ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 95038 Gossypium sp. MALVACEAE Chusie & Trithip Sukho MHR013 Mae Hong Son/Thailand
702 101768 Gossypium sp. MALVACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 056 Chiang Mai/Thailand
703 118928 Gossypium sp. MALVACEAE K. Inthamma 515 Phitsanulok/Thailand
704 35917 Gossypium sp. MALVACEAE Jatupol K. 08-258 Chiang Mai/Thailand
705 74029 Gossypium sp. MALVACEAE K. Khwan 150 Chiang Mai/Thailand
706 105288 Gossypium sp. MALVACEAE C. Maknoi 6524 Nakhon Sawan/Thailand
707 73968 Gossypium sp. MALVACEAE K. Khwan 019 Chiang Mai/Thailand
708 70924 Gossypium sp. MALVACEAE M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5743 Sakon Nakhon/Thailand
709 5319 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 5319 Chiang Mai/Thailand
710 3286 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3286 Loei/Thailand
711 51060 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 2666 Chiang Mai/Thailand
712 36446 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3090 Chiang Mai/Thailand
713 66472 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3291 Saraburi/Thailand
714 11071 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
715 66803 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 10401 Mae Hong Son/Thailand
716 37829 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 3794 Chaiyaphum/Thailand
717 116346 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Boonruang 0025 Chaiyaphum/Thailand
718 75770 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094651 Magway/Myanmar
719 126579 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9935 Lampang/THAILAND
720 29704 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE C. Maknoi 983 Loei/Thailand
721 87323 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-165 Sainyabuli/Laos
722 29759 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE C. Maknoi 1080 Loei/Thailand
723 3721 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3721 Loei/Thailand
724 121257 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Boonruang 0318 Chaiyaphum/Thailand
725 110356 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5473 Kanchanaburi/Thailand
726 94523 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Muangyen 1650 Nan/Thailand
727 118806 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Boonruang 0156 Chaiyaphum/Thailand
728 18850 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 560 Mae Hong Son/Thailand
729 83039 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 12423 Phayao/Thailand
730 39719 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 4826 Khon Kaen/Thailand
731 59816 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0207/2554 Uttaradit/Thailand
732 1550 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 1550 Lampang/Thailand
733 93974 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035473 Chin State/Myanmar
734 9692 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9692 Chiang Mai/Thailand
735 77751 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 11670 Lampang/Thailand
736 95926 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Muangyen 1882 Kanchanaburi/Thailand
737 76830 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Tanming 604 Kanchanaburi/Thailand
738 108559 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5161 Kanchanaburi/Thailand
739 63410 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Li-Jianwu 431 Yunnan/China
740 63448 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 6700 Khon Kaen/Thailand
741 53057 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7630 Khon Kaen/Thailand
742 76817 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Tanming 591 Kanchanaburi/Thailand
743 649 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 649 Chiang Mai/Thailand
744 8426 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8426 Khon Kaen/Thailand
745 115154 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 689 Lamphun/Thailand
746 49069 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Gen Murata, Kunio Iwatsuki & Chamlong Phengklai T-16974 Tak/Thailand
747 33955 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE J.F. Maxwell 08-1 Chiang Mai/Thailand
748 72946 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 10727 Mae Hong Son/Thailand
749 6391 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6391 Chiang Mai/Thailand
750 89750 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE C. Maknoi 8566 Lampang/Thailand
751 4767 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 4767 Mae Hong Son/Thailand
752 125607 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Muangyen 3687 Lamphun/Thailand
753 126234 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020347 Mandalay/MYANMAR
754 8915 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8915 Nan/Thailand
755 115122 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 657 Lamphun/Thailand
756 126235 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE Khin Myo Htwe 032639 Mandalay/MYANMAR
757 8914 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8914 Phayao/Thailand
758 115755 Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. MALVACEAE K. Wangwasit 180322-5 Loei/Thailand
759 49659 Grewia acuminata Juss. MALVACEAE S. Gardner ST0140 Trang/Thailand
760 33862 Grewia acuminata Juss. MALVACEAE J.F. Maxwell 07-629 Krabi/Thailand
761 69585 Grewia celtidifolia Juss. MALVACEAE Zhou-Shishun 7040 Yunnan/China
762 69565 Grewia celtidifolia Juss. MALVACEAE Zhou-Shishun 7061 Yunnan/China
763 11611 Grewia cuspidatoserrata Burret MALVACEAE W. Pongamornkul 210 Chiang Mai/Thailand
764 6920 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6920 Chiang Mai/Thailand
765 121303 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Boonruang 0364 Chaiyaphum/Thailand
766 77901 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11173 Mae Hong Son/Thailand
767 125026 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 648 Phrae/Thailand
768 127979 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE K. Inthamma 815 Loei/Thailand
769 61862 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Ling Shein Man 087298 Magway/Myanmar
770 62554 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Romklao Botanical Garden 0494/2555 Uttaradit/Thailand
771 62018 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087494 Chin State/Myanmar
772 129064 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2503 Kanchanaburi/THAILAND
773 81394 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 12189 Chiang Mai/Thailand
774 93975 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127 Mandalay/Myanmar
775 84783 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE K. Kertsawang 2269 Chaiyaphum/Thailand
776 85093 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328 Phayao/Thailand
777 40661 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Watthana 3061 Chiang Mai/Thailand
778 11212 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Watthana 130 Chiang Mai/Thailand
779 57987 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9089 Lampang/Thailand
780 18919 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 18919 Chiang Mai/Thailand
781 80990 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258 Chin State/Myanmar
782 82347 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Watthana 4336 Chiang Mai/Thailand
783 18770 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn 541 Chiang Mai/Thailand
784 118800 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Boonruang 0150 Chaiyaphum/Thailand
785 71420 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 3860 Chiang Mai/Thailand
786 84174 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 4960 Chiang Mai/Thailand
787 20545 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 1444 Maha Sarakham/Thailand
788 6543 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6543 Chiang Mai/Thailand
789 82044 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 12077 Phayao/Thailand
790 71490 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027 Lamphun/Thailand
791 79141 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336 Xaignabouri/Laos
792 61988 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Ling Shein Man 087513 Chin State/Myanmar
793 6437 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6437 Maha Sarakham/Thailand
794 129442 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4300 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
795 121152 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 3134 Nan/Thailand
796 6369 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6369 Chiang Mai/Thailand
797 74791 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 04265 Mae Hong Son/Thailand
798 6368 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6368 Chiang Mai/Thailand
799 8411 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 8411 Khon Kaen/Thailand
800 91776 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 1144 Lampang/Thailand