ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 13154 Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. OLACACEAE T.G. Laman 1335 Kalimantan/Indonesia
2 49339 Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. OLACACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1798 Krabi/Thailand
3 49340 Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. OLACACEAE S. Gardner & V. Chamchumroon ST2470 Trang/Thailand
4 49341 Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. OLACACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2201 Krabi/Thailand
5 49337 Anacolosa griffithii Mast. OLACACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2511 Satun/Thailand
6 49338 Anacolosa griffithii Mast. OLACACEAE S. Gardner ST0534 Songkhla/Thailand
7 29829 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE C. Maknoi 1421 Phitsanulok/Thailand
8 67112 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Pongamornkul 3694 Mae Hong Son/Thailand
9 59609 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 20 Chiang Mai/Thailand
10 21015 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE M. Norsaengsri 1588 Chiang Mai/Thailand
11 20569 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1468 Chiang Mai/Thailand
12 14829 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE P. Suksathan 1745 Lampang/Thailand
13 78104 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Pongamornkul 4449 Chiang Mai/Thailand
14 8836 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Nanakorn et al. 8836 Loei/Thailand
15 9090 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Nanakorn et al. 9090 Chiang Mai/Thailand
16 9395 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Nanakorn et al. 9395 Chiang Mai/Thailand
17 14346 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 432 Chiang Mai/Thailand
18 37801 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE M. Norsaengsri 3756 Chiang Mai/Thailand
19 11224 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE S. Watthana & Sucheera 142 Chiang Mai/Thailand
20 83660 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
21 83659 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
22 83648 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
23 82898 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE M. Norsaengsri 12282 Phayao/Thailand
24 59665 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 76 Chiang Mai/Thailand
25 46455 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Pongamornkul 2530 Mae Hong Son/Thailand
26 47229 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE Chusie KY182 Mae Hong Son/Thailand
27 105809 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE Pimsiri PN094 Chiang Mai/Thailand
28 94481 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE N. Muangyen 1608 Nan/Thailand
29 38580 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Pongamornkul 2430 Lamphun/Thailand
30 3056 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE W. Nanakorn et al. 3056 Loei/Thailand
31 38468 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2240 Loei/Thailand
32 38428 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2200 Loei/Thailand
33 59664 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 75 Chiang Mai/Thailand
34 37186 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE C. Maknoi 2068 Loei/Thailand
35 59666 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 77 Chiang Mai/Thailand
36 59667 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 78 Chiang Mai/Thailand
37 59683 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 94 Chiang Mai/Thailand
38 91001 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE N. Muangyen 1011 Phayao/Thailand
39 90706 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE N. Muangyen 968 Chiang Rai/Thailand
40 59629 Anacolosa ilicoides Mast. OLACACEAE T. Khambai 40 Chiang Mai/Thailand
41 35103 Anacolosa sp. OLACACEAE W. Pongamornkul 2181 Mae Hong Son/Thailand
42 14410 Anacolosa sp. OLACACEAE P. Suksathan 1715 Phitsanulok/Thailand
43 71576 Anacolosa sp. OLACACEAE W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1113 Nan/Thailand
44 71102 Anacolosa sp. OLACACEAE S. Watthana 3819 Tak/Thailand
45 35102 Anacolosa sp. OLACACEAE W. Pongamornkul 2180 Mae Hong Son/Thailand
46 27726 Anacolosa sp. OLACACEAE C. Maknoi 912 Loei/Thailand
47 64289 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Li-Jianwu 1230 Yunnan/China
48 89363 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Pongamornkul 5463 Nan/Thailand
49 105819 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO059 Chiang Mai/Thailand
50 70152 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE N. Muangyen 0039 Chiang Mai/Thailand
51 102527 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE V. Nguanchoo 779 Nan/Thailand
52 69511 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Zhou-Shishun 7163 Yunnan/China
53 69442 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Zhou-Shishun 7018 Yunnan/China
54 6749 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 6749 Chiang Mai/Thailand
55 50242 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE J.F. Maxwell 10-11 Chiang Rai/Thailand
56 7690 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 7690 Chiang Mai/Thailand
57 50892 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE S. Watthana 3624 Tak/Thailand
58 88009 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Ubonwan Upho UBON 1346 Satun/Thailand
59 55377 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8334 Chiang Rai/Thailand
60 57049 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9328 Chiang Rai/Thailand
61 33273 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Jatupol K. 07-054 Chiang Mai/Thailand
62 34995 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Pongamornkul 1799 Mae Hong Son/Thailand
63 9209 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 9209 Chiang Mai/Thailand
64 3472 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 3472 Nakhon Si Thammarat/Thailand
65 38214 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE P. Wessumritt 149 Chumphon/Thailand
66 92530 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Pongamornkul 5333 Chiang Mai/Thailand
67 91086 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE N. Muangyen 1096 Phayao/Thailand
68 66426 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Pongamornkul 3418 Mae Hong Son/Thailand
69 11592 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
70 46156 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE N. Romkham 244 Lamphun/Thailand
71 43044 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE Zhou Shi-shun 3756 Yunnan/China
72 83728 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2755 Tak/Thailand
73 78207 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE V. Nguanchoo 329 Chiang Mai/Thailand
74 11728 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 11728 Chiang Mai/Thailand
75 78384 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE V. Nguanchoo 180 Chiang Mai/Thailand
76 11153 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE L. Averyanov VH3538 Ninh Thuan/Vietnam
77 79014 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-210 Xaignabouri/Laos
78 9234 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE W. Nanakorn et al. 9234 Nan/Thailand
79 87498 Erythropalum sp. OLACACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-340 Sainyabuli/Laos
80 44024 Ochanostachys amentacea Mast. OLACACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0586a Songkhla/Thailand
81 44076 Ochanostachys amentacea Mast. OLACACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2821 Songkhla/Thailand
82 44051 Ochanostachys amentacea Mast. OLACACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1418 Ranong/Thailand
83 44075 Ochanostachys amentacea Mast. OLACACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0559 Songkhla/Thailand
84 67097 Olax imbricata Roxb. OLACACEAE W. Pongamornkul 3679 Mae Hong Son/Thailand
85 21217 Olax imbricata Roxb. OLACACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2091 Nan/Thailand
86 39734 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri 4841 Prachin Buri/Thailand
87 47873 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri 7041 Tak/Thailand
88 47919 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri 7087 Tak/Thailand
89 106189 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE Kasan Hanchana 58 Maha Sarakham/Thailand
90 110947 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE K. Kertsawang 4517 Surin/THAILAND
91 93660 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE Rukarcha 70 Maha Sarakham/Thailand
92 40621 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE S. Baupiman 1 Kanchanaburi/Thailand
93 57982 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9084 Lampang/Thailand
94 57269 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0167 Maha Sarakham/Thailand
95 58449 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9484 Phrae/Thailand
96 46021 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE C. Maknoi 3716 Phetchabun/Thailand
97 57132 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 247 Chiang Mai/Thailand
98 1688 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE W. Nanakorn et al. 1688 Khon Kaen/Thailand
99 39999 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE M. Norsaengsri 5104 Nakhon Ratchasima/Thailand
100 110924 Olax psittacorum (Willd.) Vahl OLACACEAE K. Kertsawang 4494 Surin/THAILAND