ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83746 Aspidopterys concava (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2773 Tak/Thailand
2 83758 Aspidopterys concava (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2785 Tak/Thailand
3 107456 Aspidopterys floribunda Hutch. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-229 Phongsaly/Laos
4 59287 Aspidopterys floribunda Hutch. MALPIGHIACEAE Yin-Jiantao 1839 Yunnan/China
5 78714 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092387 Chin State/Myanmar
6 52857 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Yin-Jiantao 1802 Yunnan/China
7 68777 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089601 Chin State/Myanmar
8 68755 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089573 Chin State/Myanmar
9 22179 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 2239 Nan/Thailand
10 78687 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shein Mang 092909 Chin State/Myanmar
11 62053 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087425 Chin State/Myanmar
12 75897 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094453 Chin State/Myanmar
13 78716 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092398 Chin State/Myanmar
14 78717 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shein Mang 093117 Chin State/Myanmar
15 78718 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023531 Chin State/Myanmar
16 78719 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shein Man 091743 Chin State/Myanmar
17 81612 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri (QBG) ; Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097855 Chin State/Myanmar
18 78720 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung & Khin Win Maung 092362 Chin State/Myanmar
19 78722 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang & Aung Htay 092088 Chin State/Myanmar
20 61713 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shein Man 087598 Magway/Myanmar
21 75920 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095268 Magway/Myanmar
22 75766 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094646 Magway/Myanmar
23 78721 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. MALPIGHIACEAE Law Shein 091565 Chin State/Myanmar
24 100809 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-412 Luang Prabang/Laos
25 75330 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095020 Chin State/Myanmar
26 98255 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-135 Luang Prabang/Laos
27 75356 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095063 Chin State/Myanmar
28 94045 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020688 Mandalay/Myanmar
29 78713 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE Ling Shien Mang 052199 Chin State/Myanmar
30 96101 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4285 Lampang/Thailand
31 59003 Aspidopterys obcordata Hemsl. MALPIGHIACEAE Li-Jianwu 353 Yunnan/China
32 18343 Aspidopterys sessilifolia Arenes MALPIGHIACEAE S. Watthana 854 Chiang Rai/Thailand
33 97482 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 5445 Phetchabun/Thailand
34 106953 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 664 Nan/Thailand
35 111231 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-179 Luang Prabang/Laos
36 111460 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-408 Luang Prabang/Laos
37 85910 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri 12563 Chiang Rai/Thailand
38 110129 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1002 Chiang Rai/Thailand
39 18175 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1728 Nan/Thailand
40 18612 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1772 Nan/Thailand
41 17960 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1513 Nan/Thailand
42 17952 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1505 Nan/Thailand
43 78864 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-142 Luang Prabang/Laos
44 123359 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-353 Phongsaly/LAOS
45 133314 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1103 Chiang Rai/Thailand
46 118486 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE K. Inthamma 385 Phitsanulok/Thailand
47 116965 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-158 Phongsaly/LAOS
48 21236 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2110 Nan/Thailand
49 18176 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1729 Nan/Thailand
50 16280 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE P. Srisanga 1137 Nan/Thailand
51 55355 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8312 Chiang Rai/Thailand
52 115402 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 5246 Phetchabun/Thailand
53 59492 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE Romklao Botanical Garden 0098/2553 Phitsanulok/Thailand
54 12763 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE S. Watthana 156 Chiang Mai/Thailand
55 111459 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-407 Luang Prabang/Laos
56 116927 Aspidopterys sp. MALPIGHIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-119 Phongsaly/LAOS
57 37653 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE J.F. Maxwell 06-596 Chiang Rai/Thailand
58 15658 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE P. Suksathan 1741.1 Mae Hong Son/Thailand
59 4710 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE W. Nanakorn et al. 4710 Mae Hong Son/Thailand
60 76564 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE C. Maknoi 7133 Phetchabun/Thailand
61 64072 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2472 Nan/Thailand
62 33918 Aspidopterys thorelii Dop MALPIGHIACEAE J.F. Maxwell 07-688 Chiang Mai/Thailand
63 47110 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 3600 Phetchabun/Thailand
64 53066 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7639 Khon Kaen/Thailand
65 74894 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 6540 Phetchabun/Thailand
66 74935 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 6581 Phetchabun/Thailand
67 56165 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8935 Chiang Rai/Thailand
68 65188 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE K. Srithi 48 Nan/Thailand
69 6054 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. Nanakorn et al. 6054 Loei/Thailand
70 6036 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. Nanakorn et al. 6036 Chiang Mai/Thailand
71 6025 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. Nanakorn et al. 6025 Chiang Mai/Thailand
72 64404 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. Pongamornkul 2953 Mae Hong Son/Thailand
73 34949 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. Pongamornkul 1753 Mae Hong Son/Thailand
74 90471 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-393 Luang Prabang/Laos
75 130967 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1240 Nan/THAILAND
76 121541 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 5342 Phetchabun/Thailand
77 123904 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5826 Chaiyaphum/Thailand
78 90301 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-224 Luang Prabang/Laos
79 82693 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE C. Maknoi 7594 Sukhothai/Thailand
80 80881 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE K. Phoutthavong et al. 570 Luang Prabang/Laos
81 135107 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE T. Choopan et al. 2021-215 Nong Khai/Thailand
82 81949 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri 11982 Chiang Rai/Thailand
83 79268 Bunchosia argentea (Jacq.) DC. MALPIGHIACEAE P. Srisanga & C. Chuachan 3868 East Java/Indonesia
84 109932 Galphimia gracilis Bartl. MALPIGHIACEAE TLBG 528 Chiang Mai/Thailand
85 108471 Galphimia sp. MALPIGHIACEAE T. Choopan et al. 2018-54 Maha Sarakham/Thailand
86 74092 Hiptage acuminata Wall. ex A. Juss. MALPIGHIACEAE Zhou-Shishun 7281 Yunnan/China
87 74605 Hiptage acuminata Wall. ex A. Juss. MALPIGHIACEAE Zhou-Shishun 7205 Yunnan/China
88 51783 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7837 Chiang Rai/Thailand
89 40053 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri 5158 Nakhon Ratchasima/Thailand
90 44958 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE Piyawan Winichainan HN1154 Chiang Mai/Thailand
91 116631 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-254 Xaignabouri/LAOS
92 112244 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE P. Panyadee 172 Chiang Mai/Thailand
93 114383 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4726 Lampang/Thailand
94 112270 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE Buasroi Mala 5 Tak/Thailand
95 106827 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 547 Nan/Thailand
96 30388 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE W. Pongamornkul 1896 Chiang Mai/Thailand
97 59625 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE T. Khambai 36 Chiang Mai/Thailand
98 115761 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE K. Wangwasit 180322-11 Loei/Thailand
99 56889 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE M. Norsaengsri & S. Mattapha 9199 Chiang Rai/Thailand
100 29298 Hiptage benghalensis (L.) Kurz MALPIGHIACEAE S. Watthana 2297 Mae Hong Son/Thailand