ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 68103 Artocarpus sp. MORACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 579 Lampang/Thailand
102 10503 Artocarpus sp. MORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 162 Loei/Thailand
103 62116 Artocarpus sp. MORACEAE D. Khrueasan MS363 Chiang Mai/Thailand
104 25198 Artocarpus sp. MORACEAE K. Kertsawang 470 Rayong/Thailand
105 22676 Artocarpus sp. MORACEAE S. Watthana 1728 Phitsanulok/Thailand
106 110881 Artocarpus sp. MORACEAE N. Muangyen 2096 Kanchanaburi/THAILAND
107 104716 Artocarpus sp. MORACEAE C. Maknoi 5591 Phetchabun/Thailand
108 31609 Artocarpus sp. MORACEAE W. Pongamornkul 1932 Tak/Thailand
109 62084 Artocarpus sp. MORACEAE D. Khrueasan MS406 Chiang Mai/Thailand
110 22574 Artocarpus sp. MORACEAE S. Watthana 1681 Chiang Mai/Thailand
111 50839 Artocarpus sp. MORACEAE S. Watthana & C. Suwanphakdee 3572 Tak/Thailand
112 51797 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7851 Chiang Rai/Thailand
113 81924 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE M. Norsaengsri 11957 Phrae/Thailand
114 81839 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE M. Norsaengsri 11873 Chiang Rai/Thailand
115 37512 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE J.F. Maxwell 06-330 Chiang Rai/Thailand
116 425 Artocarpus thailandicus C.C. Berg MORACEAE W. Nanakorn et al. 425 Chiang Mai/Thailand
117 52833 Artocarpus tonkinensis A.Chev. MORACEAE Yin-Jiantao 1709 Yunnan/China
118 60209 Artocarpus tonkinensis A.Chev. MORACEAE Zhou Shishun 2416 Yunnan/China
119 52832 Artocarpus tonkinensis A.Chev. MORACEAE Yin-Jiantao 1729 Yunnan/China
120 42510 Broussonetia kaempferi Siebold MORACEAE Zhou Shi-shun 3705 Yunnan/China
121 74461 Broussonetia kaempferi Siebold var. australis T. Suzuki MORACEAE Zhou-Shishun 8429 Yunnan/China
122 58827 Broussonetia kaempferi Siebold var. australis T. Suzuki MORACEAE Zhou-Shishun 3705 Yunnan/China
123 87908 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE Fumihiro Konta 35505 Japan
124 100982 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-032877 Shikoku/Japan
125 87769 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE Nobuyuki Tanaka NT0078 Shizuoka/Japan
126 26374 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE M. Takahashi FOk-605241 Kochi/Japan
127 102260 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE Fumihiro Konta 35851 Japan
128 47660 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE N. Inagaki et al. FOK-066002 Kochi/Japan
129 87964 Broussonetia kazinoki Siebold MORACEAE Fumihiro Konta 35851 Japan
130 57302 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE K. Horiuchi and H. Takahashi FOK-079905 Kochi/Japan
131 47620 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065957 Kochi/Japan
132 26594 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056046 Kochi/Japan
133 26316 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE T. Hosokawa FOK-609178 Kochi/Japan
134 52053 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-056723 Kochi/Japan
135 32414 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE Kazumi Fujikawa 97016 Japan
136 32788 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072401 Kochi/Japan
137 33628 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE M. Nomura FOK-612866 Kochi/Japan
138 33758 Broussonetia kazinoki Siebold x papyrifera (L.) Vent MORACEAE K. Takeuchi FOK-613542 Kochi/Japan
139 66666 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4168 Phitsanulok/Thailand
140 109942 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE TLBG 538 Chiang Mai/THAILAND
141 68426 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4529 Phitsanulok/Thailand
142 29255 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE S. Watthana 2254 Chanthaburi/Thailand
143 82707 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 7608 Sukhothai/Thailand
144 33177 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE Warintorn K. 08-161 Chiang Mai/Thailand
145 34974 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE W. Pongamornkul 1778 Mae Hong Son/Thailand
146 38988 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE W. Pongamornkul 2333 Chiang Mai/Thailand
147 66661 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4163 Phitsanulok/Thailand
148 76671 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4623 Phitsanulok/Thailand
149 94765 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE Pornthip Kanta s.n. Lamphun/Thailand
150 81040 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 7221 Sukhothai/Thailand
151 13603 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 261 Chiang Mai/Thailand
152 51786 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7840 Chiang Rai/Thailand
153 57713 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4132 Phitsanulok/Thailand
154 33205 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE Warintorn K. 08-189 Chiang Mai/Thailand
155 45434 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE N. Romkham 84 Lamphun/Thailand
156 45433 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE N. Romkham 83 Lamphun/Thailand
157 68449 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE C. Maknoi 4552 Phitsanulok/Thailand
158 33198 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE Warintorn K. 08-182 Chiang Mai/Thailand
159 46139 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE N. Romkham 227 Lamphun/Thailand
160 77663 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE V. Nguanchoo 211 Chiang Mai/Thailand
161 47108 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi 3598 Phetchabun/Thailand
162 98732 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-209 Luang Prabang/Laos
163 106934 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 645 Nan/Thailand
164 54484 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6980 Khon Kaen/Thailand
165 63393 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Zhou-Shishun 5410 Yunnan/China
166 34975 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Pongamornkul 1779 Mae Hong Son/Thailand
167 65227 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE K. Srithi 339 Nan/Thailand
168 95383 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4195 Lampang/Thailand
169 66978 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Pongamornkul 3560 Mae Hong Son/Thailand
170 77680 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri 11599 Sukhothai/Thailand
171 98673 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-150 Luang Prabang/Laos
172 66173 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Pongamornkul 3207 Mae Hong Son/Thailand
173 108864 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C.M.Wang 04136 Taiwan
174 62248 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Romklao Botanical Garden 0535/2555 Phitsanulok/Thailand
175 105839 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK131 Nan/Thailand
176 81337 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi 7519 Sukhothai/Thailand
177 33411 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Jatupol K. 08-192 Chiang Mai/Thailand
178 82046 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri 12079 Phayao/Thailand
179 42871 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3446 Phetchabun/Thailand
180 51815 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7870 Chiang Rai/Thailand
181 61504 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Ling Shein Man 087172 Chin State/Myanmar
182 86309 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-313 Luang Prabang/Laos
183 52148 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1390 Nan/Thailand
184 111039 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE K. Kertsawang 4608 Nakhon Ratchasima/THAILAND
185 56936 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9246 Chiang Rai/Thailand
186 38568 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2340 Loei/Thailand
187 84790 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE K. Kertsawang 2276 Chaiyaphum/Thailand
188 90717 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE N. Muangyen 979 Chiang Rai/Thailand
189 81352 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi 7534 Sukhothai/Thailand
190 34065 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Pongamornkul 1990 Chiang Mai/Thailand
191 2883 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Nanakorn et al. 2883 Chiang Mai/Thailand
192 32044 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Pranee Palee 997 Chiang Rai/Thailand
193 66512 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3331 Saraburi/Thailand
194 96445 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE Mahasarakham University 128 Chiang Mai/Thailand
195 85626 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE C. Maknoi 8325 Sukhothai/Thailand
196 74058 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE K. Khwan 203 Chiang Mai/Thailand
197 58299 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri 5310 Khon Kaen/Thailand
198 67341 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8165 Phitsanulok/Thailand
199 95136 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-175 Luang Prabang/Laos
200 87111 Broussonetia papyrifera (L.) L'HŽr. ex Vent. MORACEAE S. Watthana 3693 Tak/Thailand