ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 112769 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 2256 Kanchanaburi/Thailand
902 47890 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE M. Norsaengsri 7058 Tak/Thailand
903 75695 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Tanming 583 Mae Hong Son/Thailand
904 126682 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10047 Chiang Mai/THAILAND
905 105938 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 6414 Chiang Mai/Thailand
906 75524 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095237 Magway/Myanmar
907 35357 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8168 Chiang Mai/Thailand
908 74004 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE K. Khwan 105 Chiang Mai/Thailand
909 84925 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4007 Udon Thani/Thailand
910 68564 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2928 Phayao/Thailand
911 115327 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 862 Chiang Rai/Thailand
912 115220 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 755 Phayao/Thailand
913 49043 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17139 Phitsanulok/Thailand
914 115204 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 739 Lamphun/Thailand
915 45690 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE D. Khrueasan MS498 Chiang Mai/Thailand
916 6959 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6959 Chiang Mai/Thailand
917 49663 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE S. Gardner ST2898 Krabi/Thailand
918 112792 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 2279 Kanchanaburi/Thailand
919 104512 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 6289 Chiang Mai/Thailand
920 71245 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 954 Lamphun/Thailand
921 33873 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE J.F. Maxwell 07-641 Chiang Mai/Thailand
922 71275 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 984 Lamphun/Thailand
923 114881 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE T. Choopan et al. 2017-31 Tak/Thailand
924 76940 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Tanming 714 Tak/Thailand
925 20892 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE P. Suksathan 3010 Tak/Thailand
926 62348 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0635/2555 Phitsanulok/Thailand
927 117724 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-094 Sainyabuli/LAOS
928 80989 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097181 Magway/Myanmar
929 83667 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
930 94570 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 1696 Lamphun/Thailand
931 95382 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4194 Lampang/Thailand
932 58454 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9489 Phrae/Thailand
933 58440 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9475 Phrae/Thailand
934 121241 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Boonruang 0302 Chaiyaphum/Thailand
935 108553 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5155 Kanchanaburi/Thailand
936 117358 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 944 Mae Hong Son/Thailand
937 59513 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0119/2553 Phitsanulok/Thailand
938 11689 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 237 Nan/Thailand
939 59903 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0294/2554 Phitsanulok/Thailand
940 120757 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 2739 Nan/Thailand
941 96091 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4275 Lampang/Thailand
942 15785 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE M. Norsaengsri s.n. Tak/Thailand
943 21101 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE C. Maknoi 168 Phitsanulok/Thailand
944 11688 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 236 Nan/Thailand
945 110668 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5783 Kanchanaburi/Thailand
946 130076 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 3752 Chiang Mai/THAILAND
947 59644 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE T. Khambai 55 Chiang Mai/Thailand
948 11953 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE Serm 117 Chiang Mai/Thailand
949 88084 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3559 Chiang Rai/Thailand
950 59630 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE T. Khambai 41 Chiang Mai/Thailand
951 130562 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 839 Chiang Mai/Thailand
952 332 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 332 Chiang Mai/Thailand
953 67089 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 3671 Chiang Mai/Thailand
954 97025 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 5465 Phetchabun/Thailand
955 82335 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE S. Watthana 4324 Chiang Mai/Thailand
956 226 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 226 Chiang Mai/Thailand
957 125611 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE N. Muangyen 3691 Lamphun/Thailand
958 11786 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 281 Chiang Mai/Thailand
959 70543 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 5871 Ubon Ratchathani/Thailand
960 38799 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 2469 Loei/Thailand
961 125305 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7048 Chiang Mai/THAILAND
962 9512 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9512 Chiang Mai/Thailand
963 125326 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7069 Chiang Mai/THAILAND
964 125331 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7074 Chiang Mai/THAILAND
965 23224 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Glamwaewwong 245 Chiang Mai/Thailand
966 66974 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 3556 Mae Hong Son/Thailand
967 104561 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 6338 Chiang Mai/Thailand
968 32355 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE J.F. Maxwell 06-710 Chiang Rai/Thailand
969 1202 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 1202 Chiang Mai/Thailand
970 8155 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8155 Loei/Thailand
971 29706 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 985 Loei/Thailand
972 68085 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0353 Chaiyaphum/Thailand
973 22557 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE P. Srisanga 2396 Nan/Thailand
974 104914 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 6070 Phetchabun/Thailand
975 110098 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 971 Chiang Rai/Thailand
976 84350 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Khattiyot 441 Phetchabun/Thailand
977 86906 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Glamwaewwong 199/58 Chiang Mai/Thailand
978 3774 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3774 Loei/Thailand
979 11440 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
980 4118 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4118 Loei/Thailand
981 880 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 880 Chiang Mai/Thailand
982 931 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 931 Chiang Mai/Thailand
983 4357 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4357 Chiang Mai/Thailand
984 87244 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-087 Champasak/Laos
985 22293 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Glamwaewwong 85 Chiang Mai/Thailand
986 36528 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 1848 Loei/Thailand
987 64600 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 177 Loei/Thailand
988 35999 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE Jatupol K. 08-340 Chiang Mai/Thailand
989 11655 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 226 Chiang Mai/Thailand
990 62397 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0337/2554 Uttaradit/Thailand
991 87499 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-341 Sainyabuli/Laos
992 35249 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8042 Chiang Mai/Thailand
993 3957 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3957 Loei/Thailand
994 86164 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-168 Luang Prabang/Laos
995 87627 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE Saensouk et al. 13 Kalasin/Thailand
996 52679 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE C. Maknoi 2848 Phitsanulok/Thailand
997 5165 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 5165 Loei/Thailand
998 82039 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 12072 Phayao/Thailand
999 10095 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 10095 Chiang Mai/Thailand
1000 85871 Grewia lacei J.R. Drumm. & Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 12524 Chiang Rai/Thailand