ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 111133 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-081 Luang Prabang/Laos
102 78756 Cyclea sp. MENISPERMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030462 Chin State/Myanmar
103 113988 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-238 Phongsali/LAOS
104 78758 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081175 Chin State/Myanmar
105 38547 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2319 Loei/Thailand
106 66712 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4206 Phitsanulok/Thailand
107 40410 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 2781 Loei/Thailand
108 114065 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-315 Phongsali/LAOS
109 78757 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035725 Chin State/Myanmar
110 37859 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3825 Chaiyaphum/Thailand
111 75446 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095103 Chin State/Myanmar
112 75791 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094506 Chin State/Myanmar
113 107493 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-270 Phongsali/Laos
114 116886 Cyclea sp. MENISPERMACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-078 Phongsali/LAOS
115 81904 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11938 Lampang/Thailand
116 81403 Cyclea sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12198 Chiang Mai/Thailand
117 115354 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 889 Chiang Rai/THAILAND
118 109854 Cyclea sp. MENISPERMACEAE TLBG 243 Chiang Mai/THAILAND
119 72685 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4920 Phitsanulok/Thailand
120 101074 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6095 Nan/Thailand
121 53730 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3011 Phitsanulok/Thailand
122 116526 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-150 Xaignabouri/LAOS
123 71585 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1001 Lamphun/Thailand
124 34960 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1764 Mae Hong Son/Thailand
125 64531 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3080 Mae Hong Son/Thailand
126 78571 Cyclea sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 092941 Chin State/Myanmar
127 86072 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-076 Luang Prabang/Laos
128 95093 Cyclea sp. MENISPERMACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-132 Luang Prabang/Laos
129 111247 Cyclea sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-195 Luang Prabang/Laos
130 58656 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9691 Uttaradit/Thailand
131 31913 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi 1357 Loei/Thailand
132 95279 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4090 Lampang/Thailand
133 66874 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3457 Mae Hong Son/Thailand
134 42878 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3453 Phetchabun/Thailand
135 114611 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4960 Lampang/THAILAND
136 101714 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6255 Nan/Thailand
137 38558 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2330 Loei/Thailand
138 78946 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 14-16 Chiang Mai/Thailand
139 32270 Cyclea varians Craib MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-412 Kanchanaburi/Thailand
140 37138 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 2020 Loei/Thailand
141 9027 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9027 Chiang Mai/Thailand
142 74978 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 6624 Phetchabun/Thailand
143 14314 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 400 Chiang Mai/Thailand
144 6898 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6898 Chiang Mai/Thailand
145 90453 Diploclisia glaucescens (Blume) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-375 Luang Prabang/Laos
146 5241 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 5241 Chiang Mai/Thailand
147 83473 Fibraurea tinctoria Lour. MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 727 Narathiwat/Thailand
148 74756 Haematocarpus sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04230 Mae Hong Son/Thailand
149 23188 Haematocarpus validus (Miers) Bakh.f. ex Forman MENISPERMACEAE P. Srisanga 2568 Nan/Thailand
150 41692 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-172 Chonburi/Thailand
151 9137 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9137 Chiang Mai/Thailand
152 15348 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE S. Watthana, R. Panya, W. Pongamornkul 455 Chiang Mai/Thailand
153 35110 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2188 Mae Hong Son/Thailand
154 19548 Hypserpa nitida Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 594 Mae Hong Son/Thailand
155 8035 Menispermum sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 8035 Loei/Thailand
156 39963 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 5070 Khon Kaen/Thailand
157 92478 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE L. Kamkom 016 Khon Kaen/Thailand
158 33974 Pachygone dasycarpa Kurz MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-23 Phetchaburi/Thailand
159 75657 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Tanming 545 Mae Hong Son/Thailand
160 14344 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 430 Chiang Mai/Thailand
161 9256 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson s.n. Nan/Thailand
162 117909 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-279 Sainyabuli/LAOS
163 60043 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2204 Nan/Thailand
164 62621 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D3) 2874 Chiang Mai/Thailand
165 9049 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Thongson 23 Nan/Thailand
166 51847 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7902 Chiang Rai/Thailand
167 102451 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 694 Nan/Thailand
168 59251 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9788 Chiang Rai/Thailand
169 65191 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Srithi 155 Nan/Thailand
170 32284 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-448 Chiang Rai/Thailand
171 84588 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3830 Mae Hong Son/Thailand
172 102426 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 663 Nan/Thailand
173 23236 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 257 Chiang Mai/Thailand
174 23302 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 948 Chiang Mai/Thailand
175 105970 Parabaena sagittata Miers ex Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6446 Chiang Mai/Thailand
176 79019 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-215 Xaignabouri/Laos
177 113584 Parabaena sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-285 Phongsali/LAOS
178 78982 Parabaena sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-178 Xaignabouri/Laos
179 108971 Pericampylus formosanus Diels MENISPERMACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06611 Taiwan
180 14300 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 871 Phrae/Thailand
181 52826 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Yin-Jiantao 1718 Yunnan/China
182 14441 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE P. Srisanga 734 Nan/Thailand
183 46433 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2508 Mae Hong Son/Thailand
184 74759 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04233 Mae Hong Son/Thailand
185 14321 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 407 Chiang Mai/Thailand
186 74758 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04232 Mae Hong Son/Thailand
187 42215 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Wang Hong 7990 Yunnan/China
188 53128 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Yin-Jiantao 1570 Yunnan/China
189 64349 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2898 Mae Hong Son/Thailand
190 19501 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 668 Chiang Mai/Thailand
191 37594 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-504 Chiang Rai/Thailand
192 66890 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3472 Chiang Mai/Thailand
193 19555 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 601 Mae Hong Son/Thailand
194 66197 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3230 Mae Hong Son/Thailand
195 113549 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-250 Phongsali/LAOS
196 64367 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2916 Mae Hong Son/Thailand
197 74681 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 8225 Yunnan/China
198 64356 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2905 Mae Hong Son/Thailand
199 35864 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi 1796 Loei/Thailand
200 35921 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Jatupol K. 08-262 Chiang Mai/Thailand