ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 69494 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 6982 Yunnan/China
502 46464 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2539 Mae Hong Son/Thailand
503 57024 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9303 Chiang Rai/Thailand
504 33314 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE Jatupol K. 07-095 Chiang Mai/Thailand
505 54805 Tinomiscium petiolare Hook.f. & Thomson MENISPERMACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1798 Nan/Thailand
506 45338 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi 3529 Phetchabun/Thailand
507 93642 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE Rukarcha 52 Maha Sarakham/Thailand
508 29622 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-1 Khon Kaen/Thailand
509 30926 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE K. Wangwasit & C. Lakoet 070529-20 Udon Thani/Thailand
510 38755 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE S. Watthana 2985 Phangnga/Thailand
511 40019 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 5124 Nakhon Ratchasima/Thailand
512 45339 Tinospora baenzigeri Forman MENISPERMACEAE C. Maknoi 3530 Phetchabun/Thailand
513 81624 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097898 Chin State/Myanmar
514 93875 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE Khin Myo Htwe 032743 Mandalay/Myanmar
515 71626 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091063 Chin State/Myanmar
516 59882 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE Romklao Botanical Garden 0273/2554 Uttaradit/Thailand
517 116505 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-129 Xaignabouri/LAOS
518 78560 Tinospora cordifolia Miers MENISPERMACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030400 Magway/Myanmar
519 78179 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 433 Chiang Mai/Thailand
520 115840 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Wangwasit 180426-1 Loei/THAILAND
521 102522 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 774 Nan/Thailand
522 97420 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Chutima Niyomdee 12 Chiang Mai/Thailand
523 92882 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE D. Argyriou 86 Preah Vihear/Cambodia
524 89332 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 5432 Nan/Thailand
525 79109 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-304 Xaignabouri/Laos
526 78292 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 566 Chiang Mai/Thailand
527 78221 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 372 Chiang Mai/Thailand
528 11324 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Serm 65 Chiang Mai/Thailand
529 72058 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 03938 Mae Hong Son/Thailand
530 72051 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 03931 Mae Hong Son/Thailand
531 65193 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Srithi 713 Nan/Thailand
532 17147 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE M. Norsaengsri 932 Nakhon Sawan/Thailand
533 25155 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Kertsawang 445 Rayong/Thailand
534 50257 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 10-1 Chiang Mai/Thailand
535 29278 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE S. Watthana 2277 Mae Hong Son/Thailand
536 35891 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Jatupol K. 08-232 Chiang Mai/Thailand
537 27345 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE P. Kumphet sn. 29 Chiang Mai/Thailand
538 33399 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Jatupol K. 08-180 Chiang Mai/Thailand
539 33175 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Warintorn K. 08-159 Chiang Mai/Thailand
540 64360 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2909 Mae Hong Son/Thailand
541 85042 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3277 Phayao/Thailand
542 112305 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE Buasroi Mala 40 Tak/THAILAND
543 74709 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 8151 Yunnan/China
544 30552 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-95 Lampang/Thailand
545 65194 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE K. Srithi 157 Nan/Thailand
546 82868 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2734 Tak/Thailand
547 81623 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098018 Chin State/Myanmar
548 90099 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-22 Luang Prabang/Laos
549 90366 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-288 Luang Prabang/Laos
550 38648 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2498 Chiang Mai/Thailand
551 58828 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 3702 Yunnan/China
552 109905 Tinospora sp. MENISPERMACEAE TLBG 501 Chiang Mai/THAILAND
553 68417 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4520 Phitsanulok/Thailand
554 113060 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6665 Maha Sarakham/THAILAND
555 113088 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6693 Nakhon Ratchasima/THAILAND
556 66241 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3279 Mae Hong Son/Thailand
557 87617 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Saensouk et al. 3 Kalasin/Thailand