ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 62907 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE C. Lakoet 240 Loei/Thailand
802 61450 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE Ling Shein Man 087673 Chin State/Myanmar
803 95451 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE T. Pingyot 50 Chiang Mai/Thailand
804 88236 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 5242 Chiang Mai/Thailand
805 98609 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-086 Luang Prabang/Laos
806 87106 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE C. Glamwaewwong 400/58 Chiang Mai/Thailand
807 83808 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE P. Phaosrichai 194 Tak/Thailand
808 15742 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1845 Chiang Mai/Thailand
809 29115 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2170 Loei/Thailand
810 29422 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE P. Suksathan s.n. Sukhothai/Thailand
811 64445 Sonerila sp. MELASTOMATACEAE W. Pongamornkul 2994 Mae Hong Son/Thailand
812 87189 Sonerila tenera Royle MELASTOMATACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-032 Champasak/Laos
813 93865 Sonerila tenera Royle MELASTOMATACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020997 Mandalay/Myanmar
814 36732 Sonerila urceolata N. Cellinese & S.S.Renner MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4476 Chanthaburi/Thailand
815 21404 Sonerila violaefolia Hook.f. ex Triana MELASTOMATACEAE S. Watthana 1411 Chiang Rai/Thailand
816 42671 Sonerila violaefolia Hook.f. ex Triana MELASTOMATACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6155 Uttaradit/Thailand
817 4612 Sonerila violaefolia Hook.f. ex Triana MELASTOMATACEAE W. Nanakorn et al. 4612 Chiang Mai/Thailand
818 28140 Sonerila violaefolia Hook.f. ex Triana MELASTOMATACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2130 Phayao/Thailand
819 30456 Sonerila violaefolia Hook.f. ex Triana MELASTOMATACEAE P. Suksathan 4176 Chiang Mai/Thailand
820 58802 Sonerila yunnanensis Jeffrey ex W.W.Sm. MELASTOMATACEAE Zhou-Shishun 2558 Yunnan/China
821 20957 Sonerila yunnanensis Jeffrey ex W.W.Sm. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 1969 Nan/Thailand
822 55929 Sonerila yunnanensis Jeffrey ex W.W.Sm. MELASTOMATACEAE J.F. Maxwell 11-24 Vientiane/Laos
823 31071 Tibouchina sp. MELASTOMATACEAE P. Srisanga 2742 Chiang Mai/Thailand
824 102574 Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. MELASTOMATACEAE V. Nguanchoo 832 Nan/Thailand