ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 2328 Bonnaya aculeata (Bonati ) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 2328 Chiang Mai/Thailand
2 12201 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE W. La-ongsri 34 Chiang Mai/Thailand
3 41166 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5869 Amnat Charoen/Thailand
4 41172 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5875 Amnat Charoen/Thailand
5 48882 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Si Sa Ket/Thailand
6 50283 Bonnaya antipoda (L.) Druce LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52209 Si Sa Ket/Thailand
7 51284 Bonnaya ciliata (Colsm.) Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 2732 Tak/Thailand
8 16942 Bonnaya ciliata (Colsm.) Spreng. LINDERNIACEAE P. Suksathan 2351 Chiang Mai/Thailand
9 27733 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE C. Maknoi 919 Loei/Thailand
10 23301 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Pongamornkul 947 Chiang Mai/Thailand
11 40386 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE C. Maknoi 2757 Loei/Thailand
12 9258 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE P. Thongson 60 Nan/Thailand
13 16134 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE P. Suksathan 1998 Mae Hong Son/Thailand
14 4460 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 4460 Chiang Mai/Thailand
15 87151 Bonnaya ruellioides Spreng. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 7352.1 Tak/Thailand
16 56182 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5753 Kalasin/Thailand
17 67770 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5828 Roi Et/Thailand
18 39183 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 4269 Nakhon Ratchasima/Thailand
19 70908 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5718 Udon Thani/Thailand
20 67787 Bonnaya tenuifolia Spreng. LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5845 Udon Thani/Thailand
21 30737 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2430 Chiang Mai/Thailand
22 30731 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2424 Chiang Mai/Thailand
23 30080 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE S. Watthana 2351 Chiang Rai/Thailand
24 18960 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 18960 Chiang Mai/Thailand
25 1794 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 1794 Chiang Mai/Thailand
26 65095 Craterostigma nummulariifolium (D.Don) Eb.Fisch., SchŠferh. & Kai MŸll. LINDERNIACEAE K. Srithi 593 Nan/Thailand
27 14916 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 456 Nakhon Si Thammarat/Thailand
28 47807 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 234 Rayong/Thailand
29 3462 Legazpia polygonides (Benth.) T. Yamaz. LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3462 Nakhon Si Thammarat/Thailand
30 58607 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9642 Uttaradit/Thailand
31 59263 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9800 Chiang Mai/Thailand
32 69221 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 6900 Yunnan/China
33 69535 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 7128 Yunnan/China
34 74261 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE Zhou-Shishun 7406 Yunnan/China
35 108798 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03200 Taiwan
36 26037 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-060395 Kochi/Japan
37 9206 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 9206 Chiang Mai/Thailand
38 40835 Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6055 Lampang/Thailand
39 109344 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst. LINDERNIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-074881 Japan
40 52044 Lindernia angustifolia (Benth.) Wettst. LINDERNIACEAE K. Miyamato FOK-614398 Kochi/Japan
41 93925 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028878 Mandalay/Myanmar
42 91961 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE K. Kertsawang 3526 Chiang Rai/Thailand
43 87175 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-018 Champasak/Laos
44 3790 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3790 Loei/Thailand
45 113206 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3900 Chiang Rai/Thailand
46 3810 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 3810 Loei/Thailand
47 24235 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE K. Kertsawang 207 Rayong/Thailand
48 57253 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0100 Khon Kaen/Thailand
49 32531 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068138 Kochi/Japan
50 48780 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE Shunsuke Tsugaru T-61708 Chiang Mai/Thailand
51 35272 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5069 Chiang Mai/Thailand
52 58602 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9637 Uttaradit/Thailand
53 36412 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3056 Chiang Mai/Thailand
54 47838 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 225 Rayong/Thailand
55 36379 Lindernia antipoda (L.) Alston LINDERNIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3022 Chiang Mai/Thailand
56 64888 Lindernia antipoda (L.) Alston subsp. verbenifolia (Colsm.) Bennet LINDERNIACEAE M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-067998 Kochi/Japan
57 48456 Lindernia cambodgiana (Bonati) Philcox LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38478 Phitsanulok/Thailand
58 31768 Lindernia cephalantha T. Yamaz. LINDERNIACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1175 Loei/Thailand
59 37168 Lindernia cephalantha T. Yamaz. LINDERNIACEAE C. Maknoi 2050 Loei/Thailand
60 76923 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Tanming 697 Kanchanaburi/Thailand
61 80659 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Pongamornkul 4516 Chiang Mai/Thailand
62 4293 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 4293 Chiang Mai/Thailand
63 93926 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053182 Magway/Myanmar
64 49991 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38329 Phitsanulok/Thailand
65 84296 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Khattiyot 387 Phetchabun/Thailand
66 41810 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 81 Rayong/Thailand
67 15435 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 627 Chiang Mai/Thailand
68 50148 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki, T. Shimizu, N. Fukuoka & M. Hutoh T-11247 Phitsanulok/Thailand
69 21482 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 1727 Chiang Mai/Thailand
70 23568 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE K. Kertsawang 121 Rayong/Thailand
71 47998 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 7166 Lamphun/Thailand
72 48784 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Shunsuke Tsugaru T-61636 Chiang Mai/Thailand
73 38791 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2461 Loei/Thailand
74 55402 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8359 Chiang Rai/Thailand
75 7540 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 7540 Trang/Thailand
76 110568 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5683 Kanchanaburi/THAILAND
77 103806 Lindernia ciliata (Colsm.) Pennell LINDERNIACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-35 Chiang Mai/Thailand
78 39955 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5062 Khon Kaen/Thailand
79 87988 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE Ubonwan Upho UBON 1255 Narathiwat/Thailand
80 46826 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Tanaros 227 Phangnga/Thailand
81 37264 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2378 Phangnga/Thailand
82 12554 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Srisanga 315 Nan/Thailand
83 16929 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Suksathan 2338 Chiang Mai/Thailand
84 41811 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 82 Rayong/Thailand
85 104193 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Kamonnate 745 Chiang Mai/Thailand
86 41169 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5872 Amnat Charoen/Thailand
87 40140 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5245 Surin/Thailand
88 40466 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE C. Maknoi 2837 Loei/Thailand
89 47907 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 7075 Tak/Thailand
90 53703 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri 5959 Ubon Ratchathani/Thailand
91 104305 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Kamonnate 871 Chiang Mai/Thailand
92 47814 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Sawangsawat 230 Phitsanulok/Thailand
93 15436 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 628 Chiang Mai/Thailand
94 48731 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38328 Phitsanulok/Thailand
95 58422 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9457 Phrae/Thailand
96 24205 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE K. Kertsawang 202 Rayong/Thailand
97 70260 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 170 Rayong/Thailand
98 70907 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5717 Udon Thani/Thailand
99 97159 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE P. Phaosrichai 543 Phangnga/Thailand
100 7539 Lindernia crustacea (L.) F.Muell LINDERNIACEAE W. Nanakorn et al. 7539 Trang/Thailand