ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 10319 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE P. Srisanga & C. Puff 4 Chiang Mai/Thailand
302 104278 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE S. Kamonnate 843 Chiang Mai/Thailand
303 646 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 646 Chiang Mai/Thailand
304 57437 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-067900 Kochi/Japan
305 4342 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4342 Chiang Mai/Thailand
306 11740 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 269 Chiang Mai/Thailand
307 33780 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE K. Takeuchi FOK-613658 Kochi/Japan
308 1820 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1820 Chiang Mai/Thailand
309 115893 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180717-18 Loei/THAILAND
310 116054 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180912-45 Loei/THAILAND
311 116119 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180914-32 Loei/THAILAND
312 38606 Stephania japonica (Thunb.) Miers MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2456 Mae Hong Son/Thailand
313 76555 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi 7124 Phetchabun/Thailand
314 117372 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 958 Mae Hong Son/THAILAND
315 37538 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-357 Chiang Rai/Thailand
316 110663 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5778 Kanchanaburi/THAILAND
317 14454 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE P. Srisanga 747 Nan/Thailand
318 32252 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 06-502 Chiang Rai/Thailand
319 4645 Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4645 Chiang Mai/Thailand
320 69429 Stephania kwangsiensis H.S. Lo MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 7033 Yunnan/China
321 17510 Stephania oblata Craib MENISPERMACEAE W. Boonchai s.n. Chiang Mai/Thailand
322 4644 Stephania oblata Craib MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 4644 Chiang Mai/Thailand
323 11333 Stephania oblata Craib MENISPERMACEAE Serm 74 Chiang Mai/Thailand
324 9367 Stephania oblata Craib MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9367 Chiang Mai/Thailand
325 103894 Stephania papillosa Craib MENISPERMACEAE S. Kamonnate 691 Chiang Mai/Thailand
326 65189 Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE K. Srithi 362 Nan/Thailand
327 78375 Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 157 Chiang Mai/Thailand
328 115933 Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180718-20 Loei/THAILAND
329 62509 Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE Romklao Botanical Garden 0449/2555 Phitsanulok/Thailand
330 39716 Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 4823 Khon Kaen/Thailand
331 20499 Stephania reticulata Forman MENISPERMACEAE S. Watthana 1217 Chiang Mai/Thailand
332 35126 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2204 Chiang Mai/Thailand
333 35487 Stephania sp. MENISPERMACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8310 Mae Hong Son/Thailand
334 36343 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2290 Chiang Mai/Thailand
335 34963 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1767 Mae Hong Son/Thailand
336 20603 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1502 Chiang Mai/Thailand
337 23434 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 959 Chiang Mai/Thailand
338 34270 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 1628 Mae Hong Son/Thailand
339 23435 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 960 Chiang Mai/Thailand
340 23436 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 961 Chiang Mai/Thailand
341 23068 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 234 Chiang Mai/Thailand
342 27640 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 826 Loei/Thailand
343 42090 Stephania sp. MENISPERMACEAE Wang Hong 6346 Yunnan/China
344 39717 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 4824 Khon Kaen/Thailand
345 36614 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 1934 Loei/Thailand
346 37797 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3752 Chiang Mai/Thailand
347 19849 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Watthana 1148 Kanchanaburi/Thailand
348 6258 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6258 Loei/Thailand
349 19498 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 665 Chiang Mai/Thailand
350 27543 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 730 Loei/Thailand
351 27693 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 879 Loei/Thailand
352 27346 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 30 Chiang Mai/Thailand
353 21191 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2065 Nan/Thailand
354 83053 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12437 Phayao/Thailand
355 78563 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092392 Chin State/Myanmar
356 86985 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 278/58 Chiang Mai/Thailand
357 86612 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Tanming 835 Suphan Buri/Thailand
358 86596 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Tanming 819 Suphan Buri/Thailand
359 85542 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 8241 Sukhothai/Thailand
360 85102 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3337 Phayao/Thailand
361 3274 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3274 Loei/Thailand
362 84930 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4013 Loei/Thailand
363 84868 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3946 Phetchabun/Thailand
364 9308 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 9308 Loei/Thailand
365 85386 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 8034 Sukhothai/Thailand
366 3090 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3090 Loei/Thailand
367 83033 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12417 Phayao/Thailand
368 81622 Stephania sp. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097758 Chin State/Myanmar
369 73172 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11342 Mae Hong Son/Thailand
370 78570 Stephania sp. MENISPERMACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023431 Chin State/Myanmar
371 78568 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 051043 Chin State/Myanmar
372 78567 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga & Ling Shing Maung 051394 Chin State/Myanmar
373 78566 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090930 Chin State/Myanmar
374 78565 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Htun Tin & Aung Htay 092067 Chin State/Myanmar
375 78564 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung & Khin Win Maung 092369 Chin State/Myanmar
376 84169 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 4955 Chiang Mai/Thailand
377 105646 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7074 Phetchabun/Thailand
378 115405 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5249 Phetchabun/THAILAND
379 115396 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5241 Phetchabun/THAILAND
380 114448 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4793 Lampang/THAILAND
381 114342 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4685 Lampang/THAILAND
382 113900 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-150 Phongsali/LAOS
383 113465 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-166 Phongsali/LAOS
384 113586 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-287 Phongsali/LAOS
385 111503 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-026 Xiangkhouang/Laos
386 107083 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4848 Phitsanulok/Thailand
387 3264 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3264 Loei/Thailand
388 105727 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6920 Phetchabun/Thailand
389 78569 Stephania sp. MENISPERMACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023438 Chin State/Myanmar
390 105593 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 7021 Phetchabun/Thailand
391 105027 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6216 Phetchabun/Thailand
392 104645 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 5789 Phetchabun/Thailand
393 104310 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Kamonnate 876 Chiang Mai/Thailand
394 101680 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 6221 Chiang Mai/Thailand
395 96822 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 338/60 Chiang Mai/Thailand
396 95190 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-229 Luang Prabang/Laos
397 92050 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Saengvirotjanapat 628 Chiang Mai/Thailand
398 91125 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3492 Phayao/Thailand
399 105728 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 6921 Phetchabun/Thailand
400 65197 Stephania sp. MENISPERMACEAE K. Srithi 108 Nan/Thailand