ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 65193 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE K. Srithi 713 Nan/Thailand
502 102522 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE V. Nguanchoo 774 Nan/Thailand
503 33175 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE Warintorn K. 08-159 Chiang Mai/Thailand
504 72058 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 03938 Mae Hong Son/Thailand
505 85042 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3277 Phayao/Thailand
506 74709 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 8151 Yunnan/China
507 30552 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE J.F. Maxwell 09-95 Lampang/Thailand
508 65194 Tinospora sinensis (Lour.) Merr. MENISPERMACEAE K. Srithi 157 Nan/Thailand
509 90099 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-22 Luang Prabang/Laos
510 87617 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Saensouk et al. 3 Kalasin/Thailand
511 90366 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-288 Luang Prabang/Laos
512 109905 Tinospora sp. MENISPERMACEAE TLBG 501 Chiang Mai/THAILAND
513 58828 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Zhou-Shishun 3702 Yunnan/China
514 81623 Tinospora sp. MENISPERMACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098018 Chin State/Myanmar
515 82868 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2734 Tak/Thailand
516 66241 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 3279 Mae Hong Son/Thailand
517 38648 Tinospora sp. MENISPERMACEAE W. Pongamornkul 2498 Chiang Mai/Thailand
518 68417 Tinospora sp. MENISPERMACEAE C. Maknoi 4520 Phitsanulok/Thailand