ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 2328 Bonnaya aculeata (Bonati ) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 2328 Chiang Mai/Thailand
2 12201 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE W. La-ongsri 34 Chiang Mai/Thailand
3 41172 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5875 Amnat Charoen/Thailand
4 41166 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5869 Amnat Charoen/Thailand
5 123192 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-186 Phongsaly /LAOS
6 48882 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Si Sa Ket/Thailand
7 116673 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-296 Xaignabouri/LAOS
8 50283 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52209 Si Sa Ket/Thailand
9 125070 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 692 Phrae/Thailand
10 16942 Bonnaya ciliata (Colsm.) Spreng. LINDERNIACEAE P. Suksathan 2351 Chiang Mai/Thailand
11 51284 Bonnaya ciliata (Colsm.) Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 2732 Tak/Thailand
12 9258 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE P. Thongson 60 Nan/Thailand
13 40386 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE C. Maknoi 2757 Loei/Thailand
14 23301 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Pongamornkul 947 Chiang Mai/Thailand
15 116546 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-170 Xaignabouri/LAOS
16 16134 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE P. Suksathan 1998 Mae Hong Son/Thailand
17 87151 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 7352.1 Tak/Thailand
18 27733 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE C. Maknoi 919 Loei/Thailand
19 4460 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 4460 Chiang Mai/Thailand
20 125033 Bonnaya sp. LINDERNIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 655 Phrae/Thailand
21 56182 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5753 Kalasin/Thailand
22 67770 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5828 Roi Et/Thailand
23 70908 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5718 Udon Thani/Thailand
24 39183 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 4269 Nakhon Ratchasima/Thailand
25 67787 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5845 Udon Thani/Thailand
26 123341 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-335 Phongsaly/LAOS
27 65095 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE K. Srithi 593 Nan/Thailand
28 123193 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-187 Phongsaly /LAOS
29 30080 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2351 Chiang Rai/Thailand
30 1794 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 1794 Chiang Mai/Thailand
31 30737 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2430 Chiang Mai/Thailand
32 30731 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2424 Chiang Mai/Thailand
33 18960 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 18960 Chiang Mai/Thailand
34 3462 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3462 Nakhon Si Thammarat/Thailand
35 14916 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 456 Nakhon Si Thammarat/Thailand
36 47807 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 234 Rayong/Thailand
37 74261 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 7406 Yunnan/China
38 59263 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9800 Chiang Mai/Thailand
39 69221 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 6900 Yunnan/China
40 108798 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03200 Taiwan
41 9206 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 9206 Chiang Mai/Thailand
42 40835 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6055 Lampang/Thailand
43 69535 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 7128 Yunnan/China
44 58607 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9642 Uttaradit/Thailand
45 26037 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-060395 Kochi/Japan
46 109344 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst. LINDERNIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-074881 Japan
47 52044 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst. LINDERNIACEAE K. Miyamato FOK-614398 Kochi/Japan
48 36412 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3056 Chiang Mai/Thailand
49 47838 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 225 Rayong/Thailand
50 24235 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE K. Kertsawang 207 Rayong/Thailand
51 91961 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE K. Kertsawang 3526 Chiang Rai/Thailand
52 35272 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5069 Chiang Mai/Thailand
53 3810 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3810 Loei/Thailand
54 114212 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-028 Phongsaly/LAOS
55 93925 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028878 Mandalay/Myanmar
56 58602 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9637 Uttaradit/Thailand
57 87175 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-018 Champasak/Laos
58 48780 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE Shunsuke Tsugaru T-61708 Chiang Mai/Thailand
59 113206 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3900 Chiang Rai/Thailand
60 36379 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3022 Chiang Mai/Thailand
61 3790 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3790 Loei/Thailand
62 32531 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068138 Kochi/Japan
63 117858 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-228 Sainyabuli/LAOS
64 57253 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0100 Khon Kaen/Thailand
65 64888 Lindernia antipoda (L.) Alston subsp. verbenifolia (Colsm.) Bennet LINDERNIACEAE M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-067998 Kochi/Japan
66 48456 Lindernia cambodgiana (Bonati) Philcox LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38478 Phitsanulok/Thailand
67 31768 Lindernia cephalantha T. Yamaz. LINDERNIACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1175 Loei/Thailand
68 37168 Lindernia cephalantha T. Yamaz. LINDERNIACEAE C. Maknoi 2050 Loei/Thailand
69 41810 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 81 Rayong/Thailand
70 76923 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Tanming 697 Kanchanaburi/Thailand
71 80659 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Pongamornkul 4516 Chiang Mai/Thailand
72 38791 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2461 Loei/Thailand
73 48784 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Shunsuke Tsugaru T-61636 Chiang Mai/Thailand
74 4293 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 4293 Chiang Mai/Thailand
75 93926 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053182 Magway/Myanmar
76 7540 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 7540 Trang/Thailand
77 55402 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8359 Chiang Rai/Thailand
78 50148 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki, T. Shimizu, N. Fukuoka & M. Hutoh T-11247 Phitsanulok/Thailand
79 21482 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 1727 Chiang Mai/Thailand
80 49991 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38329 Phitsanulok/Thailand
81 15435 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 627 Chiang Mai/Thailand
82 103806 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-35 Chiang Mai/Thailand
83 110568 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5683 Kanchanaburi/Thailand
84 47998 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 7166 Lamphun/Thailand
85 84296 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Khattiyot 387 Phetchabun/Thailand
86 23568 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE K. Kertsawang 121 Rayong/Thailand
87 53703 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5959 Ubon Ratchathani/Thailand
88 37264 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2378 Phangnga/Thailand
89 87988 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE Ubonwan Upho UBON 1255 Narathiwat/Thailand
90 54136 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Kobayashi, M. Takahashi FOK-057791 Kochi/Japan
91 39955 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5062 Khon Kaen/Thailand
92 58422 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9457 Phrae/Thailand
93 55401 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8358 Chiang Rai/Thailand
94 40140 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5245 Surin/Thailand
95 97159 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Phaosrichai 543 Phangnga/Thailand
96 104305 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Kamonnate 871 Chiang Mai/Thailand
97 40466 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2837 Loei/Thailand
98 41169 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5872 Amnat Charoen/Thailand
99 47814 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Sawangsawat 230 Phitsanulok/Thailand
100 41811 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 82 Rayong/Thailand