ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 35182 Amylotheca duthieana Danser Loranthaceae C. Maknoi 2410 Phangnga/Thailand
2 39764 Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh. Loranthaceae M. Norsaengsri 4871 Rayong/Thailand
3 81854 Dendrophthoe flosculosa Danser Loranthaceae M. Norsaengsri 11888 Phayao/Thailand
4 83565 Dendrophthoe incarnata (Jack) Miq. Loranthaceae Ubonwan Upho UBON 436 Narathiwat/Thailand
5 68354 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. Loranthaceae C. Maknoi 4457 Phitsanulok/Thailand
6 103726 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. Loranthaceae Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana, Truong Quang Cuong 2 60 Chiang Mai/Thailand
7 30776 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. Loranthaceae J.F. Maxwell 06 1004 Chiang Rai/Thailand
8 30822 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. Loranthaceae J.F. Maxwell 07 23 Chiang Rai/Thailand
9 10189 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. Loranthaceae W. Nanakorn et al. 10189 Chiang Mai/Thailand
10 137644 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae K. Inthamma 1228 Uttaradit/Thailand
11 13583 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae S. Watthana, W. Pongamornkul 241 Chiang Mai/Thailand
12 41767 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae J.F. Maxwell 09 248 Chiang Mai/Thailand
13 67991 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae C. Lakoet 372 Mae Hong Son/Thailand
14 40814 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae M. Norsaengsri 6014 Chiang Mai/Thailand
15 83641 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae S. Bunma s.n. Nan/Thailand
16 53904 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae C. Maknoi 3186 Loei/Thailand
17 87358 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 200 Laos
18 127433 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5941 Chaiyaphum/Thailand
19 89050 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae N. Muangyen 641 Phayao/Thailand
20 40089 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser Loranthaceae M. Norsaengsri 5195 Nakhon Ratchasima/Thailand
21 81598 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. Loranthaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97292 Myanmar
22 81494 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. Loranthaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97618 Myanmar
23 88662 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. Loranthaceae N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 513 Nong Khai/Thailand
24 32832 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae N. Muangyen 148 Mae Hong Son/Thailand
25 66525 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 3345 Saraburi/Thailand
26 36945 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae P. Srisanga 3161 Chiang Mai/Thailand
27 3970 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Nanakorn et al. 3970 Loei/Thailand
28 52426 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae A.N. Start ANS 1754 Chiang Mai/Thailand
29 69579 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Zhou-Shishun 7044 China
30 34507 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Warintorn K. 08 338 Rayong/Thailand
31 51182 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 2788 Chiang Rai/Thailand
32 69289 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Zhou-Shishun 6891 China
33 55945 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae J.F. Maxwell 12 31 Chiang Mai/Thailand
34 34838 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae J.F. Maxwell 08 62 Chiang Mai/Thailand
35 113196 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak, S. Wongwan 3890 Chiang Rai/Thailand
36 71531 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1068 Chiang Mai/Thailand
37 98235 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 115 Laos
38 67087 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 3669 Chiang Mai/Thailand
39 24786 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae K. Kertsawang 344 Rayong/Thailand
40 83279 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 7796 Rayong/Thailand
41 83564 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Ubonwan Upho UBON 437 Pattani/Thailand
42 74285 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Zhou-Shishun 7435 China
43 142313 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Henrik Balslev, Manop Poopath, Sawita Yooprasert, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Jes Aarre 10740 Trat/Thailand
44 29149 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 682 Chiang Mai/Thailand
45 61815 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Ling Shein Mang 87012 Myanmar
46 89036 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae N. Muangyen 627 Phayao/Thailand
47 107536 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 320 Laos
48 62648 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae M. Pinyosak 230 Rayong/Thailand
49 65315 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae K. Srithi 287 Nan/Thailand
50 53897 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 3179 Loei/Thailand
51 53860 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 3142 Rayong/Thailand
52 22793 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Glamwaewwong 154 Chiang Mai/Thailand
53 63401 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Li-Jianwu 410 China
54 22790 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Glamwaewwong 151 Chiang Mai/Thailand
55 116639 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 262 Laos
56 108321 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 6529 Chiang Mai/Thailand
57 64173 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2575 Phayao/Thailand
58 81601 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97161 Myanmar
59 46551 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae M. Norsaengsri 3522 Bueng Kan/Thailand
60 125273 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 7016 Chiang Mai/Thailand
61 70959 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 18 Laos
62 123930 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5852 Chaiyaphum/Thailand
63 72988 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae M. Norsaengsri 10769 Mae Hong Son/Thailand
64 76227 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 6773 Rayong/Thailand
65 132295 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 7421 Chiang Mai/Thailand
66 78003 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 5200 Nakhon Sawan/Thailand
67 133826 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae Rapeeporn Kantasrila MSD 30 Tak/Thailand
68 134901 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae T. Choopan et al. 2020 438 Nakhon Ratchasima/Thailand
69 135065 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae T. Choopan 2021 51 Nakhon Ratchasima/Thailand
70 76188 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae C. Maknoi 6734 Trat/Thailand
71 78865 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 143 Laos
72 139639 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae T. Choopan et al. 2020 437 Nakhon Ratchasima/Thailand
73 119052 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae K. Phromnoi 17 Phayao/Thailand
74 73751 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae W. Pongamornkul 4161 Mae Hong Son/Thailand
75 41871 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae P. Wessumritt 288 Rayong/Thailand
76 140215 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. Loranthaceae A.N. Start 09 7 Sukhothai/Thailand
77 101150 Dendrophthoe sp. Loranthaceae W. Pongamornkul 6171 Chiang Rai/Thailand
78 130972 Dendrophthoe sp. Loranthaceae S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1245 Nan/Thailand
79 20593 Dendrophthoe sp. Loranthaceae M. Norsaengsri, P. Suksathan, R. Pongsattayapipat 1492 Chiang Mai/Thailand
80 62158 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 12 Chiang Mai/Thailand
81 62162 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 16 Chiang Mai/Thailand
82 62157 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 11 Chiang Mai/Thailand
83 81886 Dendrophthoe sp. Loranthaceae M. Norsaengsri 11920 Lampang/Thailand
84 35524 Dendrophthoe sp. Loranthaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8348 Mae Hong Son/Thailand
85 131039 Dendrophthoe sp. Loranthaceae S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1312 Nan/Thailand
86 94201 Dendrophthoe sp. Loranthaceae W. Pongamornkul 5901 Chiang Mai/Thailand
87 62156 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 10 Chiang Mai/Thailand
88 62165 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 20 Chiang Mai/Thailand
89 62163 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 18 Chiang Mai/Thailand
90 95928 Dendrophthoe sp. Loranthaceae M. Norsaengsri, P. Srisanga 10816 Mae Hong Son/Thailand
91 19074 Dendrophthoe sp. Loranthaceae W. Nanakorn et al. 19074 Chiang Mai/Thailand
92 62164 Dendrophthoe sp. Loranthaceae ANS TH 09 19 Chiang Mai/Thailand
93 128130 Dendrophthoe sp. Loranthaceae K. Inthamma 989 Loei/Thailand
94 56887 Dendrophthoe sp. Loranthaceae M. Norsaengsri, S. Mattapha 9197 Chiang Rai/Thailand
95 35670 Dendrophthoe sp. Loranthaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8515 Mae Hong Son/Thailand
96 817 Dendrophthoe sp. Loranthaceae W. Nanakorn et al. 817 Chiang Mai/Thailand
97 139151 Dendrophthoe sp. Loranthaceae P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 466 Phayao/Thailand
98 128124 Dendrophthoe sp. Loranthaceae K. Inthamma 983 Loei/Thailand
99 2370 Dendrophthoe sp. Loranthaceae W. Nanakorn et al. 2370 Chiang Mai/Thailand
100 111184 Dendrophthoe sp. Loranthaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 132 Laos