ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 78756 Cyclea sp. MENISPERMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030462 Chin State/Myanmar
102 34960 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1764 Mae Hong Son/Thailand
103 78571 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 092941 Chin State/Myanmar
104 37859 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3825 Chaiyaphum/Thailand
105 40410 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 2781 Loei/Thailand
106 101074 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6095 Nan/Thailand
107 95093 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-132 Luang Prabang/Laos
108 38547 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2319 Loei/Thailand
109 64531 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3080 Mae Hong Son/Thailand
110 109854 Cyclea sp. MENISPERMACEAE TLBG 243 Chiang Mai/THAILAND
111 111247 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-195 Luang Prabang/Laos
112 71585 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1001 Lamphun/Thailand
113 72685 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4920 Phitsanulok/Thailand
114 81904 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11938 Lampang/Thailand
115 66712 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4206 Phitsanulok/Thailand
116 111133 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-081 Luang Prabang/Laos
117 75446 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095103 Chin State/Myanmar
118 53730 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3011 Phitsanulok/Thailand
119 75791 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094506 Chin State/Myanmar
120 107493 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-270 Phongsaly/Laos
121 38558 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2330 Loei/Thailand
122 95279 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4090 Lampang/Thailand
123 66874 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3457 Mae Hong Son/Thailand
124 42878 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3453 Phetchabun/Thailand
125 78946 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 14-16 Chiang Mai/Thailand
126 58656 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9691 Uttaradit/Thailand
127 101714 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6255 Nan/Thailand
128 32270 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-412 Kanchanaburi/Thailand
129 31913 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi 1357 Loei/Thailand
130 9027 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9027 Chiang Mai/Thailand
131 37138 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 2020 Loei/Thailand
132 6898 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6898 Chiang Mai/Thailand
133 14314 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 400 Chiang Mai/Thailand
134 74978 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 6624 Phetchabun/Thailand
135 90453 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-375 Luang Prabang/Laos
136 5241 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 5241 Chiang Mai/Thailand
137 83473 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 727 Narathiwat/Thailand
138 74756 Haematocarpus sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04230 Mae Hong Son/Thailand
139 23188 Haematocarpus validus (Miers) Bakh.f. ex Forman MENISPERMACEAE P. Srisanga 2568 Nan/Thailand
140 35110 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2188 Mae Hong Son/Thailand
141 15348 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 455 Chiang Mai/Thailand
142 9137 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9137 Chiang Mai/Thailand
143 41692 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-172 Chonburi/Thailand
144 19548 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 594 Mae Hong Son/Thailand
145 8035 Menispermum sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 8035 Loei/Thailand
146 39963 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 5070 Khon Kaen/Thailand
147 92478 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE L. Kamkom 016 Khon Kaen/Thailand
148 33974 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-23 Phetchaburi/Thailand
149 9256 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson s.n. Nan/Thailand
150 23236 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 257 Chiang Mai/Thailand
151 105970 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6446 Chiang Mai/Thailand
152 75657 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Tanming 545 Mae Hong Son/Thailand
153 102426 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 663 Nan/Thailand
154 51847 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7902 Chiang Rai/Thailand
155 9049 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson 23 Nan/Thailand
156 102451 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 694 Nan/Thailand
157 62621 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D3) 2874 Chiang Mai/Thailand
158 59251 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9788 Chiang Rai/Thailand
159 65191 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Srithi 155 Nan/Thailand
160 32284 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-448 Chiang Rai/Thailand
161 23302 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 948 Chiang Mai/Thailand
162 60043 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2204 Nan/Thailand
163 14344 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 430 Chiang Mai/Thailand
164 84588 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3830 Mae Hong Son/Thailand
165 79019 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-215 Xaignabouri/Laos
166 78982 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-178 Xaignabouri/Laos
167 108971 Pericampylus formosanus Diels MENISPERMACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06611 Taiwan
168 104279 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Kamonnate 844 Chiang Mai/Thailand
169 19501 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 668 Chiang Mai/Thailand
170 109558 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Wanchan 12 Chiang Mai/thailand
171 19506 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 673 Mae Hong Son/Thailand
172 66890 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3472 Chiang Mai/Thailand
173 19555 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 601 Mae Hong Son/Thailand
174 7157 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7157 Songkhla/Thailand
175 66197 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3230 Mae Hong Son/Thailand
176 63382 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7549 Yunnan/China
177 64349 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2898 Mae Hong Son/Thailand
178 64356 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2905 Mae Hong Son/Thailand
179 64367 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2916 Mae Hong Son/Thailand
180 7136 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7136 Songkhla/Thailand
181 69504 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 6970 Yunnan/China
182 101138 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6159 Nan/Thailand
183 31999 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Pranee Palee 922 Chiang Rai/Thailand
184 14441 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE P. Srisanga 734 Nan/Thailand
185 14321 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 407 Chiang Mai/Thailand
186 34836 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-60 Chiang Mai/Thailand
187 14300 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 871 Phrae/Thailand
188 30571 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-115 Mae Hong Son/Thailand
189 35864 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi 1796 Loei/Thailand
190 35921 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Jatupol K. 08-262 Chiang Mai/Thailand
191 37594 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-504 Chiang Rai/Thailand
192 53128 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Yin-Jiantao 1570 Yunnan/China
193 28424 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-11B Phongsali/Laos
194 2474 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 2474 Chiang Mai/Thailand
195 101149 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6170 Chiang Mai/Thailand
196 101298 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/Thailand
197 42215 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Wang Hong 7990 Yunnan/China
198 11074 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 92 Chiang Mai/Thailand
199 46433 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2508 Mae Hong Son/Thailand
200 104568 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6345 Chiang Mai/Thailand