ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 69145 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089199 Chin State/Myanmar
402 69124 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089398 Chin State/Myanmar
403 78562 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092471 Chin State/Myanmar
404 11816 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Sasrirat 21 Phetchaburi/Thailand
405 66511 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3330 Saraburi/Thailand
406 66473 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3292 Saraburi/Thailand
407 47209 Stephania sp. MENISPERMACEAE Chusie KY400 Mae Hong Son/Thailand
408 17055 Stephania sp. MENISPERMACEAE P. Suksathan 2384 Satun/Thailand
409 50755 Stephania sp. MENISPERMACEAE S. Watthana 3482 Mae Hong Son/Thailand
410 63533 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6585 Khon Kaen/Thailand
411 62115 Stephania sp. MENISPERMACEAE D. Khrueasan MS372 Chiang Mai/Thailand
412 58063 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9815 Khon Kaen/Thailand
413 56372 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9009 Chiang Rai/Thailand
414 54046 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8230 Chiang Mai/Thailand
415 53837 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3119 Trat/Thailand
416 53823 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3104 Trat/Thailand
417 51066 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2672 Chiang Mai/Thailand
418 75107 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2497 Houa Phan/Laos
419 78556 Stephania sp. MENISPERMACEAE Ling Shein Mang 093079 Chin State/Myanmar
420 70102 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3722 Mae Hong Son/Thailand
421 78561 Stephania sp. MENISPERMACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092528 Chin State/Myanmar
422 76019 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094747 Chin State/Myanmar
423 75101 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2488 Houa Phan/Laos
424 3727 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3727 Loei/Thailand
425 66813 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 10411 Mae Hong Son/Thailand
426 74743 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04217 Mae Hong Son/Thailand
427 75083 Stephania sp. MENISPERMACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2527 Houa Phan/Laos
428 73727 Stephania sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 04137 Mae Hong Son/Thailand
429 45648 Stephania sp. MENISPERMACEAE D. Khrueasan MS551 Chiang Mai/Thailand
430 73167 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 11337 Mae Hong Son/Thailand
431 72801 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 10907 Mae Hong Son/Thailand
432 70429 Stephania sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 3296 Phitsanulok/Thailand
433 75585 Stephania sp. MENISPERMACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094599 Chin State/Myanmar
434 74864 Stephania sp. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10846 Chiang Mai/Thailand
435 116131 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180914-44 Loei/THAILAND
436 53273 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7741 Khon Kaen/Thailand
437 82089 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 12121 Phayao/Thailand
438 53274 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7742 Khon Kaen/Thailand
439 46565 Stephania suberosa Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 3536 Nong Khai/Thailand
440 109520 Stephania tetrandra S. Moore MENISPERMACEAE T.Y.A.Yang, T.Y.Jan & P.W.Chang 12993 Taiwan
441 95365 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4177 Lampang/Thailand
442 108621 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5223 Kanchanaburi/Thailand
443 56737 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1927 Nan/Thailand
444 64161 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2563 Phayao/Thailand
445 96076 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4260 Lampang/Thailand
446 11037 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
447 85111 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3346 Phayao/Thailand
448 96135 Stephania tomentella Forman MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4319 Lampang/Thailand
449 20633 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1532 Chiang Mai/Thailand
450 96678 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE C. Glamwaewwong 194/60 Chiang Mai/Thailand
451 38649 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2499 Chiang Mai/Thailand
452 38555 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2327 Loei/Thailand
453 11544 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE P. Suksathan 1154 Chiang Mai/Thailand
454 6884 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 6884 Chiang Mai/Thailand
455 70138 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE N. Muangyen 0025 Chiang Mai/Thailand
456 83472 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 1023 Phatthalung/Thailand
457 115739 Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180321-35 Loei/THAILAND
458 13601 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 259 Chiang Mai/Thailand
459 7646 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 7646 Chiang Mai/Thailand
460 18938 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 18938 Chiang Mai/Thailand
461 81341 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 7523 Sukhothai/Thailand
462 57704 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4123 Phitsanulok/Thailand
463 20223 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 1282 Rayong/Thailand
464 66639 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4141 Phitsanulok/Thailand
465 68231 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4336 Phitsanulok/Thailand
466 68411 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4514 Phitsanulok/Thailand
467 68313 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4416 Phitsanulok/Thailand
468 68325 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4428 Phitsanulok/Thailand
469 70316 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 98 Trat/Thailand
470 72690 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4925 Phitsanulok/Thailand
471 57109 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 224 Khon Kaen/Thailand
472 81178 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 7360 Sukhothai/Thailand
473 66128 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 6830 Trat/Thailand
474 83471 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE Ubonwan Upho UBON 59 Songkhla/Thailand
475 84741 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE K. Kertsawang 2228 Chanthaburi/Thailand
476 85555 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 8254 Sukhothai/Thailand
477 88837 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 8438 Sukhothai/Thailand
478 3583 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 3583 Nakhon Si Thammarat/Thailand
479 93290 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE D. Argyriou 568 Stung Treng/Cambodia
480 96989 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4809 Phitsanulok/Thailand
481 1415 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE W. Nanakorn et al. 1415 Chiang Mai/Thailand
482 112874 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE K. Kertsawang 3712 Satun/THAILAND
483 76740 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 4662 Phitsanulok/Thailand
484 45450 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE N. Romkham 100 Lamphun/Thailand
485 34471 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE Warintorn K. 08-302 Rayong/Thailand
486 39300 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 4387 Khon Kaen/Thailand
487 67322 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8145 Phitsanulok/Thailand
488 27343 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 27 Chiang Mai/Thailand
489 45387 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE N. Romkham 37 Chiang Mai/Thailand
490 24763 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE K. Kertsawang 287 Rayong/Thailand
491 45538 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE N. Romkham 188 Lamphun/Thailand
492 45907 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 3820 Lop Buri/Thailand
493 20326 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 1385 Chanthaburi/Thailand
494 52959 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE C. Maknoi 3958 Phitsanulok/Thailand
495 53254 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7722 Khon Kaen/Thailand
496 46215 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE N. Romkham 303 Lamphun/Thailand
497 46941 Tiliacora triandra (Colebr.) Diels MENISPERMACEAE M. Tanaros 415 Prachuap Khiri Khan/Thailand
498 90782 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3390 Phayao/Thailand
499 52541 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1623 Nan/Thailand
500 100697 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-300 Luang Prabang/Laos