ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 18317 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 1090 Loei/Thailand
402 62310 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0597/2555 Phitsanulok/Thailand
403 104410 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE T. Khambai 433 Chiang Mai/Thailand
404 39103 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE Jatupol K. 08-452 Chiang Mai/Thailand
405 38810 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE C. Maknoi 2480 Loei/Thailand
406 94675 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4044 Lampang/Thailand
407 38430 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2202 Loei/Thailand
408 24197 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE C. Glamwaewwong 718 Chiang Mai/Thailand
409 104409 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE T. Khambai 432 Chiang Mai/Thailand
410 19130 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 19130 Chaiyaphum/Thailand
411 132831 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7599 Chiang Mai/THAILAND
412 68075 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0343 Chaiyaphum/Thailand
413 86710 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Tanming 1005 Chiang Rai/Thailand
414 9629 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9629 Chiang Mai/Thailand
415 68276 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE C. Maknoi 4380 Phitsanulok/Thailand
416 8165 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8165 Loei/Thailand
417 1853 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 1853 Chiang Mai/Thailand
418 9449 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9449 Loei/Thailand
419 40 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 040 Chiang Mai/Thailand
420 12941 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE Prachit et al. 8 Chiang Mai/Thailand
421 132533 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7471 Chiang Mai/Thailand
422 4294 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4294 Chiang Mai/Thailand
423 4295 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4295 Chiang Mai/Thailand
424 11706 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 254 Nan/Thailand
425 5655 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 5655 Chiang Mai/Thailand
426 72912 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 10693 Mae Hong Son/Thailand
427 1000 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 1000 Chiang Mai/Thailand
428 68648 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3012 Phayao/Thailand
429 138361 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE K. Inthamma 1637 Loei/THAILAND
430 67911 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 10591 Mae Hong Son/Thailand
431 73347 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE C. Lakoet 0505 Mae Hong Son/Thailand
432 7081 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 7081 Chiang Mai/Thailand
433 9838 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9838 Chiang Mai/Thailand
434 9860 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE S. Watthana, S. Siriphum 020 Chiang Mai/Thailand
435 137515 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE K. Inthamma 1099 Uttaradit/THAILAND
436 7395 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 7395 Chiang Mai/Thailand
437 79161 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-356 Xaignabouri/Laos
438 135104 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE T. Choopan et al. 2021-212 Nong Khai/Thailand
439 9864 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE S. Watthana, S. Siriphum 024 Chiang Mai/Thailand
440 59289 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Yin-Jiantao 1838 Yunnan/China
441 123148 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-142 Phongsaly /LAOS
442 50146 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38349 Phitsanulok/Thailand
443 87329 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-171 Sainyabuli/Laos
444 61566 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Ling Shein Man 087045 Chin State/Myanmar
445 48908 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52623 Nakhon Nayok/Thailand
446 91691 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-101 Luang Prabang/Laos
447 61717 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Ling Shein Man 087594 Chin State/Myanmar
448 22 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 022 Chiang Mai/Thailand
449 4121 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4121 Loei/Thailand
450 5826 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 5826 Chiang Mai/Thailand
451 81217 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi 7399 Sukhothai/Thailand
452 10461 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 120 Loei/Thailand
453 49066 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Gen Murata, Kunio Iwatsuki, Chamlong Phengklai & Charal Charamphol s.n. Chiang Mai/Thailand
454 86589 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Tanming 813 Suphan Buri/Thailand
455 137034 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103474 MYANMAR
456 29492 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Glamwaewwong 1353 Chiang Mai/Thailand
457 59575 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0181/2554 Uttaradit/Thailand
458 9572 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9572 Chiang Mai/Thailand
459 49042 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17051 Phitsanulok/Thailand
460 73434 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Lakoet 0592 Mae Hong Son/Thailand
461 74930 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi 6576 Phetchabun/Thailand
462 68738 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri 10649 Phrae/Thailand
463 74937 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi 6583 Phetchabun/Thailand
464 80987 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097088 Chin State/Myanmar
465 59519 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0125/2553 Phitsanulok/Thailand
466 121657 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0560 Chaiyaphum/Thailand
467 78050 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 4395 Mae Hong Son/Thailand
468 25825 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Bot. KU 2006.22 Chiang Mai/Thailand
469 5358 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 5358 Chiang Mai/Thailand
470 89153 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE N. Muangyen 744 Phayao/Thailand
471 64143 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2545 Phayao/Thailand
472 64070 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 7019 Khon Kaen/Thailand
473 7635 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 7635 Chiang Mai/Thailand
474 135787 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul 7755 Chiang Rai/THAILAND
475 18772 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn 569 Nakhon Ratchasima/Thailand
476 47307 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Chusie KY407 Mae Hong Son/Thailand
477 76634 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi 7203 Phetchabun/Thailand
478 84376 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Khattiyot 467 Phetchabun/Thailand
479 69899 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053069 Chin State/Myanmar
480 48555 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7306 Chiang Rai/Thailand
481 115787 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE K. Wangwasit 180322-37 Loei/Thailand
482 52929 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Yin-Jiantao 1416 Yunnan/China
483 116062 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE K. Wangwasit 180912-53 Loei/Thailand
484 105432 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE T. Khambai 398 Chiang Mai/Thailand
485 7091 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 7091 Chiang Mai/Thailand
486 35360 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8171 Chiang Mai/Thailand
487 48358 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-10361 Mae Hong Son/Thailand
488 125581 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE N. Muangyen 3661 Phrae/Thailand
489 14532 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE S. Watthana 321 Chiang Rai/Thailand
490 116161 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6813 Chiang Mai/Thailand
491 62720 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1144 Sukhothai/Thailand
492 76233 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi 7083 Phetchabun/Thailand
493 12943 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Prachit et al. 10 Chiang Mai/Thailand
494 37950 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2795 Khon Kaen/Thailand
495 88536 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE N. Muangyen 388 Lampang/Thailand
496 52124 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE D.J. Middleton & P. Triboun 4831 Tak/Thailand
497 88447 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE N. Muangyen 299 Phayao/Thailand
498 8000 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8000 Loei/Thailand
499 123616 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-152 Sainyabuli/LAOS
500 48793 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38716 Phitsanulok/Thailand