ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 74442 Mazus henryi Tsoong MAZACEAE Zhou-Shishun 8455 Yunnan/China
2 113326 Mazus humilis Hand.-Mazz. MAZACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-27 Phongsaly/LAOS
3 98151 Mazus humilis Hand.-Mazz. MAZACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-031 Luang Prabang/Laos
4 43228 Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze MAZACEAE Hou Yuan-tong 42115 Yunnan/China
5 26502 Mazus miquelii Makino MAZACEAE T. Hosokawa FOK-609169 Kochi/Japan
6 54135 Mazus miquelii Makino MAZACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-072351 Kochi/Japan
7 64889 Mazus miquelii Makino MAZACEAE Y. Okabe FOK-611957 Kochi/Japan
8 36373 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3016 Chiang Mai/Thailand
9 64887 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE M. Takahashi FOK-605228 Kochi/Japan
10 6605 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Nanakorn et al. 6605 Chiang Mai/Thailand
11 16622 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE P. Srisanga 1216 Nan/Thailand
12 15437 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 629 Mae Hong Son/Thailand
13 103872 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE S. Kamonnate 668 Chiang Mai/Thailand
14 123394 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-388 Phongsaly/LAOS
15 114217 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-033 Phongsaly/LAOS
16 116672 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-295 Xaignabouri/LAOS
17 116916 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-108 Phongsaly/LAOS
18 125073 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 695 Phrae/Thailand
19 123462 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-456 Phongsaly/LAOS
20 122990 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-461 Phongsaly/LAOS
21 122828 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis MAZACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-298 Phongsaly/LAOS
22 130729 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis var. macrocalyx (Bonati) T. Yamaz. MAZACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2775 Mae Hong Son/THAILAND
23 56361 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis var. macrocalyx (Bonati) T. Yamaz. MAZACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8998 Chiang Rai/Thailand
24 122651 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis var. macrocalyx (Bonati) T. Yamaz. MAZACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-121 Phongsaly/LAOS
25 133340 Mazus sp. MAZACEAE S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1129 Chiang Rai/Thailand
26 113798 Mazus sp. MAZACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-048 Phongsaly/LAOS
27 88509 Mazus sp. MAZACEAE N. Muangyen 361 Phayao/Thailand
28 117857 Mazus sp. MAZACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-227 Sainyabuli/LAOS
29 113978 Mazus sp. MAZACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-228 Phongsaly/LAOS
30 81439 Mazus sp. MAZACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11684 Rayong/Thailand
31 107575 Mazus surculosus D. Don MAZACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-362 Phongsaly/Laos
32 107478 Mazus surculosus D. Don MAZACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-252 Phongsaly/Laos