ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86796 Calathea sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 090/58 Chiang Mai/Thailand
2 83461 Donax arundastrum Lour. MARANTACEAE Ubonwan Upho UBON 911 Songkhla/Thailand
3 102554 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE V. Nguanchoo 811 Nan/Thailand
4 41059 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 1001 Phangnga/Thailand
5 51574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1247 Nan/Thailand
6 116338 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0016 Chaiyaphum/Thailand
7 52565 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1652 Nan/Thailand
8 56709 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N361 Songkhla/Thailand
9 56711 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N388 Songkhla/Thailand
10 65181 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Srithi 263 Nan/Thailand
11 76130 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 6675 Chanthaburi/Thailand
12 78999 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-195 Xaignabouri/Laos
13 82664 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7565 Sukhothai/Thailand
14 40685 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
15 84252 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
16 32198 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE J.F. Maxwell 06-199 Krabi/Thailand
17 85043 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3278 Phayao/Thailand
18 88481 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 333 Phayao/Thailand
19 89263 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 8111 Sukhothai/Thailand
20 90568 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 831 Phayao/Thailand
21 90774 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3382 Phayao/Thailand
22 92838 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE D. Argyriou 626 Stung Treng/Cambodia
23 110558 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5673 Kanchanaburi/Thailand
24 110450 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5568 Kanchanaburi/Thailand
25 92841 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Turreira Garcia 623 Stung Treng/Cambodia
26 95888 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 1844 Kanchanaburi/Thailand
27 82794 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7695 Sukhothai/Thailand
28 124690 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 3267 Kanchanaburi/Thailand
29 132945 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Pumikong 2019 128 Phangnga/THAILAND
30 7307 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Nanakorn et al. 7307 Phatthalung/Thailand
31 11858 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Sasrirat 63 Phetchaburi/Thailand
32 12981 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Larsen et al. 45795 Phatthalung/Thailand
33 13937 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga & S. Watthana 603 Phayao/Thailand
34 131011 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1284 Nan/THAILAND
35 17057 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2386 Satun/Thailand
36 19878 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana 1180 Kanchanaburi/Thailand
37 21645 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3033 Chanthaburi/Thailand
38 20824 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2942 Kanchanaburi/Thailand
39 127394 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5902 Chaiyaphum/THAILAND
40 23115 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3410 Philippines
41 31819 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 1532 Satun/Thailand
42 31185 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2860 Nan/Thailand
43 28188 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2080 Phangnga/Thailand
44 27825 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 577 Chanthaburi/Thailand
45 24870 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3524 Laguna/Philippines
46 122593 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1553 Phrae/THAILAND
47 23113 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3408 Philippines
48 121574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0477 Chaiyaphum/Thailand
49 23034 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3355 Prachin Buri/Thailand
50 75699 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Phaosrichai 57 Phangnga/Thailand
51 23014 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3335 Kuala Lumpur/Malaysia
52 22985 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3306 Trat/Thailand
53 23001 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3322 Phangnga/Thailand
54 37863 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE M. Norsaengsri 3829 Chaiyaphum/Thailand
55 29879 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE C. Maknoi 1471 Phitsanulok/Thailand
56 38217 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Wessumritt 152 Chumphon/Thailand
57 85160 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 269 Phangnga/Thailand
58 86434 Donax sp. MARANTACEAE M. Wongnak 381 Tak/Thailand
59 85139 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 248 Trang/Thailand
60 132916 Donax sp. MARANTACEAE S. Pumikong 2019 73 Phuket/THAILAND
61 101102 Donax sp. MARANTACEAE W. Pongamornkul 6123 Nan/Thailand
62 85607 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 8306 Sukhothai/Thailand
63 97075 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 459 Nakhon Si Thammarat/Thailand
64 48710 Donax sp. MARANTACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-1064 Luzon/Philippines
65 85334 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 7982 Sukhothai/Thailand
66 133121 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3085 Lampang/THAILAND
67 45979 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3891 Phetchabun/Thailand
68 15421 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 613 Chiang Mai/Thailand
69 129015 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2454 Kanchanaburi/THAILAND
70 128700 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2140 Kanchanaburi/THAILAND
71 20825 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 2943 Kanchanaburi/Thailand
72 15375 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1805 Lampang/Thailand
73 132146 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2955 Lampang/THAILAND
74 14420 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1726 Phitsanulok/Thailand
75 96118 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4302 Lampang/Thailand
76 114588 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4937 Lampang/Thailand
77 133062 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3026 Phrae/THAILAND
78 70512 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3379 Tak/Thailand
79 127669 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2636 Kanchanaburi/THAILAND
80 95348 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4160 Lampang/Thailand
81 21636 Halopegia sp. MARANTACEAE P. Suksathan 3024 Kamphaeng Phet/Thailand
82 51084 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE W. Pongamornkul 2690 Phayao/Thailand
83 44993 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Yaovanit Polpim HN1438 Chiang Mai/Thailand
84 93837 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020655 Mandalay/Myanmar
85 65182 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE K. Srithi 114 Nan/Thailand
86 78359 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 126 Chiang Mai/Thailand
87 69674 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 542 Chiang Mai/Thailand
88 86872 Maranta sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 165/58 Chiang Mai/Thailand
89 24872 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3526 Aurora/Philippines
90 23124 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3419 Philippines
91 24871 Monophrynium simplex Elmer MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3525 Laguna/Philippines
92 24877 Phacelophrynium cylindricum Merr. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3531 Catanduanes/Philippines
93 24873 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3527 Aurora/Philippines
94 23114 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3409 Philippines
95 23112 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3407 Philippines
96 24874 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3528 Catanduanes/Philippines
97 24876 Phacelophrynium maximum (Blume) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3530 Catanduanes/Philippines
98 24875 Phacelophrynium sp. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3529 Catanduanes/Philippines
99 47206 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE Chusie KY24 Mae Hong Son/Thailand
100 44951 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE Piyawan Winichainan HN1158 Chiang Mai/Thailand