ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 50517 Osbeckia crinita Benth. ex Triana MELASTOMATACEAE Li-Jianwu Cx00136 Yunnan/China
602 60381 Osbeckia crinita Benth. ex Triana MELASTOMATACEAE Wang Hong 7964 Yunnan/China
603 58737 Osbeckia crinita Benth. ex Triana MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 3053 Yunnan/China
604 88261 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 5267 Chiang Mai/Thailand
605 76297 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094909 Chin State/Myanmar
606 105880 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE Pimsiri PN123 Chiang Mai/Thailand
607 36463 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3107 Chiang Mai/Thailand
608 85750 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul et al. 5090 Chiang Mai/Thailand
609 59093 Osbeckia nepalensis Hook.f. MELASTOMATACEAE Yin-Jiantao 1825 Yunnan/China
610 34089 Osbeckia setoso-annulata Geddes MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2014 Tak/Thailand
611 31808 Osbeckia setoso-annulata Geddes MELASTOMATACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1215 Uttaradit/Thailand
612 88235 Osbeckia setoso-annulata Geddes MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 5241 Chiang Mai/Thailand
613 48742 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51719 Loei/Thailand
614 31823 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 1540 Satun/Thailand
615 18247 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 1018 Loei/Thailand
616 24180 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 715 Chiang Mai/Thailand
617 18877 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 1125 Ubon Ratchathani/Thailand
618 100885 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai 610 Mae Hong Son/Thailand
619 50831 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana 3563 Chiang Mai/Thailand
620 45743 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Pitsamai Padthaisong s.n. Chiang Mai/Thailand
621 12089 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
622 42234 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Wang Hong 8315 Yunnan/China
623 18712 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 1870 Nan/Thailand
624 45722 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n. Chiang Mai/Thailand
625 16082 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 1947 Mae Hong Son/Thailand
626 97100 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai 484 Satun/Thailand
627 106183 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 657 Nan/Thailand
628 4547 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 4547 Chiang Mai/Thailand
629 64544 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 3093 Mae Hong Son/Thailand
630 20587 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1486 Chiang Mai/Thailand
631 19451 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 2699 Phitsanulok/Thailand
632 97087 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai 471 Satun/Thailand
633 18736 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 1894 Nan/Thailand
634 19192 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana and T. Riyapan 902 Prachin Buri/Thailand
635 7816 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 7816 Chiang Mai/Thailand
636 20687 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana 1295 Chiang Mai/Thailand
637 18963 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 18963 Chiang Mai/Thailand
638 28995 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Suddee et al. 2553 Ubon Ratchathani/Thailand
639 58258 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8803 Loei/Thailand
640 98865 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-342 Vientiane/Laos
641 105939 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 6415 Chiang Mai/Thailand
642 23630 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 2639 Nan/Thailand
643 86326 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
644 16451 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 2124 Chiang Mai/Thailand
645 21481 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 1726 Chiang Mai/Thailand
646 34953 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1757 Mae Hong Son/Thailand
647 64451 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 3000 Mae Hong Son/Thailand
648 64482 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 3031 Mae Hong Son/Thailand
649 21627 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Rai/Thailand
650 42760 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6225 Uttaradit/Thailand
651 35273 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5070 Chiang Mai/Thailand
652 46571 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 3542 Nong Khai/Thailand
653 35275 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN80752 Chiang Mai/Thailand
654 47006 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 227 Uttaradit/Thailand
655 35451 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8272 Mae Hong Son/Thailand
656 111494 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-017 Xiangkhouang/Laos
657 50286 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52574 Nakhon Nayok/Thailand
658 35644 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8482 Mae Hong Son/Thailand
659 21626 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Rai/Thailand
660 94257 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1385 Surin/Thailand
661 48900 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51814 Nakhon Nayok/Thailand
662 82948 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 12332 Phayao/Thailand
663 68073 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0341 Chaiyaphum/Thailand
664 40807 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana 3220 Tak/Thailand
665 111599 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-122 Xiangkhouang/Laos
666 80686 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4543 Chiang Mai/Thailand
667 116705 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-328 Xaignabouri/LAOS
668 94202 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 5902 Chiang Mai/Thailand
669 16163 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE N. Drechsler, C. Scholz 23 Chiang Mai/Thailand
670 21449 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri 1694 Chiang Mai/Thailand
671 94366 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE N. Muangyen 1493 Ubon Ratchathani/Thailand
672 71094 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana 3806 Tak/Thailand
673 13627 Osbeckia sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan 1393 Chiang Mai/Thailand
674 105789 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE Pimsiri PN060 Chiang Mai/Thailand
675 121430 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1050 Uttaradit/Thailand
676 88298 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 5304 Chiang Mai/Thailand
677 21536 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE S. Watthana 1431 Chiang Mai/Thailand
678 21773 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1565 Phitsanulok/Thailand
679 15468 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 654 Mae Hong Son/Thailand
680 22127 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 38 Chiang Mai/Thailand
681 14249 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE Morakot 048 Chiang Mai/Thailand
682 94587 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3956 Lampang/Thailand
683 93648 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE Rukarcha 58 Maha Sarakham/Thailand
684 104321 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE S. Kamonnate 891 Chiang Mai/Thailand
685 69723 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 491 Chiang Mai/Thailand
686 43424 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE K. Kertsawang 1245 Uttaradit/Thailand
687 69708 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 522 Chiang Mai/Thailand
688 78163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 4508 Chiang Mai/Thailand
689 87600 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-440 Sainyabuli/Laos
690 16273 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 1130 Nan/Thailand
691 69707 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 410 Chiang Mai/Thailand
692 34954 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 1758 Mae Hong Son/Thailand
693 18859 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 569 Mae Hong Son/Thailand
694 102651 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 941 Nan/Thailand
695 98473 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-353 Luang Prabang/Laos
696 35810 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE C. Maknoi 1742 Loei/Thailand
697 65201 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. MELASTOMATACEAE K. Srithi 517 Nan/Thailand
698 16154 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. var. crinita (D.Don) C. Hansen MELASTOMATACEAE N. Drechsler, C. Schloz 14 Chiang Mai/Thailand
699 4744 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. var. crinita (D.Don) C. Hansen MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 4744 Mae Hong Son/Thailand
700 2507 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. var. crinita (D.Don) C. Hansen MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 2507 Chiang Mai/Thailand