ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 64249 Anisadenia pubescens Griff. LINACEAE Li-Jianwu 1078 Yunnan/China
2 4595 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner LINACEAE W. Nanakorn et al. 4595 Chiang Mai/Thailand
3 4614 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner LINACEAE W. Nanakorn et al. 4614 Chiang Mai/Thailand
4 19434 Anisadenia saxatilis Wall. ex C.F. Meisner LINACEAE P. Suksathan 2682 Phitsanulok/Thailand
5 43876 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. LINACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0452 Trang/Thailand
6 13167 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. LINACEAE T.G. Laman 1155 Kalimantan/Indonesia
7 82295 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. linaceae Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING2011-058 Singapore
8 82276 Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall. f. linaceae Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING2011-058 Singapore
9 26949 Linum medium (Planch.) Britton LINACEAE Y. Sakai FOK-066969 Kochi/Japan
10 17717 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Pongamornkul 643 Chiang Mai/Thailand
11 2934 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 2934 Chiang Mai/Thailand
12 25611 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE C. Maknoi 650 Chiang Mai/Thailand
13 24549 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE C. Glamwaewwong 764 Chiang Mai/Thailand
14 22569 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE P. Srisanga 2408 Nan/Thailand
15 12920 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE P. Srisanga 450 Nan/Thailand
16 5469 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 5469 Chiang Mai/Thailand
17 2863 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 2863 Chiang Mai/Thailand
18 42987 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE Zhou Shi-shun 3664 China
19 8775 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 8775 Chiang Mai/Thailand
20 5765 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 5765 Chiang Mai/Thailand
21 5714 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Nanakorn et al. 5714 Chiang Mai/Thailand
22 21252 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE M. Norsaengsri 1197 Chiang Mai/Thailand
23 62113 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE D. Khrueasan MS771 Chiang Mai/Thailand
24 129144 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2691 Chiang Mai/THAILAND
25 116971 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-164 Phongsaly/LAOS
26 45029 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE M. Tanaros 431 Chiang Mai/Thailand
27 101792 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 098 Chiang Mai/Thailand
28 95604 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Pongamornkul 5965 Chiang Mai/Thailand
29 94203 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE W. Pongamornkul 5903 Chiang Mai/Thailand
30 81895 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE M. Norsaengsri 11929 Lampang/Thailand
31 59355 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE Yin-Jiantao 1996 Yunnan/China
32 35288 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8087 Chiang Mai/Thailand
33 71982 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE N. Muangyen 0074 Chiang Mai/Thailand
34 32208 Reinwardtia indica Dumort. LINACEAE J.F. Maxwell 06-108 Chiang Rai/Thailand
35 66097 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10341 Chiang Rai/Thailand
36 16834 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE P. Suksathan 2243 Chiang Rai/Thailand
37 56971 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2056 Nan/Thailand
38 56330 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8967 Chiang Rai/Thailand
39 55340 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8297 Chiang Rai/Thailand
40 48634 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7385 Chiang Rai/Thailand
41 26004 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE P. Suksathan 3660 Lampang/Thailand
42 64206 Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2608 Lampang/Thailand