ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 840 Macrosolen avenis (Blume) Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 840 Chiang Mai/Thailand
202 14448 Macrosolen brandisianus (Kurz) Tiegh. LORANTHACEAE P. Srisanga 741 Nan/Thailand
203 36924 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3140 Chiang Mai/Thailand
204 32184 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-182 Krabi/Thailand
205 38667 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Watthana 2891 Phangnga/Thailand
206 38669 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Watthana 2893 Phangnga/Thailand
207 94053 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036238 Mandalay/Myanmar
208 62982 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE P. Wessumritt 342 Trat/Thailand
209 550 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 550 Chiang Mai/Thailand
210 104567 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 6344 Chiang Mai/Thailand
211 38871 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 2541 Loei/Thailand
212 30549 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 09-92 Chiang Mai/Thailand
213 672 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 672 Chiang Mai/Thailand
214 724 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 724 Chiang Mai/Thailand
215 24784 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE K. Kertsawang 342 Rayong/Thailand
216 46979 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 198 Uttaradit/Thailand
217 47199 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Chusie KY482 Mae Hong Son/Thailand
218 6910 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6910 Chiang Mai/Thailand
219 35189 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 2417 Phangnga/Thailand
220 3702 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3702 Chiang Mai/Thailand
221 27816 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE C. Maknoi 588 Phetchabun/Thailand
222 69541 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7118 Yunnan/China
223 74300 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Zhou-Shishun 7375 Yunnan/China
224 81587 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092277 Chin State/Myanmar
225 81585 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030916 Chin State/Myanmar
226 81584 Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Teigh. LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa, N. Inagaki, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029116 Chin State/Myanmar
227 37198 Macrosolen dianthus Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 2080 Loei/Thailand
228 36585 Macrosolen dianthus Danser LORANTHACEAE C. Maknoi 1905 Loei/Thailand
229 37205 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 2087 Loei/Thailand
230 8841 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 8841 Loei/Thailand
231 13326 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE McDonald et al. 5763 Kampot/Cambodia
232 85678 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5019 Chiang Mai/Thailand
233 29567 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi & M. Norsaengsri 1302 Phitsanulok/Thailand
234 37180 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE C. Maknoi 2062 Loei/Thailand
235 6272 Macrosolen melintangensis (Korth.) Miq. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 6272 Loei/Thailand
236 7306 Macrosolen platyphyllus Danser LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 7306 Phatthalung/Thailand
237 49943 Macrosolen sp. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 6463 Uttaradit/Thailand
238 49026 Macrosolen sp. LORANTHACEAE M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama, M. Hutoh & A. Nalamphoon T-9511 Chiang Mai/Thailand
239 90593 Macrosolen sp. LORANTHACEAE N. Muangyen 856 Phayao/Thailand
240 40370 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 2741 Loei/Thailand
241 90724 Macrosolen sp. LORANTHACEAE N. Muangyen 986 Chiang Rai/Thailand
242 110987 Macrosolen sp. LORANTHACEAE K. Kertsawang 4556 Surin/THAILAND
243 92575 Macrosolen sp. LORANTHACEAE W. Pongamornkul 5378 Chiang Mai/Thailand
244 76176 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 6722 Trat/Thailand
245 37112 Macrosolen sp. LORANTHACEAE C. Maknoi 1994 Phitsanulok/Thailand
246 52430 Macrosolen sp. LORANTHACEAE A.N. Start (ANS 1749) Sukhothai/Thailand
247 3590 Macrosolen sp. LORANTHACEAE W. Nanakorn et al. 3590 Nakhon Si Thammarat/Thailand
248 12796 Macrosolen sp. LORANTHACEAE S. Watthana & P. Srisanga 192 Mae Hong Son/Thailand
249 110926 Macrosolen sp. LORANTHACEAE K. Kertsawang 4496 Surin/THAILAND
250 81604 Macrosolen sp. LORANTHACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097858 Chin State/Myanmar
251 13544 Plicosepalus kalachariensis (Schinz) Danser LORANTHACEAE Sebothoma, P.N. 282 N/South Africa
252 35463 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8285A Mae Hong Son/Thailand
253 48633 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7384 Chiang Rai/Thailand
254 89248 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 4042 Chiang Mai/Thailand
255 44459 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Zhou Shi-shun 4599 Yunnan/China
256 93440 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE S. Daoh 2 Chiang Mai/Thailand
257 37202 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 2084 Loei/Thailand
258 48535 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7286 Chiang Rai/Thailand
259 36591 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1911 Loei/Thailand
260 88384 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE N. Muangyen 236 Chiang Rai/Thailand
261 35699 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8549 Mae Hong Son/Thailand
262 29131 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2184 Phitsanulok/Thailand
263 18151 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE P. Srisanga 1704 Nan/Thailand
264 16160 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE N. Drechsler, C. Scholz 20 Chiang Mai/Thailand
265 76929 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE W. Tanming 703 Suphan Buri/Thailand
266 76933 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE W. Tanming 707 Chai Nat/Thailand
267 77696 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri 11615 Sukhothai/Thailand
268 77935 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 5131 Nakhon Sawan/Thailand
269 35813 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1745 Loei/Thailand
270 53081 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7654 Khon Kaen/Thailand
271 55693 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8493 Khon Kaen/Thailand
272 52749 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 2918 Phitsanulok/Thailand
273 84466 Scurrula atropurpurea (Bl.) Dans. LORANTHACEAE K. Kertsawang 3319 Chaiyaphum/Thailand
274 52928 Scurrula chingii (W.C.Cheng) H.S.Kiu LORANTHACEAE Yin-Jiantao 1415 Yunnan/China
275 32308 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE J.F. Maxwell 06-493 Chiang Rai/Thailand
276 38574 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2346 Loei/Thailand
277 76148 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 6694 Trat/Thailand
278 89744 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 8560 Lampang/Thailand
279 84439 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE K. Kertsawang 3293 Chaiyaphum/Thailand
280 35796 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 1728 Loei/Thailand
281 81219 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 7401 Sukhothai/Thailand
282 52748 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 2917 Phitsanulok/Thailand
283 81226 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 7408 Sukhothai/Thailand
284 31781 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1188 Loei/Thailand
285 30302 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1257 Loei/Thailand
286 13187 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE T.G. Laman 567 Kalimantan/Indonesia
287 25573 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi 609 Chiang Mai/Thailand
288 87614 Scurrula ferruginea (Jack) Dans. LORANTHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-454 Sainyabuli/Laos
289 81512 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025217 Chin State/Myanmar
290 61320 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086806 Chin State/Myanmar
291 81497 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shine 090180 Chin State/Myanmar
292 81661 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Ling Shein Man & Aung Htay 052014 Chin State/Myanmar
293 61834 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Ling Shein Man 086978 Magway/Myanmar
294 56522 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051380 Chin State/Myanmar
295 75542 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094500 Chin State/Myanmar
296 81660 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023630 Chin State/Myanmar
297 71792 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091016 Chin State/Myanmar
298 31778 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1185 Loei/Thailand
299 94052 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021313 Mandalay/Myanmar
300 76079 Scurrula gracilifolia (Schult.) Danser LORANTHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094828 Chin State/Myanmar