ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17786 Pinguicula vulgaris L. LENTIBULARIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 791 Scotland/United Kingdom
2 25428 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE W. La-ongsri 358 Nakhon Sawan/Thailand
3 81443 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11689 Rayong/Thailand
4 80966 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11688 Rayong/Thailand
5 62996 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE S. Sawangsawat 108 Nakhon Sawan/Thailand
6 57598 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE Phongtheera Buapet 1 Phatthalung/Thailand
7 34454 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE Warintorn K. 08-284 Rayong/Thailand
8 48885 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Ayutthaya/Thailand
9 16667 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE S. Sasrirat 116 Nakhon Sawan/Thailand
10 23566 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 116 Rayong/Thailand
11 55965 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8580 Bueng Kan /Thailand
12 25431 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE W. La-ongsri 361 Sakon Nakhon/Thailand
13 41171 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 5874 Amnat Charoen/Thailand
14 40166 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 5271 Surin/Thailand
15 39618 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 4706 Maha Sarakham/Thailand
16 39452 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 4538 Sakon Nakhon/Thailand
17 39450 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 4536 Sakon Nakhon/Thailand
18 29079 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE S. Suddee et al. 2664 Nakhon Ratchasima/Thailand
19 31399 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 863 Phangnga/Thailand
20 1537 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE W. Nanakorn et al. 1537 Chiang Mai/Thailand
21 95916 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1872 Kanchanaburi/Thailand
22 15758 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 870 Nakhon Sawan/Thailand
23 88615 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 466 Maha Sarakham/Thailand
24 95831 Utricularia aurea Lour. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1787 Kanchanaburi/Thailand
25 34556 Utricularia babui S.R. Yadav, Sardesia & S.P.Gaikward LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4363 Chiang Mai/Thailand
26 94323 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1451 Surin/Thailand
27 94382 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1509 Ubon Ratchathani/Thailand
28 84463 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 3316 Chaiyaphum/Thailand
29 25795 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE C. Maknoi 331 Trang/Thailand
30 57224 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0071 Khon Kaen/Thailand
31 40483 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE J.F. Maxwell 09-4 Chiang Mai/Thailand
32 27275 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE K. Wangwasit 051223-21 Ubon Ratchathani/Thailand
33 28989 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE S. Suddee et al. 2545 Ubon Ratchathani/Thailand
34 36095 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE S. Watthana 2507 Chiang Mai/Thailand
35 34563 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4370 Chiang Mai/Thailand
36 110966 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 4535 Surin/THAILAND
37 55976 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8591 Bueng Kan /Thailand
38 84506 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 3359 Chaiyaphum/Thailand
39 18453 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 2780 Chiang Mai/Thailand
40 68024 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0039 Khon Kaen/Thailand
41 18875 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 1123 Ubon Ratchathani/Thailand
42 18870 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 1118 Ubon Ratchathani/Thailand
43 94280 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1408 Khon Kaen/Thailand
44 64894 Utricularia bifida L. LENTIBULARIACEAE M. Takahashi et al. FOK-061102 Kochi/Japan
45 21378 Utricularia bosminifera Ostenf. LENTIBULARIACEAE S. Watthana 1386 Trat/Thailand
46 18213 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 984 Loei/Thailand
47 41165 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 5868 Amnat Charoen/Thailand
48 37076 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4645 Phitsanulok/Thailand
49 28507 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE S. Pumicong 387 Chiang Mai/Thailand
50 27274 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE K. Wangwasit 051223-20 Ubon Ratchathani/Thailand
51 36466 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3110 Chiang Mai/Thailand
52 36094 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE S. Watthana 2508 Chiang Mai/Thailand
53 34573 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4380 Chiang Mai/Thailand
54 34567 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4374 Chiang Mai/Thailand
55 34566 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4373 Chiang Mai/Thailand
56 31067 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 773 Chanthaburi/Thailand
57 31369 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 833 Phangnga/Thailand
58 31979 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE C. Maknoi 1142 Chiang Mai/Thailand
59 19269 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE S. Watthana and M. Wongnak 980 Rayong/Thailand
60 58239 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8771 Loei/Thailand
61 40484 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE J.F. Maxwell 09-5 Chiang Mai/Thailand
62 22365 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 1935 Ubon Ratchathani/Thailand
63 18451 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 2778 Chiang Mai/Thailand
64 57219 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0066 Khon Kaen/Thailand
65 84505 Utricularia caerulea L. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 3358 Chaiyaphum/Thailand
66 76293 Utricularia corynephora P. Taylor LENTIBULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094889 Chin State/Myanmar
67 76291 Utricularia corynephora P. Taylor LENTIBULARIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094886 Chin State/Myanmar
68 21777 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1569 Phitsanulok/Thailand
69 84507 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 3360 Chaiyaphum/Thailand
70 94381 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1508 Ubon Ratchathani/Thailand
71 22369 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 1939 Ubon Ratchathani/Thailand
72 12430 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 1325 Phitsanulok/Thailand
73 18868 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 1116 Ubon Ratchathani/Thailand
74 27260 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE K. Wangwasit 051223-6 Ubon Ratchathani/Thailand
75 28990 Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr. LENTIBULARIACEAE S. Suddee et al. 2546 Ubon Ratchathani/Thailand
76 21526 Utricularia furcellata Oliver LENTIBULARIACEAE S. Watthana 1425 Chiang Rai/Thailand
77 30712 Utricularia furcellata Oliver LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4332 Chiang Mai/Thailand
78 103652 Utricularia furcellata Oliver LENTIBULARIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-07 Chiang Mai/Thailand
79 34558 Utricularia garrettii P. Taylor LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4365 Chiang Mai/Thailand
80 15419 Utricularia garrettii P. Taylor LENTIBULARIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 611 Chiang Mai/Thailand
81 13452 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE Caudales, R. & Vega, E. 10 Kanye/Botswana
82 17162 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 947 Nakhon Sawan/Thailand
83 15775 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE M. Norsaengsri 887 Nakhon Sawan/Thailand
84 13454 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE Caudales, R. & Vega, E. 13 Kanye/Botswana
85 32907 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE T. Morino FOK-073782 Kochi/Japan
86 38734 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE S. Watthana 2960 Phangnga/Thailand
87 57484 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE M. Tashiro et al. FOK-060999 Kochi/Japan
88 34565 Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4372 Chiang Mai/Thailand
89 11975 Utricularia graminifolia Vahl LENTIBULARIACEAE W. Nanakorn et al. 11975 Chiang Mai/Thailand
90 12333 Utricularia graminifolia Vahl LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 1228 Phitsanulok/Thailand
91 18568 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 2895 Chiang Mai/Thailand
92 27276 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE K. Wangwasit 051223-22 Ubon Ratchathani/Thailand
93 57220 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0067 Khon Kaen/Thailand
94 48219 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 024 Khon Kaen/Thailand
95 30956 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 662 Rayong/Thailand
96 94339 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1466 Surin/Thailand
97 94281 Utricularia hirta Klein ex Link LENTIBULARIACEAE N. Muangyen 1409 Khon Kaen/Thailand
98 31398 Utricularia involvens Ridley LENTIBULARIACEAE K. Kertsawang 862 Phangnga/Thailand
99 37075 Utricularia jackii J.Parn. LENTIBULARIACEAE P. Suksathan 4644 Phitsanulok/Thailand
100 9203 Utricularia jackii J.Parn. LENTIBULARIACEAE W. Nanakorn et al. 9203 Chiang Mai/Thailand