ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 38677 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE S. Watthana 2901 Phangnga/Thailand
2 28178 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2086 Krabi/Thailand
3 42586 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phangnga/Thailand
4 82291 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE Boo, C.M. SING2011-121 Singapore
5 87780 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE Japan Staff 235 Ranong/Thailand
6 38697 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE S. Watthana 2921 Phangnga/Thailand
7 40698 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco MYRSINACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3099 Phangnga/Thailand
8 17247 Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill. & Naves MYRSINACEAE P. Suksathan 2556 Phangnga/Thailand
9 7521 Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill. & Naves MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 7521 Trang/Thailand
10 54350 Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill. & Naves MYRSINACEAE T. Yingkhachorn 27 Phangnga/Thailand
11 83488 Labisia pumila (Blume) Fern.-Vill. & Naves MYRSINACEAE Ubonwan Upho UBON 1249 Narathiwat/Thailand
12 20050 Labisia sp. MYRSINACEAE C. Maknoi 99 Yala/Thailand
13 69362 Myrsine africana L. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 5336 Yunnan/China
14 69363 Myrsine africana L. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 5335 Yunnan/China
15 69329 Myrsine africana L. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 5256 Yunnan/China
16 69323 Myrsine africana L. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 5248 Yunnan/China
17 63207 Myrsine africana L. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 5305 Yunnan/China
18 33675 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE M. Nomura FOK-612964 Kochi/Japan
19 47722 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE S. Kamakura et al. FOK-071047 Shikoku/Japan
20 35656 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8500 Mae Hong Son/Thailand
21 59323 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Li-Jianwu 250 Yunnan/China
22 33805 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE M. Nomura FOK-614147 Kochi/Japan
23 33679 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE M. Nomura FOK-612968 Kochi/Japan
24 74519 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 8505 Yunnan/China
25 35263 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8056 Chiang Mai/Thailand
26 26988 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE M. Nomura FOK-611643 Kochi/Japan
27 26475 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE M. Takahashi et al. FOK-066642 Kochi/Japan
28 26202 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE S. Kamakura et al. FOK-071047 Kochi/Japan
29 80049 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097863 Chin State/Myanmar
30 77112 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003721 Kochi/Japan
31 100987 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-030950 Shikoku/Japan
32 93862 Myrsine seguinii H.Lev. MYRSINACEAE Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036203 Mandalay/Myanmar
33 9433 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 9433 Chiang Mai/Thailand
34 60805 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 088207 Chin State/Myanmar
35 60719 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087838 Chin State/Myanmar
36 60869 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087265 Chin State/Myanmar
37 2904 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 2904 Chiang Mai/Thailand
38 59128 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1915 Yunnan/China
39 2918 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 2918 Chiang Mai/Thailand
40 4419 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 4419 Chiang Mai/Thailand
41 5842 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 5842 Chiang Mai/Thailand
42 32218 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE J.F. Maxwell 06-119 Chiang Rai/Thailand
43 7903 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 7903 Chiang Mai/Thailand
44 10420 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 97 Chiang Mai/Thailand
45 11129 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. VH3069 Lam Dong/Vietnam
46 15322 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE P. Suksathan 1598 Chiang Mai/Thailand
47 16487 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE P. Suksathan 2160 Chiang Mai/Thailand
48 60653 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087785 Chin State/Myanmar
49 60970 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087814 Chin State/Myanmar
50 5862 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 5862 Chiang Mai/Thailand
51 69126 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089400 Chin State/Myanmar
52 80090 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097477 Chin State/Myanmar
53 80048 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097067 Chin State/Myanmar
54 80047 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097318 Chin State/Myanmar
55 80045 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097005 Chin State/Myanmar
56 80096 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097354 Chin State/Myanmar
57 60540 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 088134 Chin State/Myanmar
58 61007 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086596 Chin State/Myanmar
59 74402 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Zhou-Shishun 7742 Yunnan/China
60 80093 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097466 Chin State/Myanmar
61 69883 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053367 Chin State/Myanmar
62 68997 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089454 Chin State/Myanmar
63 61958 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087358 Chin State/Myanmar
64 61878 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087267 Chin State/Myanmar
65 61806 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086935 Chin State/Myanmar
66 61312 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086821 Chin State/Myanmar
67 70966 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE C. Maknoi 6644 Chiang Mai/Thailand
68 103678 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-12 Chiang Mai/Thailand
69 61139 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086569 Chin State/Myanmar
70 61332 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086796 Chin State/Myanmar
71 61877 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Ling Shein Man 087268 Chin State/Myanmar
72 61033 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086732 Chin State/Myanmar
73 103715 Myrsine semiserrata Wall. MYRSINACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-49 Chiang Mai/Thailand
74 38083 Myrsine serrata Oerst. MYRSINACEAE S. Watthana 2879 Chiang Mai/Thailand
75 50348 Myrsine serrata Oerst. MYRSINACEAE Shunsuke Tsugaru T-61880 Chiang Mai/Thailand
76 38082 Myrsine serrata Oerst. MYRSINACEAE S. Watthana 2878 Chiang Mai/Thailand
77 80051 Myrsine sp. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097604 Chin State/Myanmar
78 80050 Myrsine sp. MYRSINACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097775 Chin State/Myanmar
79 79135 Myrsine sp. MYRSINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-330 Xaignabouri/Laos
80 67358 Myrsine sp. MYRSINACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8181 Phitsanulok/Thailand
81 13468 Rapanea melanophloeos Mez MYRSINACEAE R. Burton s.n. South Africa
82 13467 Rapanea melanophloeos Mez MYRSINACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
83 13290 Rapanea melanophloeos Mez MYRSINACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
84 13288 Rapanea melanophloeos Mez MYRSINACEAE C. O. Wicht (444) 1236 South Africa
85 13289 Rapanea melanophloeos Mez MYRSINACEAE J.F.V. Phillips s.n. South Africa
86 59338 Rapanea neriifolia (Siebold & Zucc.) Mez MYRSINACEAE Li-Jianwu 288 Yunnan/China
87 44112 Rapanea porteriana (A.DC.) Mez MYRSINACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2195 Krabi/Thailand
88 13322 Rapanea sp. MYRSINACEAE McDonald et al. 5670 Kampot/Cambodia
89 107409 Rapanea sp. MYRSINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-176 Phongsaly/Laos
90 59557 Rapanea sp. MYRSINACEAE Romklao Botanical Garden 0163/2554 Uttaradit/Thailand
91 79333 Rapanea sp. MYRSINACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 35 Cambodia
92 103725 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-59 Chiang Mai/Thailand
93 80707 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE W. Pongamornkul 4564 Chiang Mai/Thailand
94 5909 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 5909 Chiang Mai/Thailand
95 83226 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE W. Pongamornkul 4761 Chiang Mai/Thailand
96 75018 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE M. Norsaengsri 11063 Chiang Mai/Thailand
97 82902 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE M. Norsaengsri 12286 Phayao/Thailand
98 5620 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE W. Nanakorn et al. 5620 Chiang Mai/Thailand
99 22461 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE C. Glamwaewwong 123 Chiang Mai/Thailand
100 25564 Rapanea yunnanensis Mez MYRSINACEAE C. Glamwaewwong 1216 Chiang Mai/Thailand