ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 83867 Litsea sp. LAURACEAE S. Sawangsawat 581 Chanthaburi/Thailand
802 83309 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7826 Rayong/Thailand
803 82651 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 7552 Sukhothai/Thailand
804 82285 Litsea sp. LAURACEAE Utteridge, T.M.A. with Teguh Triono (BO), Robert Johns (K), Ode Kasmin (PTFI) and Ellisa Wally (MAN) 380 Indonesia
805 82093 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 12125 Phayao/Thailand
806 85095 Litsea sp. LAURACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3330 Phayao/Thailand
807 122737 Litsea sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-207 Phongsaly/LAOS
808 105315 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 221 Chiang Mai/Thailand
809 122645 Litsea sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-115 Phongsaly/LAOS
810 122176 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR038 Chiang Mai/THAILAND
811 122175 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, N. Chaisoung, K. Punchay BKFR037 Chiang Mai/THAILAND
812 122173 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR035 Chiang Mai/THAILAND
813 122172 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR034 Chiang Mai/THAILAND
814 122963 Litsea sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-434 Phongsaly/LAOS
815 122169 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR031 Chiang Mai/THAILAND
816 123862 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-399 Sainyabuli/LAOS
817 121585 Litsea sp. LAURACEAE N. Boonruang 0488 Chaiyaphum/Thailand
818 120773 Litsea sp. LAURACEAE N. Muangyen 2755 Nan/Thailand
819 118866 Litsea sp. LAURACEAE K. Inthamma 444 Phitsanulok/Thailand
820 117002 Litsea sp. LAURACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-195 Phongsaly/LAOS
821 116289 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6941 Chiang Mai/Thailand
822 114030 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-280 Phongsaly/LAOS
823 122171 Litsea sp. LAURACEAE R. de Kok & S. Sengun, S. Rakarchar BKFR033 Chiang Mai/THAILAND
824 128664 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2104 Kanchanaburi/THAILAND
825 130444 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2585 Chiang Rai/Thailand
826 130384 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2526 Chiang Rai/THAILAND
827 130232 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2408 Mae Hong Son/THAILAND
828 129710 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4568 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
829 129708 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4566 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
830 128994 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2433 Kanchanaburi/THAILAND
831 122691 Litsea sp. LAURACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-161 Phongsaly/LAOS
832 128734 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2174 Kanchanaburi/THAILAND
833 113424 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-125 Phongsaly/LAOS
834 128629 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2069 Kanchanaburi/Thailand
835 128598 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2038 Kanchanaburi/Thailand
836 128450 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2251 Nan/Thailand
837 127906 Litsea sp. LAURACEAE Faranirina Lantoarisoa s.n. MADAGASCAR
838 125261 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 7004 Chiang Mai/THAILAND
839 123301 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-295 Phongsaly/LAOS
840 128950 Litsea sp. LAURACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2389 Kanchanaburi/THAILAND
841 107015 Litsea sp. LAURACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 727 Nan/Thailand
842 107559 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-345 Phongsaly/Laos
843 107553 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-339 Phongsaly/Laos
844 107552 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-338 Phongsaly/Laos
845 107548 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-334 Phongsaly/Laos
846 107531 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-315 Phongsaly/Laos
847 107486 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-260 Phongsaly/Laos
848 114000 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-250 Phongsaly/LAOS
849 107341 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-103 Phongsaly/Laos
850 110741 Litsea sp. LAURACEAE N. Muangyen 1949 Nan/Thailand
851 106380 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 835 Nan/Thailand
852 106256 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 712 Nan/Thailand
853 105825 Litsea sp. LAURACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK039 Nan/Thailand
854 105515 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi 6858 Phetchabun/Thailand
855 105434 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 400 Chiang Mai/Thailand
856 84921 Litsea sp. LAURACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4003 Udon Thani/Thailand
857 107416 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-183 Phongsaly/Laos
858 112231 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 210 Chiang Mai/Thailand
859 105423 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 389 Chiang Mai/Thailand
860 113268 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3961 Phayao/Thailand
861 113223 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3917 Chiang Rai/Thailand
862 113187 Litsea sp. LAURACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3881 Chiang Rai/Thailand
863 113560 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-261 Phongsaly/LAOS
864 113559 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-260 Phongsaly/LAOS
865 108392 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 6600 Chiang Mai/Thailand
866 112358 Litsea sp. LAURACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1135 Chiang Rai/Thailand
867 109727 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-298 Phongsaly/Laos
868 111622 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-145 Xiangkhouang/Laos
869 111502 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-025 Xiangkhouang/Laos
870 111444 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-392 Luang Prabang/Laos
871 111419 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-367 Luang Prabang/Laos
872 111076 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-025 Luang Prabang/Laos
873 110931 Litsea sp. LAURACEAE K. Kertsawang 4501 Surin/Thailand
874 113687 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-388 Phongsaly/LAOS
875 113535 Litsea sp. LAURACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-236 Phongsaly/LAOS
876 60858 Litsea sp. LAURACEAE Ling Shein Man 087105 Chin State/Myanmar
877 55396 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8353 Chiang Rai/Thailand
878 55787 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 5500 Khon Kaen/Thailand
879 56350 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8987 Chiang Rai/Thailand
880 56911 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9221 Chiang Rai/Thailand
881 57148 Litsea sp. LAURACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 263 Si Sa Ket/Thailand
882 59326 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 278 Yunnan/China
883 59485 Litsea sp. LAURACEAE Romklao Botanical Garden 0091/2553 Phitsanulok/Thailand
884 73206 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11378 Mae Hong Son/Thailand
885 72103 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 03983 Mae Hong Son/Thailand
886 66969 Litsea sp. LAURACEAE W. Pongamornkul 3551 Mae Hong Son/Thailand
887 59688 Litsea sp. LAURACEAE T. Khambai 99 Chiang Mai/Thailand
888 59728 Litsea sp. LAURACEAE S. Klongngern 23 Sukhothai/Thailand
889 55510 Litsea sp. LAURACEAE Sawai 24 Loei/Thailand
890 71109 Litsea sp. LAURACEAE S. Watthana 3827 Tak/Thailand
891 73202 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 11374 Mae Hong Son/Thailand
892 60957 Litsea sp. LAURACEAE Ling Shein Man 087830 Chin State/Myanmar
893 68 Litsea sp. LAURACEAE W. Nanakorn et al. 068 Chiang Mai/Thailand
894 62097 Litsea sp. LAURACEAE D. Khrueasan MS-198 Chiang Mai/Thailand
895 63150 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 862 Yunnan /China
896 63334 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 837 Yunnan/China
897 64284 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1112 Yunnan/China
898 64297 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1266 Yunnan/China
899 67285 Litsea sp. LAURACEAE M. Norsaengsri 4172 Maha Sarakham/Thailand
900 64303 Litsea sp. LAURACEAE Li-Jianwu 1260 Yunnan/China