ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 87373 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215 Sainyabuli/Laos
102 86716 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 010/58 Chiang Mai/Thailand
103 86717 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 011/58 Chiang Mai/Thailand
104 102517 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 768 Nan/Thailand
105 31995 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Pranee Palee 918 Chiang Rai/Thailand
106 34955 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1759 Mae Hong Son/Thailand
107 50378 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750 Chiang Mai/Thailand
108 104240 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE S. Kamonnate 804 Chiang Mai/Thailand
109 65200 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE K. Srithi 80 Nan/Thailand
110 64958 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Ajintaiyasil 024 Chiang Mai/Thailand
111 48138 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Boonprakop 0111 Loei/Thailand
112 14961 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501 Nakhon Si Thammarat/Thailand
113 55140 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 163 Sakon Nakhon/Thailand
114 69634 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 201 Chiang Mai/Thailand
115 35169 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 2397 Phangnga/Thailand
116 93391 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Alisa Narai 02 Chiang Mai/Thailand
117 105835 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK088 Nan/Thailand
118 37247 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 2361 Phangnga/Thailand
119 94504 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1631 Nan/Thailand
120 98666 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143 Luang Prabang/Laos
121 83464 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Ubonwan Upho UBON 73 Narathiwat/Thailand
122 56505 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146 Chin State/Myanmar
123 59992 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152 Nan/Thailand
124 69431 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 7032 Yunnan/China
125 37090 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4658 Trat/Thailand
126 47345 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012 Chiang Mai/Thailand
127 67705 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 15 Mae Hong Son/Thailand
128 95008 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Ploy Hutasing 036 Chiang Mai/Thailand
129 23269 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 288 Chiang Mai/Thailand
130 34239 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2163 Chiang Mai/Thailand
131 94784 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Chusie & K. Srithi HBY224 Nan/Thailand
132 57553 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Wanisa Kantamanee 30 Songkhla/Thailand
133 27525 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 712 Loei/Thailand
134 34952 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1756 Mae Hong Son/Thailand
135 69416 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 6833 Yunnan/China
136 82947 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 12331 Phayao/Thailand
137 83987 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 305 Trat/Thailand
138 69244 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 6858 Yunnan/China
139 69630 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 252 Chiang Mai/Thailand
140 34227 Melastoma malabathricum L. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2151 Chiang Mai/Thailand
141 23223 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 244 Chiang Mai/Thailand
142 109557 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/thailand
143 83221 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4756 Chiang Mai/Thailand
144 78077 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4422 Mae Hong Son/Thailand
145 83095 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4630 Chiang Mai/Thailand
146 95057 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PMO063 Chiang Mai/Thailand
147 101962 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE Phiangphak Sukkharak 17 Chiang Mai/Thailand
148 71861 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE B. Pantarod 72 Nan/Thailand
149 101297 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/Thailand
150 84075 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4861 Chiang Mai/Thailand
151 75726 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4311 Mae Hong Son/Thailand
152 74045 Melastoma malabathricum L. subsp. normale (D.Don) F.K.Mey MELASTOMATACEAE K. Khwan 181 Chiang Mai/Thailand
153 8999 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 8999 Chiang Mai/Thailand
154 44959 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Piyawan Winichainan HN1159 Chiang Mai/Thailand
155 44994 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Yaovanit Polpim HN1439 Chiang Mai/Thailand
156 24589 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 24589 Chiang Mai/Thailand
157 15347 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 454 Chiang Mai/Thailand
158 17865 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 516 Chiang Mai/Thailand
159 13042 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 212 Chiang Mai/Thailand
160 101265 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE N. Muangyen AKN 009 Chiang Mai/Thailand
161 11234 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Sucheera 2 Chiang Mai/Thailand
162 12373 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE P. Suksathan 1268 Phitsanulok/Thailand
163 71951 Melastoma normale D.Don MELASTOMATACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
164 47449 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 104 Rayong/Thailand
165 72724 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE C. Maknoi 4959 Phitsanulok/Thailand
166 23383 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 59 Rayong/Thailand
167 80781 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Phoutthavong et al. 528 Luang Prabang/Laos
168 78129 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4474 Chiang Mai/Thailand
169 25000 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 453 Chanthaburi/Thailand
170 94329 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1456 Surin/Thailand
171 55139 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
172 36769 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4513 Trat/Thailand
173 110495 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5611 Kanchanaburi/THAILAND
174 38231 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Wessumritt 181 Rayong/Thailand
175 98472 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-352 Luang Prabang/Laos
176 25778 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE C. Maknoi 315 Trat/Thailand
177 55138 Melastoma orientale Guillaumin MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 606 Sakon Nakhon/Thailand
178 45252 Melastoma pellegrinianum (Boissieu) F.K.Mey. MELASTOMATACEAE Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6266 Nakhon Nayok/Thailand
179 93144 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE N. Turreira-Garcia 399A Preah Vihear/Cambodia
180 83280 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 7797 Rayong/Thailand
181 25779 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 316 Trat/Thailand
182 94347 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1474 Surin/Thailand
183 47450 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 105 Rayong/Thailand
184 55137 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 1879 Sakon Nakhon/Thailand
185 34391 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE Warintorn K. 08-220 Rayong/Thailand
186 29959 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-37 Ubon Ratchathani/Thailand
187 38232 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE P. Wessumritt 182 Rayong/Thailand
188 76141 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 6687 Trat/Thailand
189 76218 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 6764 Rayong/Thailand
190 63946 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 209 Trat/Thailand
191 23387 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 26 Rayong/Thailand
192 55136 Melastoma saigonense (Kuntze) Merr. MELASTOMATACEAE P. Chantaranothai et al. 144 Sakon Nakhon/Thailand
193 56626 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE Puangpen et al. N181 Songkhla/Thailand
194 30592 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE J.F. Maxwell 09-139 Mae Hong Son/Thailand
195 49379 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0094 Trang/Thailand
196 584 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 584 Chiang Mai/Thailand
197 56625 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE Puangpen et al. N289 Songkhla/Thailand
198 50029 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26831 Ranong/Thailand
199 94331 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1458 Surin/Thailand
200 56038 Melastoma sanguineum Sims MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8653 Bueng Kan /Thailand