ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97304 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3301 Chiang Mai/Thailand
2 97305 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4052 Chiang Mai/Thailand
3 97303 Lobaria retigera (Bory) Trevis. LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3283 Chiang Mai/Thailand
4 108296 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7160 Chiang Mai/Thailand
5 97701 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE S. Watthana 09-01-27 Kamphaeng Phet/Thailand
6 108297 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7183 Chiang Mai/Thailand
7 108295 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 38 Chiang Mai/Thailand
8 108294 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 61 Chiang Mai/Thailand
9 108293 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 84 Chiang Mai/Thailand
10 106650 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.2 Chiang Mai/Thailand
11 106651 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.3 Chiang Mai/Thailand
12 106649 Pseudocyphellaria sp. LOBARIACEAE Saranyoo Sudee 7237.1 Chiang Mai/Thailand
13 97375 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4032 Chiang Mai/Thailand
14 97376 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4034 Chiang Mai/Thailand
15 97377 Sticta papyracea Delise LOBARIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4035 Chiang Mai/Thailand
16 108172 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5128 Loei/Thailand
17 108151 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2504 Chiang Mai/Thailand
18 108171 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4845 Chiang Mai/Thailand
19 108173 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5263 Loei/Thailand
20 108174 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3816 Tak/Thailand
21 108175 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5720 Chiang Mai/Thailand
22 108176 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5736 Chiang Mai/Thailand
23 108177 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5737 Chiang Mai/Thailand
24 108178 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5743 Chiang Mai/Thailand
25 108179 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6118 Chiang Mai/Thailand
26 108170 Sticta sp. LOBARIACEAE Sureeporn Jariangprasert 82 Phetchaburi/Thailand