ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 35182 Amylotheca duthieana Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2410 Phangnga/Thailand
2 63304 Arceuthobium chinense Lecomte LORANTHACEAE Li-Jianwu 1066 Yunnan/China
3 94430 Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh. LORANTHACEAE N. Muangyen 1557 Nan/Thailand
4 39764 Dendrophthoe falcata (L.f.) Ettingsh. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 4871 Rayong/Thailand
5 81854 Dendrophthoe flosculosa Danser LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11888 Phayao/Thailand
6 83565 Dendrophthoe incarnata (Jack) Miq. LORANTHACEAE Ubonwan Upho UBON 436 Narathiwat/Thailand
7 68354 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. LORANTHACEAE C. Maknoi 4457 Phitsanulok/Thailand
8 30776 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-1004 Chiang Rai/Thailand
9 103726 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. LORANTHACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-60 Chiang Mai/Thailand
10 30822 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 07-23 Chiang Rai/Thailand
11 10189 Dendrophthoe kerrii (Craib) Barl. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 10189 Chiang Mai/Thailand
12 87358 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-200 Sainyabuli/Laos
13 40089 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE M. Norsaengsri 5195 Nakhon Ratchasima/Thailand
14 83641 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
15 53904 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 3186 Loei/Thailand
16 67991 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE C. Lakoet 0372 Mae Hong Son/Thailand
17 89050 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE N. Muangyen 641 Phayao/Thailand
18 40814 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE M. Norsaengsri 6014 Chiang Mai/Thailand
19 41767 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE J.F. Maxwell 09-248 Chiang Mai/Thailand
20 13583 Dendrophthoe lanosa (Korth.) Danser LORANTHACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 241 Chiang Mai/Thailand
21 81494 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097618 Chin State/Myanmar
22 81598 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097292 Chin State/Myanmar
23 88662 Dendrophthoe longiflora (Desr.) Ettingsh. LORANTHACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 513 Nong Khai/Thailand
24 89036 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE N. Muangyen 627 Phayao/Thailand
25 51182 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 2788 Chiang Rai/Thailand
26 53897 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 3179 Loei/Thailand
27 66525 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3345 Saraburi/Thailand
28 83564 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Ubonwan Upho UBON 437 Pattani/Thailand
29 41871 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE P. Wessumritt 288 Rayong/Thailand
30 53860 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 3142 Rayong/Thailand
31 52426 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE A.N. Start (ANS 1754) Chiang Mai/Thailand
32 46551 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 3522 Nong Khai/Thailand
33 69289 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 6891 Yunnan/China
34 78865 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-143 Luang Prabang/Laos
35 78003 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 5200 Nakhon Sawan/Thailand
36 76227 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 6773 Rayong/Thailand
37 76188 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 6734 Trat/Thailand
38 74285 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7435 Yunnan/China
39 73751 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04161 Mae Hong Son/Thailand
40 72988 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 10769 Mae Hong Son/Thailand
41 55945 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 12-31 Chiang Mai/Thailand
42 70959 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 018 Luang Prabang/Laos
43 83279 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 7796 Rayong/Thailand
44 69579 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7044 Yunnan/China
45 67087 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 3669 Chiang Mai/Thailand
46 65315 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE K. Srithi 287 Nan/Thailand
47 64173 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2575 Phayao/Thailand
48 63401 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Li-Jianwu 410 Yunnan/China
49 62648 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE M. Pinyosak 230 Rayong/Thailand
50 81601 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097161 Chin State/Myanmar
51 61815 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Ling Shein Man 087012 Chin State/Myanmar
52 71531 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1068 Chiang Mai/Thailand
53 3970 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3970 Loei/Thailand
54 107536 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-320 Phongsaly/Laos
55 34507 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE Warintorn K. 08-338 Rayong/Thailand
56 98235 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-115 Luang Prabang/Laos
57 108321 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6529 Chiang Mai/Thailand
58 22790 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Glamwaewwong 151 Chiang Mai/Thailand
59 29149 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 682 Chiang Mai/Thailand
60 36945 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE P. Srisanga 3161 Chiang Mai/Thailand
61 22793 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE C. Glamwaewwong 154 Chiang Mai/Thailand
62 32832 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE N. Muangyen 148 Mae Hong Son/Thailand
63 24786 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE K. Kertsawang 344 Rayong/Thailand
64 34838 Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 08-62 Chiang Mai/Thailand
65 82952 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 12336 Phayao/Thailand
66 62165 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-020 Chiang Mai/Thailand
67 101150 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6171 Chiang Mai/Thailand
68 81886 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11920 Lampang/Thailand
69 111184 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-132 Luang Prabang/Laos
70 62160 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-014 Chiang Mai/Thailand
71 62156 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-010 Chiang Mai/Thailand
72 62157 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-011 Chiang Mai/Thailand
73 62158 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-012 Chiang Mai/Thailand
74 20593 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1492 Chiang Mai/Thailand
75 62162 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-016 Chiang Mai/Thailand
76 62163 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-018 Chiang Mai/Thailand
77 62164 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE ANS TH09-019 Chiang Mai/Thailand
78 56887 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9197 Chiang Rai/Thailand
79 95928 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & P. Srisanga 10816 Mae Hong Son/Thailand
80 817 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 817 Chiang Mai/Thailand
81 2370 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 2370 Chiang Mai/Thailand
82 76650 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11031 Mae Hong Son/Thailand
83 76645 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11026 Mae Hong Son/Thailand
84 94201 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5901 Chiang Mai/Thailand
85 35670 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8515 Mae Hong Son/Thailand
86 49027 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11744 Phetchabun/Thailand
87 50418 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE Shunsuke Tsugaru T-61819 Chiang Mai/Thailand
88 35524 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8348 Mae Hong Son/Thailand
89 19074 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 19074 Chiang Mai/Thailand
90 51043 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 2649 Chiang Mai/Thailand
91 71382 Dendrophthoe sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 3822 Chiang Mai/Thailand
92 73788 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04198 Mae Hong Son/Thailand
93 52690 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE C. Maknoi 2859 Phitsanulok/Thailand
94 73514 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE S. Watthana 4159 Tak/Thailand
95 73762 Elytranthe albida (Blume) Blume LORANTHACEAE W. Pongamornkul 04172 Mae Hong Son/Thailand
96 67088 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE W. Pongamornkul 3670 Chiang Mai/Thailand
97 35190 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2418 Phangnga/Thailand
98 31213 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2888 Nan/Thailand
99 66596 Helixanthera brevicalyx Danser LORANTHACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2856 Phayao/Thailand
100 83868 Helixanthera coccinea (Jack) Danser LORANTHACEAE S. Sawangsawat 582 Chanthaburi/Thailand