ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 42933 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3508 Phetchabun/Thailand
2 96185 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4370 Lampang/Thailand
3 9904 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE W. Pongamornkul 13 Lamphun/Thailand
4 16038 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE P. Suksathan 1902 Chiang Mai/Thailand
5 73396 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Lakoet 0554 Mae Hong Son/Thailand
6 105225 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 6461 Nakhon Sawan/Thailand
7 37942 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2782 Khon Kaen/Thailand
8 37961 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3040 Khon Kaen/Thailand
9 78784 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE Ling Shein Man 091800 Chin State/Myanmar
10 96990 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 4810 Phitsanulok/Thailand
11 76741 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 4663 Phitsanulok/Thailand
12 91712 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3689 Phayao/Thailand
13 110675 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5790 Kanchanaburi/Thailand
14 51334 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri 2782 Khon Kaen/Thailand
15 55418 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8406 Khon Kaen/Thailand
16 52964 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3963 Phitsanulok/Thailand
17 47060 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3550 Phetchabun/Thailand
18 68303 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 4406 Phitsanulok/Thailand
19 60685 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE Ling Shein Man 087878 Magway/Myanmar
20 63547 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6599 Khon Kaen/Thailand
21 63548 Boerhavia chinensis (L.) Asch. & Schweinf. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6600 Khon Kaen/Thailand
22 13563 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Burgoyne, P.M. & Snow 4939 Namibia/South Africa
23 93806 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Khin Myo Htwe 028077 Chin State/Myanmar
24 93714 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE K. Kertsawang 3633 Phetchaburi/Thailand
25 75378 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095476 Magway/Myanmar
26 67191 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 704 Lampang/Thailand
27 45265 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6299 Saraburi/Thailand
28 78785 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025546 Chin State/Myanmar
29 47093 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3583 Phitsanulok/Thailand
30 41474 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 12 Rayong/Thailand
31 45965 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3877 Lop Buri/Thailand
32 573 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 573 Chiang Mai/Thailand
33 45344 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3536 Phetchabun/Thailand
34 18916 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4939 Karas Region/Namibia
35 1160 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 1160 Chiang Mai/Thailand
36 114762 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE Thitiporn Pingyot 287 Chiang Mai/Thailand
37 110705 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE N. Muangyen 1912 Nakhon Sawan/Thailand
38 111007 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE K. Kertsawang 4576 Surin/Thailand
39 4088 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 4088 Loei/Thailand
40 109537 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE T.Y.Aleck Yang et al. 06505 Taiwan
41 109504 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15605 Taiwan
42 92425 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3898 Lampang/Thailand
43 1071 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 1071 Phayao/Thailand
44 1647 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 1647 Khon Kaen/Thailand
45 5053 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 5053 Chiang Mai/Thailand
46 117722 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-092 Sainyabuli/LAOS
47 7426 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 7426 Chiang Mai/Thailand
48 121253 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE N. Boonruang 0314 Chaiyaphum/Thailand
49 1158 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 1158 Chiang Mai/Thailand
50 7726 Boerhavia diffusa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 7726 Lamphun/Thailand
51 66502 Boerhavia erecta L. NYCTAGINACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3321 Saraburi/Thailand
52 104336 Boerhavia erecta L. NYCTAGINACEAE S. Kamonnate 941 Nakhon Sawan/Thailand
53 100988 Boerhavia erecta L. NYCTAGINACEAE Y. Aoki FOK-600023 Shikoku/Japan
54 93807 Boerhavia erecta L. NYCTAGINACEAE Kazumi Fujikawa 035981 Mandalay/Myanmar
55 91783 Boerhavia erecta L. NYCTAGINACEAE N. Muangyen 1151 Lampang/Thailand
56 67616 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 883 Lampang/Thailand
57 45906 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 3819 Lop Buri/Thailand
58 111315 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-263 Luang Prabang/Laos
59 67565 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 832 Lampang/Thailand
60 67126 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 529 Lampang/Thailand
61 113128 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6733 Phichit/Thailand
62 111306 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-254 Luang Prabang/Laos
63 109849 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE TLBG 235.1 Chiang Mai/Thailand
64 76828 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE W. Tanming 602 Kanchanaburi/Thailand
65 76925 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE W. Tanming 699 Kanchanaburi/Thailand
66 67507 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 773 Lampang/Thailand
67 48821 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30323 Kanchanaburi/Thailand
68 85643 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE C. Maknoi 8342 Sukhothai/Thailand
69 87515 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-357 Sainyabuli/Laos
70 58383 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE K. Chanta 31 Mae Hong Son/Thailand
71 94220 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE W. Pongamornkul 5920 Chiang Mai/Thailand
72 109848 Boerhavia sp. NYCTAGINACEAE TLBG 235 Chiang Mai/Thailand
73 104342 Boerhavia triquetra S.Watson var. intermedia (M.E.Jones) Spellenb. NYCTAGINACEAE S. Kamonnate 935 Suphan Buri/Thailand
74 114890 Bougainvillea glabea Choisy NYCTAGINACEAE T. Choopan et al. 2017-81 Nakhon Ratchasima/Thailand
75 109999 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE TLBG 597 Chiang Mai/Thailand
76 109950 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE TLBG 546 Chiang Mai/Thailand
77 109621 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE Jittiporn Tassaniyakorn s.n. Chiang Mai/Thailand
78 104018 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE Jatinya Pangkot 63 Chiang Mai/Thailand
79 101344 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE Jittiporn Thasaniyakorn s.n. Chiang Mai /Thailand
80 96374 Bougainvillea sp. NYCTAGINACEAE Mahasarakham University 57 Chiang Mai/Thailand
81 41379 Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri 4051 Khon Kaen/Thailand
82 121334 Commicarpus chinensis (L.) Heimerl NYCTAGINACEAE N. Boonruang 0395 Chaiyaphum/Thailand
83 46242 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri 3247 Khon Kaen/Thailand
84 3655 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE W. Nanakorn et al. 3655 Chiang Mai/Thailand
85 35982 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE Jatupol K. 08-323 Chiang Mai/Thailand
86 34619 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri 3247 Khon Kaen/Thailand
87 57523 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE Y. Aoki FOK-612301 Kochi/Japan
88 69641 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE V. Nguanchoo 110 Chiang Mai/Thailand
89 105847 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE Pimsiri PN017 Chiang Mai/Thailand
90 102610 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE V. Nguanchoo 872 Nan/Thailand
91 109973 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE TLBG 569 Chiang Mai/Thailand
92 65187 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE K. Srithi 113 Nan/Thailand
93 102625 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE V. Nguanchoo 915 Nan/Thailand
94 93808 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020546 Mandalay/Myanmar
95 69636 Mirabilis jalapa L. NYCTAGINACEAE V. Nguanchoo 170 Chiang Mai/Thailand
96 87782 Mirabilis jalapa L. forma dichalamydomorpha (Makino) Hiyama NYCTAGINACEAE Tomitaro 10108 Musashi/Japan
97 72174 Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE W. Thammarong 486 Khon Kaen/Thailand
98 115648 Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE K. Wangwasit 180124-4 Loei/Thailand
99 58111 Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9863 Khon Kaen/Thailand
100 108866 Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE C.M.Wang 04086 Taiwan