ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 87886 Chionographis hisauchiana (Okuyama) N.Tanaka subsp. kurohimensis (Ajima & Satomi) N.Tanaka MELANTHIACEAE Yujio Horii 35783 Japan
2 64882 Chionographis japonica (Willd.) Maxim. MELANTHIACEAE T. Hosokawa FOK-609231 Kochi/Japan
3 4208 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 4208 Chiang Mai/Thailand
4 4574 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 4574 Chiang Mai/Thailand
5 5441 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 5441 Chiang Mai/Thailand
6 6588 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 6588 Chiang Mai/Thailand
7 9411 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 9411 Chiang Mai/Thailand
8 1971 Daiswa polyphylla Raf. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 1971 Chiang Mai/Thailand
9 18047 Daiswa sp. MELANTHIACEAE P. Srisanga 1600 Nan/Thailand
10 26776 Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka MELANTHIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065456 Kochi/Japan
11 51955 Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka MELANTHIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065456 Kochi/Japan
12 91593 Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 26428 Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka var. flavida (Nakai) Ohwi MELANTHIACEAE H. Fukuhara et al. FOK-029485 Kochi/Japan
14 77396 Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka var. flavida (Nakai) Ohwi MELANTHIACEAE N. Inagaki et al. FOK-064607 Kochi/Japan
15 134015 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63017 Chiang Mai/Thailand
16 134014 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63013 Chiang Mai/Thailand
17 134013 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63012 Chiang Mai/Thailand
18 134012 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63010 Chiang Mai/Thailand
19 134011 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63008 Chiang Mai/Thailand
20 134016 Paris chinensis Franch. MELANTHIACEAE Saroj Ruchisansakun, Puangpaka Umpunjun, Winai Sangkaew, Supaporn Rodpradit, Janene Chow, Sophanat Phudob et al. PJMT 63018 Chiang Mai/Thailand
21 112340 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1117 Chiang Rai/Thailand
22 30609 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE P. Suksathan 4229 Chiang Mai/Thailand
23 65084 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE K. Srithi 491 Nan/Thailand
24 25137 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE C. Glamwaewwong 1078 Chiang Mai/Thailand
25 24606 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE C. Glamwaewwong 802 Chiang Mai/Thailand
26 23648 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE P. Srisanga 2657 Nan/Thailand
27 45702 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE D. Khrueasan MS842 Chiang Mai/Thailand
28 20573 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1472 Chiang Mai/Thailand
29 30977 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE K. Kertsawang 683 Chiang Mai/Thailand
30 14625 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 837 Nan/Thailand
31 11081 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE W. Pongamornkul 99 Chiang Mai/Thailand
32 9542 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE W. Nanakorn et al. 9542 Chiang Mai/Thailand
33 20808 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE M. Norsaengsri 1544 Chiang Mai/Thailand
34 82970 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE M. Norsaengsri 12354 Phayao/Thailand
35 91043 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE N. Muangyen 1053 Phayao/Thailand
36 102719 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE V. Nguanchoo 1016 Nan/Thailand
37 92733 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE S. Watthana 4253 Chiang Mai/Thailand
38 47309 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE Chusie KY392 Mae Hong Son/Thailand
39 86347 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE M. Wongnak s.n. Lampang/Thailand
40 88315 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE W. Pongamornkul 5321 Chiang Mai/Thailand
41 108810 Paris polyphylla Sm. MELANTHIACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03155 Taiwan
42 109511 Paris polyphylla Sm. var. stenophylla Franch. MELANTHIACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 14580 Taiwan
43 68954 Paris polyphylla Sm. var. yunnanensis (Franch.) Hand.-Mazz. MELANTHIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089403 Chin State/Myanmar
44 92480 Paris sp. MELANTHIACEAE L. Kamkom s.n. Chiang Mai/Thailand
45 102307 Trillium camschatcense Ker. Gawl. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
46 91336 Trillium tschonoskii Maxim. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
47 91679 Trillium tschonoskii Maxim. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
48 102325 Trillium tschonoskii Maxim. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
49 102323 Trillium tschonoskii Maxim. var. atrorubens Miyabe et Tatew. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
50 77412 Veratrum album L. subsp. oxysepalum (Turcz.) Hulten MELANTHIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-072957 Kochi/Japan
51 25909 Veratrum chiengdaoense K.Larsen MELANTHIACEAE P. Suksathan 3566 Chiang Mai/Thailand
52 14672 Veratrum mengtzeanum O.Loes. MELANTHIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 884 Nan/Thailand
53 15820 Veratrum mengtzeanum O.Loes. MELANTHIACEAE P. Suksathan 1796 Nan/Thailand
54 111803 Veratrum mengtzeanum O.Loes. MELANTHIACEAE Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Clark, R.; Mr. Phitak 67 Chiang Mai/Thailand
55 18699 Veratrum mengtzeanum O.Loes. MELANTHIACEAE P. Srisanga 1857 Nan/Thailand
56 21277 Veratrum mengtzeanum O.Loes. MELANTHIACEAE P. Srisanga 2128 Nan/Thailand
57 49212 Veratrum sp. MELANTHIACEAE T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10079 Chiang Mai/Thailand
58 106136 Veratrum stamineum Maxim. MELANTHIACEAE Kenji Horie s.n. Japan