ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 34099 Chionanthus amblirrhinus P.S.Green OLEACEAE W. Pongamornkul 2024 Tak/Thailand
2 44018 Chionanthus decipiens P.S.Green OLEACEAE S. Gardner, & Tippayasri T1321 Ranong/Thailand
3 64460 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green OLEACEAE W. Pongamornkul 3009 Mae Hong Son/Thailand
4 83761 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green OLEACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2788 Tak/Thailand
5 56395 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green OLEACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9032 Chiang Rai/Thailand
6 83733 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green OLEACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2760 Tak/Thailand
7 8549 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 8549 Sukhothai/Thailand
8 8593 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 8593 Sukhothai/Thailand
9 8609 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 8609 Sukhothai/Thailand
10 64104 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2506 Phayao/Thailand
11 5082 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 5082 Loei/Thailand
12 38304 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 3237 Chiang Mai/Thailand
13 19356 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE M. Norsaengsri 1235 Chiang Mai/Thailand
14 93811 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021003 Mandalay/Myanmar
15 2890 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 2890 Chiang Mai/Thailand
16 2876 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 2876 Chiang Mai/Thailand
17 78629 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030459 Chin State/Myanmar
18 1455 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 1455 Chiang Mai/Thailand
19 12579 Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S.Green subsp. terniflorus (Wall. ex G.Don) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 340 Nan/Thailand
20 8410 Chionanthus microbotrys (Kerr) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 8410 Khon Kaen/Thailand
21 83697 Chionanthus microbotrys (Kerr) P.S.Green OLEACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
22 85108 Chionanthus parkinsonii (Hutch.) Bennet & Raizada OLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3343 Phayao/Thailand
23 25971 Chionanthus parkinsonii (Hutch.) Bennet & Raizada OLEACEAE P. Suksathan 3627 Nan/Thailand
24 44025 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0640 Trang/Thailand
25 69312 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE Zhou-Shishun 6697 Yunnan/China
26 38090 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Watthana & A. Keratikorkul 2867 Chiang Mai/Thailand
27 29123 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Watthana 2198 Phitsanulok/Thailand
28 93272 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE N. Turreira Garcia 547 Stung Treng/Cambodia
29 44026 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0618 Satun/Thailand
30 84268 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Watthana 2867 Chiang Mai/Thailand
31 56840 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2030 Nan/Thailand
32 93234 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE N. Turreira Garcia 505 Stung Treng/Cambodia
33 44085 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0734 Phangnga/Thailand
34 93814 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda & Khin Myo Htwe 022848 Myanmar
35 44086 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0273 Songkhla/Thailand
36 65405 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2619 Chiang Rai/Thailand
37 44087 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0701 Phangnga/Thailand
38 78630 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE N. Hidetoshi, K. Yonekura, T. Ooi-Toma & Shing Maung 035570 Chin State/Myanmar
39 56782 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1972 Nan/Thailand
40 17971 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE P. Srisanga 1524 Nan/Thailand
41 69587 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE Zhou-Shishun 7086 Yunnan/China
42 81627 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097800 Chin State/Myanmar
43 82097 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE M. Norsaengsri 12129 Phayao/Thailand
44 34999 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. Pongamornkul 1803 Mae Hong Son/Thailand
45 10596 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 10596 Chiang Mai/Thailand
46 73471 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE C. Lakoet 0631 Mae Hong Son/Thailand
47 83250 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. Pongamornkul 4785 Chiang Mai/Thailand
48 44029 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE P. Tippayasri & T.Temchai ST0981 Songkhla/Thailand
49 8616 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 8616 Chiang Mai/Thailand
50 74705 Chionanthus ramiflorus Roxb. OLEACEAE Zhou-Shishun 8156 Yunnan/China
51 33747 Chionanthus retusus Lindl. et Paxton OLEACEAE K. Miyamato FOK-613466 Kochi/Japan
52 69367 Chionanthus retusus Lindl. et Paxton OLEACEAE Zhou-Shishun 5330 Yunnan/China
53 108788 Chionanthus retusus Lindl. et Paxton OLEACEAE C.H.Chen 04604 Taiwan
54 92956 Chionanthus sp. OLEACEAE D. Argyriou 7 Preah Vihear/Cambodia
55 48470 Chionanthus sp. OLEACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38197 Ubon Ratchathani/Thailand
56 57191 Chionanthus sp. OLEACEAE Puangpen et al. s.n. Songkhla/Thailand
57 44040 Chionanthus sp. OLEACEAE S. Gardner ST0832a Ranong/Thailand
58 62940 Chionanthus sp. OLEACEAE C. Lakoet 277 Khon Kaen/Thailand
59 91187 Chionanthus sp. OLEACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3626 Phayao/Thailand
60 28413 Chionanthus sp. OLEACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-2A Phongsali/Laos
61 54854 Chionanthus sp. OLEACEAE S. Mattapha Sawai 207 Khon Kaen/Thailand
62 58026 Chionanthus sp. OLEACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9128 Lampang/Thailand
63 81901 Chionanthus sp. OLEACEAE M. Norsaengsri 11935 Lampang/Thailand
64 104816 Chionanthus sp. OLEACEAE C. Maknoi 5692 Phetchabun/Thailand
65 60409 Chionanthus sp. OLEACEAE Zhou-Shishun 3351 Yunnan/China
66 96727 Chionanthus sp. OLEACEAE C. Glamwaewwong 243/60 Chiang Mai/Thailand
67 58093 Chionanthus sp. OLEACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9845 Khon Kaen/Thailand
68 21137 Chionanthus sp. OLEACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2011 Nan/Thailand
69 5141 Chionanthus sp. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 5141 Loei/Thailand
70 110921 Chionanthus sp. OLEACEAE K. Kertsawang 4491 Surin/THAILAND
71 81830 Chionanthus sp. OLEACEAE M. Norsaengsri 11864 Chiang Rai/Thailand
72 23921 Chionanthus sp. OLEACEAE C. Glamwaewwong 558 Chiang Mai/Thailand
73 49489 Chionanthus sp. OLEACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-2300 Chiang Mai/Thailand
74 23804 Chionanthus sp. OLEACEAE P. Srisanga 2725 Nan/Thailand
75 3430 Chionanthus sp. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 3430 Nakhon Si Thammarat/Thailand
76 25975 Chionanthus sp. OLEACEAE P. Suksathan 3631 Nan/Thailand
77 73594 Chionanthus sp. OLEACEAE W. Pongamornkul 04004 Mae Hong Son/Thailand
78 35502 Chionanthus sutepensis (Kerr) P.S.Green OLEACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8325 Mae Hong Son/Thailand
79 10522 Chionanthus sutepensis (Kerr) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 183 Loei/Thailand
80 16651 Chionanthus thorelii (Gagnep.) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 1245 Nan/Thailand
81 16307 Chionanthus thorelii (Gagnep.) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 1164 Nan/Thailand
82 22157 Chionanthus thorelii (Gagnep.) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 2217 Nan/Thailand
83 22163 Chionanthus thorelii (Gagnep.) P.S.Green OLEACEAE P. Srisanga 2223 Nan/Thailand
84 6444 Chionanthus velutinus (Kerr) P.S.Green OLEACEAE W. Nanakorn et al. 6444 Maha Sarakham/Thailand
85 19709 Fraxinus americana L. OLEACEAE Ruth B. Alford 2667 Michigan/USA
86 25913 Fraxinus chinensis Roxb. OLEACEAE P. Suksathan 3570 Chiang Mai/Thailand
87 37488 Fraxinus floribunda Wall. ex Roxb. OLEACEAE J.F. Maxwell 06-305 Nakhon Nayok/Thailand
88 10736 Fraxinus floribunda Wall. ex Roxb. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 10736 Chiang Mai/Thailand
89 64803 Fraxinus griffithii C.B.Clarke var. koshunensis (K.Mori) T.Yamaz. OLEACEAE T. Matsuo FOK-612259 Kochi/Japan
90 32778 Fraxinus platypoda Oliv. OLEACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-072353 Kochi/Japan
91 53640 Fraxinus retusa Champ. ex Benth OLEACEAE Yin-Jiantao 1605 Yunnan/China
92 47485 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-071003 Kochi/Japan
93 64804 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Furusawa et al. FOK-071297 Kochi/Japan
94 26793 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Takahashi et al. FOk-065778 Kochi/Japan
95 47605 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Matsumoto FOK-066109 Kochi/Japan
96 33804 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Nomura FOK-614145 Kochi/Japan
97 33806 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE M. Nomura FOK-614148 Kochi/Japan
98 26706 Fraxinus sieboldiana Blume OLEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065702 Kochi/Japan
99 5479 Fraxinus sp. OLEACEAE W. Nanakorn et al. 5479 Chiang Mai/Thailand
100 50824 Fraxinus sp. OLEACEAE S. Watthana 3556 Chiang Mai/Thailand