 Nan/Thailand
703 44424 Litsea sp. LAURACEAE Zhou Shi-shun 3352 Yunnan/China
704 25639 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 679 Chiang Mai/Thailand
705 8254 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8254 Chiang Mai/Thailand
706 27284 Litsea sp. LAURACEAE Sunthorn H172 Loei/Thailand
707 16071 Litsea sp. LAURACEAE P. Suksathan 1936 Mae Hong Son/Thailand
708 38357 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2129 Loei/Thailand
709 40417 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 2788 Loei/Thailand
710 8172 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8172 Loei/Thailand
711 23947 Litsea sp. LAURACEAE C. Glamwaewwong 579 Chiang Mai/Thailand
712 23774 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 2695 Nan/Thailand
713 8778 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8778 Chiang Mai/Thailand
714 16773 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1250 Nan/Thailand
715 16807 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1284 Nan/Thailand
716 17947 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1500 Nan/Thailand
717 41268 Litsea sp. LAURACEAE S. Watthana 3266 Tak/Thailand
718 20976 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1988 Nan/Thailand
719 17034 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1351 Nan/Thailand
720 13991 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 657 Nan/Thailand
721 29507 Litsea sp. LAURACEAE C. Glamwaewwong 1347 Chiang Mai/Thailand
722 47184 Litsea sp. LAURACEAE Chusie KY306 Mae Hong Son/Thailand
723 14022 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 688 Nan/Thailand
724 14123 Litsea sp. LAURACEAE S. Watthana 274 Chiang Mai/Thailand
725 28460 Litsea sp. LAURACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-20 Phongsaly/Laos
726 37595 Litsea sp. LAURACEAE J.F. Maxwell 06-505 Chiang Rai/Thailand
727 17603 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1382 Nan/Thailand
728 42491 Litsea sp. LAURACEAE Zhou Shi-shun 2321 Yunnan/China
729 13979 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga & S. Watthana 645 Nan/Thailand
730 18058 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1611 Nan/Thailand
731 14584 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 796 Nan/Thailand
732 46284 Litsea sp. LAURACEAE S. Sawangsawat 8 Trat/Thailand
733 45968 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 3880 Lop Buri/Thailand
734 8329 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 8329 Chiang Mai/Thailand
735 15248 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 963 Nan/Thailand
736 17609 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1388 Nan/Thailand
737 6354 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 6354 Chiang Mai/Thailand
738 17610 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga 1389 Nan/Thailand
739 90214 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-137 Luang Prabang/Laos
740 86448 Litsea sp. LAURACEAE M. Wongnak 456 Tak/Thailand
741 92567 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5370 Chiang Mai/Thailand
742 92552 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5355 Chiang Mai/Thailand
743 92548 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5351 Chiang Mai/Thailand
744 91835 Litsea sp. LAURACEAE N. Muangyen 1203 Lampang/Thailand
745 90646 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6388 Phetchabun/Thailand
746 94354 Litsea sp. LAURACEAE N. Muangyen 1481 Surin/Thailand
747 90373 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-295 Luang Prabang/Laos
748 95082 Litsea sp. LAURACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-121 Luang Prabang/Laos
749 89705 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5691 Chiang Mai/Thailand
750 89690 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5676 Chiang Mai/Thailand
751 89684 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5670 Chiang Mai/Thailand
752 89494 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5594 Chiang Mai/Thailand
753 89283 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 8131 Sukhothai/Thailand
754 74866 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10848 Chiang Mai/Thailand
755 90543 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-464 Luang Prabang/Laos
756 102703 Litsea sp. LAURACEAE V. Nguanchoo 997 Nan/Thailand
757 105219 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6455 Phitsanulok/Thailand
758 104478 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 501 Uttaradit/Thailand
759 104473 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 496 Uttaradit/Thailand
760 104412 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 435 Chiang Mai/Thailand
761 104391 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 414 Chiang Mai/Thailand
762 104380 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 403 Chiang Mai/Thailand
763 92570 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5373 Chiang Mai/Thailand
764 104925 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6082 Phetchabun/Thailand
765 85885 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12538 Chiang Rai/Thailand
766 101166 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 6187 Chiang Mai/Thailand
767 101079 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 6100 Nan/Thailand
768 98821 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-298 Xaignabouri/Laos
769 97572 Litsea sp. LAURACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Surat Thani/Thailand
770 96573 Litsea sp. LAURACEAE C. Glamwaewwong 089/60 Chiang Mai/Thailand
771 96531 Litsea sp. LAURACEAE C. Glamwaewwong 047/60 Chiang Mai/Thailand
772 104935 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6092 Phetchabun/Thailand
773 76713 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11159 Mae Hong Son/Thailand
774 89175 Litsea sp. LAURACEAE N. Muangyen 766 Phayao/Thailand
775 81222 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7404 Sukhothai/Thailand
776 80774 Litsea sp. LAURACEAE K. Phoutthavong et al. 536 Luang Prabang/Laos
777 80708 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4565 Chiang Mai/Thailand
778 80576 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-391 Shan State/Myanmar
779 79856 Litsea sp. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097729 Chin State/Myanmar
780 81783 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11817 Chiang Rai/Thailand
781 78109 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4454 Chiang Mai/Thailand
782 81956 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11989 Chiang Rai/Thailand
783 76597 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7166 Phetchabun/Thailand
784 76573 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7142 Phetchabun/Thailand
785 76565 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7134 Phetchabun/Thailand
786 76561 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7130 Phetchabun/Thailand
787 75050 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11096 Mae Hong Son/Thailand
788 75033 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11078 Mae Hong Son/Thailand
789 79855 Litsea sp. LAURACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097848 Chin State/Myanmar
790 84175 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4961 Chiang Mai/Thailand
791 85737 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul et al. 5077 Chiang Mai/Thailand
792 85733 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul et al. 5073 Chiang Mai/Thailand
793 85692 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 5033 Chiang Mai/Thailand
794 85537 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 8236 Sukhothai/Thailand
795 85399 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 8047 Sukhothai/Thailand
796 85114 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3350 Phayao/Thailand
797 81404 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12199 Chiang Mai/Thailand
798 84314 Litsea sp. LAURACEAE W. Khattiyot 405 Phetchabun/Thailand
799 105433 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 399 Chiang Mai/Thailand
800 84089 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 4875 Chiang Mai/Thailand