ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 13004 Cyclopeltis crenata (Fee) C. Chr. LOMARIOPSIDACEAE K. Larsen et al. 45510 Songkhla/Thailand
2 31378 Elaphoglossum marginatum (Wall. ex Fee) Moore LOMARIOPSIDACEAE K. Kertsawang 842 Phangnga/Thailand
3 30682 Elaphoglossum marginatum (Wall. ex Fee) Moore LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 4302 Chiang Mai/Thailand
4 19457 Elaphoglossum marginatum (Wall. ex Fee) Moore LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 2705 Phitsanulok/Thailand
5 75421 Elaphoglossum sp. LOMARIOPSIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095540 Chin State/Myanmar
6 75275 Elaphoglossum sp. LOMARIOPSIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094938 Chin State/Myanmar
7 15974 Elaphoglossum sp. LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 1887 Chiang Mai/Thailand
8 14797 Elaphoglossum sp. LOMARIOPSIDACEAE K. Larsen 45927 Nakhon Si Thammarat/Thailand
9 14388 Elaphoglossum sp. LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 1693 Phitsanulok/Thailand
10 72580 Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker in Hook. & Baker) T. Moore ex Alston & Bonner LOMARIOPSIDACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 5144 Loei/Thailand
11 21812 Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker in Hook. & Baker) T. Moore ex Alston & Bonner LOMARIOPSIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1604 Phitsanulok/Thailand
12 12402 Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker in Hook. & Baker) T. Moore ex Alston & Bonner LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 1297 Phitsanulok/Thailand
13 17891 Elaphoglossum yoshinagae (Yatabe) Makino LOMARIOPSIDACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
14 20344 Lomariopsis lineata (C.Presl) Holttum LOMARIOPSIDACEAE P. Suksathan 2901 Yala/Thailand