ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86796 Calathea sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 090/58 Chiang Mai/Thailand
2 83461 Donax arundastrum Lour. MARANTACEAE Ubonwan Upho UBON 911 Songkhla/Thailand
3 76130 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 6675 Chanthaburi/Thailand
4 110558 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5673 Kanchanaburi/Thailand
5 78999 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-195 Xaignabouri/Laos
6 82664 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7565 Sukhothai/Thailand
7 82794 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 7695 Sukhothai/Thailand
8 84252 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
9 85043 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3278 Phayao/Thailand
10 23115 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3410 Philippines
11 23113 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3408 Philippines
12 90568 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 831 Phayao/Thailand
13 88481 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 333 Phayao/Thailand
14 121574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0477 Chaiyaphum/Thailand
15 89263 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 8111 Sukhothai/Thailand
16 17057 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2386 Satun/Thailand
17 90774 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3382 Phayao/Thailand
18 92838 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE D. Argyriou 626 Stung Treng/Cambodia
19 92841 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Turreira Garcia 623 Stung Treng/Cambodia
20 21645 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3033 Chanthaburi/Thailand
21 95888 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 1844 Kanchanaburi/Thailand
22 20824 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 2942 Kanchanaburi/Thailand
23 102554 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE V. Nguanchoo 811 Nan/Thailand
24 19878 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana 1180 Kanchanaburi/Thailand
25 110450 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5568 Kanchanaburi/Thailand
26 116338 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Boonruang 0016 Chaiyaphum/Thailand
27 131011 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1284 Nan/THAILAND
28 138247 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Inthamma 1523 Phitsanulok/THAILAND
29 40685 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3085 Phangnga/Thailand
30 7307 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Nanakorn et al. 7307 Phatthalung/Thailand
31 41059 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 1001 Phangnga/Thailand
32 32198 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE J.F. Maxwell 06-199 Krabi/Thailand
33 132945 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Pumikong 2019 128 Phangnga/THAILAND
34 31819 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE C. Maknoi 1532 Satun/Thailand
35 31185 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2860 Nan/Thailand
36 24870 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3524 Laguna/Philippines
37 51574 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1247 Nan/Thailand
38 52565 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1652 Nan/Thailand
39 127394 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5902 Chaiyaphum/THAILAND
40 122593 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1553 Phrae/THAILAND
41 27825 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Kertsawang 577 Chanthaburi/Thailand
42 13937 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE P. Srisanga & S. Watthana 603 Phayao/Thailand
43 28188 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2080 Phangnga/Thailand
44 12981 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Larsen et al. 45795 Phatthalung/Thailand
45 124690 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE N. Muangyen 3267 Kanchanaburi/Thailand
46 56709 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N361 Songkhla/Thailand
47 11858 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE S. Sasrirat 63 Phetchaburi/Thailand
48 65181 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE K. Srithi 263 Nan/Thailand
49 56711 Donax canniformis (G.Forst.) K.Schum. MARANTACEAE Puangpen et al. N388 Songkhla/Thailand
50 23001 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3322 Phangnga/Thailand
51 23014 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3335 Kuala Lumpur/Malaysia
52 23034 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3355 Prachin Buri/Thailand
53 29879 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE C. Maknoi 1471 Phitsanulok/Thailand
54 75699 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Phaosrichai 57 Phangnga/Thailand
55 37863 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE M. Norsaengsri 3829 Chaiyaphum/Thailand
56 38217 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Wessumritt 152 Chumphon/Thailand
57 22985 Donax grandis (Miq.) Ridl. MARANTACEAE P. Suksathan 3306 Trat/Thailand
58 101102 Donax sp. MARANTACEAE W. Pongamornkul 6123 Nan/Thailand
59 85139 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 248 Trang/Thailand
60 85160 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 269 Phangnga/Thailand
61 85334 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 7982 Sukhothai/Thailand
62 48710 Donax sp. MARANTACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-1064 Luzon/Philippines
63 85607 Donax sp. MARANTACEAE C. Maknoi 8306 Sukhothai/Thailand
64 86434 Donax sp. MARANTACEAE M. Wongnak 381 Tak/Thailand
65 132916 Donax sp. MARANTACEAE S. Pumikong 2019 73 Phuket/THAILAND
66 97075 Donax sp. MARANTACEAE P. Phaosrichai 459 Nakhon Si Thammarat/Thailand
67 133062 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3026 Phrae/THAILAND
68 132146 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2955 Lampang/THAILAND
69 128700 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2140 Kanchanaburi/THAILAND
70 127669 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2636 Kanchanaburi/THAILAND
71 45979 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3891 Phetchabun/Thailand
72 15421 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 613 Chiang Mai/Thailand
73 129015 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2454 Kanchanaburi/THAILAND
74 15375 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1805 Lampang/Thailand
75 70512 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE C. Maknoi 3379 Tak/Thailand
76 14420 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 1726 Phitsanulok/Thailand
77 114588 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4937 Lampang/Thailand
78 133121 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3085 Lampang/THAILAND
79 95348 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4160 Lampang/Thailand
80 20825 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE P. Suksathan 2943 Kanchanaburi/Thailand
81 96118 Halopegia blumei (Korn.) K. Shcum. MARANTACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4302 Lampang/Thailand
82 21636 Halopegia sp. MARANTACEAE P. Suksathan 3024 Kamphaeng Phet/Thailand
83 44993 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Yaovanit Polpim HN1438 Chiang Mai/Thailand
84 69674 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 542 Chiang Mai/Thailand
85 65182 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE K. Srithi 114 Nan/Thailand
86 78359 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE V. Nguanchoo 126 Chiang Mai/Thailand
87 51084 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE W. Pongamornkul 2690 Phayao/Thailand
88 93837 Maranta arundinacea L. MARANTACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020655 Mandalay/Myanmar
89 86872 Maranta sp. MARANTACEAE C. Glamwaewwong 165/58 Chiang Mai/Thailand
90 24872 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3526 Aurora/Philippines
91 23124 Monophrynium fasciculatum (Presl) K. Schum. MARANTACEAE P. Suksathan 3419 Philippines
92 24871 Monophrynium simplex Elmer MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3525 Laguna/Philippines
93 24877 Phacelophrynium cylindricum Merr. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3531 Catanduanes/Philippines
94 24873 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3527 Aurora/Philippines
95 24874 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3528 Catanduanes/Philippines
96 23112 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3407 Philippines
97 23114 Phacelophrynium interruptum (Warb.) K. Schum MARANTACEAE P. Suksathan 3409 Philippines
98 24876 Phacelophrynium maximum (Blume) K.Schum. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3530 Catanduanes/Philippines
99 24875 Phacelophrynium sp. MARANTACEAE P. Suksathan & Finn Borchsenius 3529 Catanduanes/Philippines
100 47206 Phrynium capitatum Willd. MARANTACEAE Chusie KY24 Mae Hong Son/Thailand