ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 66528 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348 Saraburi/Thailand
802 91748 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 1116 Lampang/Thailand
803 3743 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3743 Loei/Thailand
804 89782 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 4700 Phichit/Thailand
805 11274 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
806 73233 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 11405 Mae Hong Son/Thailand
807 75949 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094721 Magway/Myanmar
808 9632 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 9632 Chiang Mai/Thailand
809 130836 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 3885 Chiang Mai/THAILAND
810 87305 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147 Sainyabuli/Laos
811 90695 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 957 Chiang Rai/Thailand
812 87042 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Glamwaewwong 335/58 Chiang Mai/Thailand
813 126236 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020279 Mandalay/MYANMAR
814 67174 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 689 Lampang/Thailand
815 67608 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 875 Lampang/Thailand
816 66875 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 3458 Mae Hong Son/Thailand
817 76709 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155 Mae Hong Son/Thailand
818 69014 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636 Lampang/Thailand
819 93368 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Samosorn 10 Chiang Mai/Thailand
820 85281 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 7929 Ratchaburi/Thailand
821 3302 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3302 Loei/Thailand
822 68913 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561 Chin State/Myanmar
823 67581 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 848 Lampang/Thailand
824 68854 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089684 Chin State/Myanmar
825 76814 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Tanming 588 Kanchanaburi/Thailand
826 66220 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul 3258 Chiang Mai/Thailand
827 11051 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
828 127080 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1811 Kanchanaburi/Thailand
829 127196 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1927 Kanchanaburi/Thailand
830 10850 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Serm 47 Chiang Mai/Thailand
831 68833 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089659 Chin State/Myanmar
832 10824 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Watthana 088 Chiang Mai/Thailand
833 89203 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 792 Chiang Mai/Thailand
834 75987 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095379 Chin State/Myanmar
835 67221 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 735 Lampang/Thailand
836 85275 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 7923 Ratchaburi/Thailand
837 6112 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Nanakorn et al. 6112 Chiang Mai/Thailand
838 104728 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 5603 Phetchabun/Thailand
839 57266 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164 Maha Sarakham/Thailand
840 97020 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 5460 Phetchabun/Thailand
841 50419 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Shunsuke Tsugaru T-61851 Chiang Mai/Thailand
842 110868 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 2083 Kanchanaburi/Thailand
843 50115 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624 Prachuap Khiri Khan/Thailand
844 107076 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 4841 Phitsanulok/Thailand
845 50128 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623 Prachuap Khiri Khan/Thailand
846 114870 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE T. Choopan et al. 2017-2 Nakhon Ratchasima/Thailand
847 112702 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 2189 Kanchanaburi/Thailand
848 45701 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE D. Khrueasan MS-27 Chiang Mai/Thailand
849 95867 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 1823 Kanchanaburi/Thailand
850 50716 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE L. Kamkom 02002 Phitsanulok/Thailand
851 39964 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 5070.1 Khon Kaen/Thailand
852 110260 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5377 Kanchanaburi/Thailand
853 50431 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780 Chiang Mai/Thailand
854 33171 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Warintorn K. 08-155 Chiang Mai/Thailand
855 117349 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 935 Mae Hong Son/Thailand
856 56418 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339 Chin State/Myanmar
857 110788 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE N. Muangyen 2001 Nan/Thailand
858 24601 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Glamwaewwong 797 Chiang Mai/Thailand
859 110475 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591 Kanchanaburi/Thailand
860 24605 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Glamwaewwong 801 Chiang Mai/Thailand
861 24965 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Glamwaewwong 940 Chiang Mai/Thailand
862 56439 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164 Magway/Myanmar
863 115408 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 5252 Phetchabun/Thailand
864 111363 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-311 Luang Prabang/Laos
865 97021 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 5461 Phetchabun/Thailand
866 23218 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Glamwaewwong 239 Chiang Mai/Thailand
867 36918 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134 Chiang Mai/Thailand
868 110583 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5698 Kanchanaburi/Thailand
869 46538 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE M. Norsaengsri 3509 Sakon Nakhon/Thailand
870 116606 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-229 Xaignabouri/LAOS
871 31935 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 1379 Chaiyaphum/Thailand
872 116605 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-228 Xaignabouri/LAOS
873 114539 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4888 Lampang/Thailand
874 47064 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE C. Maknoi 2554 Phetchabun/Thailand
875 21737 Grewia eriocarpa Juss. MALVACEAE S. Watthana 1529 Kamphaeng Phet/Thailand
876 115107 Grewia erythrocarpa Ridl. MALVACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 642 Lamphun/Thailand
877 41919 Grewia henryi Burret MALVACEAE Wang Hong 4983 Yunnan/China
878 100717 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-320 Luang Prabang/Laos
879 128742 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2182 Kanchanaburi/THAILAND
880 50244 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE J.F. Maxwell 10-9 Chiang Mai/Thailand
881 75607 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094633 Chin State/Myanmar
882 1139 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Nanakorn et al. 1139 Chiang Mai/Thailand
883 84373 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Khattiyot 464 Phetchabun/Thailand
884 129037 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2476 Kanchanaburi/THAILAND
885 124888 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 3465 Lampang/Thailand
886 91800 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 1168 Lampang/Thailand
887 39072 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 2417 Chiang Mai/Thailand
888 11793 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 288 Chiang Mai/Thailand
889 92698 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-089 Luang Prabang/Laos
890 129273 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Akharasit Bunsongthae 112 Chiang Mai/THAILAND
891 64543 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Pongamornkul 3092 Mae Hong Son/Thailand
892 91765 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 1133 Lampang/Thailand
893 3931 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. Nanakorn et al. 3931 Mae Hong Son/Thailand
894 49041 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16890 Tak/Thailand
895 72752 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE C. Maknoi 4987 Phetchabun/Thailand
896 87716 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE Saensouk et al. 102 Phetchabun/Thailand
897 114534 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4883 Lampang/Thailand
898 114475 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4820 Lampang/Thailand
899 125636 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE N. Muangyen 3716 Lamphun/Thailand
900 105639 Grewia hirsuta Vahl MALVACEAE C. Maknoi 7067 Phetchabun/Thailand