ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 63382 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7549 Yunnan/China
202 19506 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 673 Mae Hong Son/Thailand
203 74106 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7295 Yunnan/China
204 69504 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 6970 Yunnan/China
205 74473 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 8404 Yunnan/China
206 116258 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6910 Chiang Mai/THAILAND
207 13976 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE P. Srisanga & S. Watthana 642 Nan/Thailand
208 4747 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4747 Mae Hong Son/Thailand
209 28424 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-11B Phongsali/Laos
210 3714 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3714 Chiang Mai/Thailand
211 81618 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097696 Chin State/Myanmar
212 104279 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Kamonnate 844 Chiang Mai/Thailand
213 81619 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097696 Chin State/Myanmar
214 81620 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097878 Chin State/Myanmar
215 81621 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097936 Chin State/Myanmar
216 82687 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7588 Sukhothai/Thailand
217 3478 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3478 Nakhon Si Thammarat/Thailand
218 7157 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7157 Songkhla/Thailand
219 31999 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Pranee Palee 922 Chiang Rai/Thailand
220 1169 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1169 Chiang Mai/Thailand
221 30571 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-115 Mae Hong Son/Thailand
222 112999 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-31 Ha Giang/VIETNAM
223 86173 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-177 Luang Prabang/Laos
224 101682 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6223 Chiang Mai/Thailand
225 88180 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 5186 Chiang Mai/Thailand
226 89489 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 5589 Chiang Mai/Thailand
227 3581 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3581 Nakhon Si Thammarat/Thailand
228 101298 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Wanchan 11 Chiang Mai/Thailand
229 2474 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 2474 Chiang Mai/Thailand
230 9229 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE P. Thongson 15 Nan/Thailand
231 9147 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9147 Chiang Mai/Thailand
232 101149 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6170 Chiang Mai/Thailand
233 7136 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7136 Songkhla/Thailand
234 101138 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6159 Nan/Thailand
235 34836 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 08-60 Chiang Mai/Thailand
236 109558 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE S. Wanchan 12 Chiang Mai/thailand
237 113642 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-343 Phongsali/LAOS
238 74069 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7174 Yunnan/China
239 11074 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 92 Chiang Mai/Thailand
240 104568 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6345 Chiang Mai/Thailand
241 113477 Pericampylus glaucus (Lam.) Merr. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-178 Phongsali/LAOS
242 64364 Pericampylus macrophyllus Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2913 Chiang Mai/Thailand
243 34962 Pericampylus macrophyllus Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1766 Mae Hong Son/Thailand
244 18863 Pericampylus macrophyllus Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 573 Mae Hong Son/Thailand
245 65192 Pericampylus sp. MENISPERMACEAE K. Srithi 367 Nan/Thailand
246 90393 Pericampylus sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-315 Luang Prabang/Laos
247 90210 Pericampylus sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-133 Luang Prabang/Laos
248 113342 Pericampylus sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-43 Phongsali/LAOS
249 22548 Pericampylus sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga 2387 Nan/Thailand
250 43799 Pycnarrhena lucida (Teijsm. & Binn.) Miq. MENISPERMACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2790 Satun/Thailand
251 33596 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE M. Takahashi FOK-612460 Kochi/Japan
252 52035 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE S. Okunomiya, H. Tanahashi et al. FOK-057021 Kochi/Japan
253 26157 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060364 Kochi/Japan
254 57354 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060364 Kochi/Japan
255 57407 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE Y. Yamachita et al. FOK-073253 Kochi/Japan
256 32864 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE N. Inagaki et al. FOK-073394 Kochi/Japan
257 74167 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7466 Yunnan/China
258 82837 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2703 Tak/Thailand
259 74111 Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & Wilson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7300 Yunnan/China
260 74303 Stephania brachyandra Diels MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7378 Yunnan/China
261 38965 Stephania brevipes Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2310 Chiang Mai/Thailand
262 39078 Stephania brevipes Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2423 Chiang Mai/Thailand
263 39038 Stephania brevipes Craib MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2383 Chiang Mai/Thailand
264 69976 Stephania crebra Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3400 Mae Hong Son/Thailand
265 112985 Stephania dentifolia H.S. Lo & M. Yang MENISPERMACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-17 Ha Giang/VIETNAM
266 69260 Stephania dolichopoda Diels MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 6929 Yunnan/China
267 58688 Stephania dolichopoda Diels MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 3873 Yunnan/China
268 74618 Stephania dolichopoda Diels MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7610 Yunnan/China
269 37745 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-735 Chiang Rai/Thailand
270 68196 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi 4301 Phitsanulok/Thailand
271 66579 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2839 Phayao/Thailand
272 68195 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi 4300 Phitsanulok/Thailand
273 76558 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi 7127 Phetchabun/Thailand
274 23794 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga 2715 Nan/Thailand
275 90599 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE N. Muangyen 862 Phayao/Thailand
276 14591 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 803 Nan/Thailand
277 90575 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE N. Muangyen 838 Phayao/Thailand
278 7105 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7105 Chiang Mai/Thailand
279 74341 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7697 Yunnan/China
280 91869 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE N. Muangyen 1237 Phayao/Thailand
281 11510 Stephania elegans Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Suksathan 1120 Chiang Mai/Thailand
282 16172 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE N. Drechsler, C. Scholz 43 Chiang Mai/Thailand
283 9142 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9142 Chiang Mai/Thailand
284 91078 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE N. Muangyen 1088 Phayao/Thailand
285 109559 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE S. Wanchan 13 Chiang Mai/thailand
286 91801 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE N. Muangyen 1169 Lampang/Thailand
287 52551 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1635 Nan/Thailand
288 4643 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4643 Chiang Mai/Thailand
289 3684 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3684 Chiang Mai/Thailand
290 101299 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE S. Wanchan 13 Chiang Mai/Thailand
291 34964 Stephania glabra (Roxb.) Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1768 Mae Hong Son/Thailand
292 110667 Stephania glandulifera Miers MENISPERMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5782 Kanchanaburi/THAILAND
293 14318 Stephania glandulifera Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 404 Chiang Mai/Thailand
294 9402 Stephania glandulifera Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9402 Chiang Mai/Thailand
295 110513 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5629 Kanchanaburi/THAILAND
296 108569 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5171 Kanchanaburi/Thailand
297 110630 Stephania hernandifolia (Willd.) Walp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5745 Kanchanaburi/THAILAND
298 53560 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1243 Yunnan/China
299 26153 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE Y. Koukami et al. FOK-057994 Kochi/Japan
300 1543 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1543 Chiang Mai/Thailand