ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83758 Aspidopterys concava (Wall.) Juss. Malpighiaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2785 Tak/Thailand
2 83746 Aspidopterys concava (Wall.) Juss. Malpighiaceae W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2773 Tak/Thailand
3 59287 Aspidopterys floribunda Hutch. Malpighiaceae Yin-Jiangtao 1839 China
4 107456 Aspidopterys floribunda Hutch. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 229 Laos
5 78687 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Ling Shein Mang 92909 Myanmar
6 81612 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettpelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang (Forest Department) 97855 Myanmar
7 78722 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Aung Htay 92088 Myanmar
8 78720 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung, Khin Win Maung 92362 Myanmar
9 78719 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Ling Shein Mang 91743 Myanmar
10 78718 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23531 Myanmar
11 78717 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Ling Shein Mang 93117 Myanmar
12 78714 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92387 Myanmar
13 75897 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94453 Myanmar
14 68777 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89601 Myanmar
15 68755 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89573 Myanmar
16 62053 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87425 Myanmar
17 52857 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Yin-Jiangtao 1802 China
18 22179 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae P. Srisanga 2239 Nan/Thailand
19 78716 Aspidopterys glabriuscula (Wall.) Juss. Malpighiaceae Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shein Aung 92398 Myanmar
20 75920 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 95268 Myanmar
21 75766 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 94646 Myanmar
22 78721 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. Malpighiaceae Law Shine 91565 Myanmar
23 61713 Aspidopterys hirsuta (Wall.) Juss. Malpighiaceae Ling Shein Mang 87598 Myanmar
24 75356 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95063 Myanmar
25 75330 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95020 Myanmar
26 78713 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae Ling Shien Mang 52199 Myanmar
27 94045 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae Than Than Aye, Khin Myi Htwe 20688 Myanmar
28 96101 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4285 Lampang/Thailand
29 100809 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 412 Laos
30 98255 Aspidopterys nutans (Roxb. ex DC.) Juss. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 135 Laos
31 59003 Aspidopterys obcordata Hemsl. Malpighiaceae Li-Jianwu 353 China
32 18343 Aspidopterys sessilifolia Arenes Malpighiaceae S. Watthana 854 Chiang Rai/Thailand
33 16280 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1137 Nan/Thailand
34 110129 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1002 Chiang Rai/Thailand
35 142740 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi et al. 5319 Phetchabun/Thailand
36 106953 Aspidopterys sp. Malpighiaceae W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 664 Nan/Thailand
37 133314 Aspidopterys sp. Malpighiaceae S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1103 Chiang Rai/Thailand
38 21236 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga, C. Maknoi 2110 Nan/Thailand
39 111231 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 179 Laos
40 17952 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1505 Nan/Thailand
41 17960 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1513 Nan/Thailand
42 78864 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 142 Laos
43 18175 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1728 Nan/Thailand
44 85910 Aspidopterys sp. Malpighiaceae M. Norsaengsri 12563 Chiang Rai/Thailand
45 18176 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1729 Nan/Thailand
46 18612 Aspidopterys sp. Malpighiaceae P. Srisanga 1772 Nan/Thailand
47 97482 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi 5445 Phetchabun/Thailand
48 116965 Aspidopterys sp. Malpighiaceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 158 Laos
49 141361 Aspidopterys sp. Malpighiaceae W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4176 Nan/Thailand
50 59492 Aspidopterys sp. Malpighiaceae Romklao Botanical Garden 2553 98 Phitsanulok/Thailand
51 55355 Aspidopterys sp. Malpighiaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8312 Chiang Rai/Thailand
52 123359 Aspidopterys sp. Malpighiaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 353 Laos
53 118486 Aspidopterys sp. Malpighiaceae K. Inthamma 385 Phitsanulok/Thailand
54 116927 Aspidopterys sp. Malpighiaceae T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 119 Laos
55 111459 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 407 Laos
56 142715 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi et al. 5293 Phetchabun/Thailand
57 111460 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 408 Laos
58 115402 Aspidopterys sp. Malpighiaceae C. Maknoi 5246 Phetchabun/Thailand
59 12763 Aspidopterys sp. Malpighiaceae S. Watthana 156 Chiang Mai/Thailand
60 64072 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2472 Nan/Thailand
61 15658 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae NULL Mae Hong Son/Thailand
62 76564 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae C. Maknoi 7133 Phetchabun/Thailand
63 4710 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae W. Nanakorn et al. 4710 Mae Hong Son/Thailand
64 37653 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae J.F. Maxwell 06 596 Chiang Rai/Thailand
65 33918 Aspidopterys thorelii Dop Malpighiaceae J.F. Maxwell 07 688 Chiang Mai/Thailand
66 56165 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8935 Chiang Rai/Thailand
67 81949 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae M. Norsaengsri 11982 Chiang Rai/Thailand
68 74935 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi 6581 Phetchabun/Thailand
69 80881 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae K. Phoutthavong et al. 570 Laos
70 53066 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7639 Khon Kaen/Thailand
71 64404 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. Pongamornkul 2953 Mae Hong Son/Thailand
72 34949 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. Pongamornkul 1753 Mae Hong Son/Thailand
73 65188 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae K. Srithi 48 Nan/Thailand
74 47110 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi 3600 Phetchabun/Thailand
75 135107 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae T. Choopan et al. 2021 215 Nong Khai/Thailand
76 74894 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi 6540 Phetchabun/Thailand
77 90301 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 224 Laos
78 123904 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5826 Chaiyaphum/Thailand
79 6054 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. Nanakorn et al. 6054 Loei/Thailand
80 121541 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi 5342 Phetchabun/Thailand
81 6036 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. Nanakorn et al. 6036 Chiang Mai/Thailand
82 90471 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 393 Laos
83 82693 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae C. Maknoi 7594 Sukhothai/Thailand
84 6025 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae W. Nanakorn et al. 6025 Chiang Mai/Thailand
85 130967 Aspidopterys tomentosa (Blume) A.Juss. Malpighiaceae S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1240 Nan/Thailand
86 79268 Bunchosia argentea (Jacq.) DC. Malpighiaceae P. Srisanga, C. Chuachan 3868 Indonesia
87 109932 Galphimia gracilis Bartl. Malpighiaceae TLBG 528 Chiang Mai/Thailand
88 108471 Galphimia sp. Malpighiaceae T. Choopan et al. 2018 54 Maha Sarakham/Thailand
89 74605 Hiptage acuminata Wall. ex A. Juss. Malpighiaceae Zhou-Shishun 7205 China
90 74092 Hiptage acuminata Wall. ex A. Juss. Malpighiaceae Zhou-Shishun 7281 China
91 115761 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae K. Wangwasit 180322 11 Loei/Thailand
92 51783 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7837 Chiang Rai/Thailand
93 115768 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae K. Wangwasit 180322 18 Loei/Thailand
94 138584 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae K. Inthamma 1845 Phitsanulok/Thailand
95 140569 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100267 Myanmar
96 116631 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 254 Laos
97 114383 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4726 Lampang/Thailand
98 8884 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae W. Nanakorn et al. 8884 Chiang Mai/Thailand
99 112244 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae P. Panyadee 172 Chiang Mai/Thailand
100 55186 Hiptage benghalensis (L.) Kurz Malpighiaceae C. Kantachot 31 Sakon Nakhon/Thailand