ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 61469 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Ling Shein Man 087650 Chin State/Myanmar
2 91530 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
3 76534 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094044 Chin State/Myanmar
4 76425 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094377 Chin State/Myanmar
5 76306 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094927 Chin State/Myanmar
6 76094 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094868 Chin State/Myanmar
7 75799 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094515 Chin State/Myanmar
8 54305 Circaea alpina L. ONAGRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060193 Kochi/Japan
9 69885 Circaea alpina L. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano & Hong Mang 053408 Chin State/Myanmar
10 102293 Circaea cordata Royle ONAGRACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
11 100990 Circaea erubescens Franch. & Sav. ONAGRACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-067183 Shikoku/Japan
12 26395 Circaea mollis Siebold ONAGRACEAE S. Kobayashi, T. Morino et al. FOK-059366 Kochi/Japan
13 4975 Circaea mollis Siebold ONAGRACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J-146 Kyoto/Japan
14 54171 Circaea mollis Siebold ONAGRACEAE N. Inagaki et al. FOK-060093 Kochi/Japan
15 109369 Epilobium amurense Hausskn. ONAGRACEAE M. Watanabe et al. FOK-057437 Japan
16 102349 Epilobium amurense Hausskn. subsp. cephalostigma (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Reven ONAGRACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
17 19626 Epilobium angustifolium L. ONAGRACEAE Richard R. Halse 5578 Oregon/USA
18 76398 Epilobium brevifolium D.Don ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094218 Chin State/Myanmar
19 76275 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094840 Chin State/Myanmar
20 75582 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094596 Chin State/Myanmar
21 76058 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094799 Chin State/Myanmar
22 75581 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094595 Chin State/Myanmar
23 60925 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE Ling Shein Man 087723 Chin State/Myanmar
24 129187 Epilobium brevifolium D.Don var. trichoneurum (Hauss.) Rav. ONAGRACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2734 Chiang Mai/THAILAND
25 17792 Epilobium brunnescens (Cockayne) Ravend ONAGRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 797 Scotland/United Kingdom
26 26110 Epilobium cephalostigma Hausskn. ONAGRACEAE N. Inagaki et al. FOK-060104 Kochi/Japan
27 54134 Epilobium cephalostigma Hausskn. ONAGRACEAE N. Inagaki et al. FOK-060104 Kochi/Japan
28 63124 Epilobium hirsutum L. ONAGRACEAE Li-Jianwu 976 Yunnan/China
29 108758 Epilobium hohuanense S.S.Ying ONAGRACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 049888 Taiwan
30 32626 Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. ONAGRACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-069032 Kochi/Japan
31 57486 Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. ONAGRACEAE N. Inagaki et al. FOK-078890 Kochi/Japan
32 54173 Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. ONAGRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060234 Kochi/Japan
33 26240 Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. ONAGRACEAE K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. 060528 Kochi/Japan
34 129945 Epilobium pyrricholophum Franch. & Sav. ONAGRACEAE Hiroo Kani 731306 JAPAN
35 95725 Epilobium sp. ONAGRACEAE W. Pongamornkul 6009 Shan State/Myanmar
36 80491 Epilobium sp. ONAGRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-306 Shan State/Myanmar
37 18517 Epilobium sp. ONAGRACEAE P. Suksathan 2844 Chiang Mai/Thailand
38 57551 Jussiaea linifolia Vahl ONAGRACEAE Wanisa Kantamanee 34 Songkhla/Thailand
39 83687 Jussiaea linifolia Vahl ONAGRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
40 7828 Jussiaea sp. ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 7828 Chiang Mai/Thailand
41 43478 Jussiaea suffruticosa L. ONAGRACEAE D. Khrueasan MS828 Chiang Mai/Thailand
42 57557 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Sottiluk Rodjananugoon 3 Songkhla/Thailand
43 34448 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Warintorn K. 08-278 Rayong/Thailand
44 57563 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Maso Laseh 14 Songkhla/Thailand
45 121070 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE N. Muangyen 3052 Kanchanaburi/Thailand
46 84653 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE K. Kertsawang 3434 Kalasin/Thailand
47 1037 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 1037 Phayao/Thailand
48 25210 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE K. Kertsawang 512 Rayong/Thailand
49 41387 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 4059 Khon Kaen/Thailand
50 16692 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE S. Sasrirat 141 Nakhon Sawan/Thailand
51 59455 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Romklao Botanical Garden 0061/2553 Phitsanulok/Thailand
52 40236 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 5425 Chaiyaphum/Thailand
53 116690 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-313 Xaignabouri/LAOS
54 57404 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Wanisa Kantamanee 3 Songkhla/Thailand
55 62997 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE S. Sawangsawat 106 Nakhon Sawan/Thailand
56 95854 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE N. Muangyen 1810 Tak/Thailand
57 39136 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 4216 Khon Kaen/Thailand
58 47420 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 7 Rayong/Thailand
59 39626 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 4714 Maha Sarakham/Thailand
60 53109 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE Yin-Jiantao 1793 Yunnan/China
61 40156 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 5261 Surin/Thailand
62 39908 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 5015 Khon Kaen/Thailand
63 41351 Ludwigia adscendens (L.) H.Hara ONAGRACEAE M. Norsaengsri 4023 Khon Kaen/Thailand
64 32520 Ludwigia decurrens Walt. ONAGRACEAE M. Takahashi FOK-068078 Kochi/Japan
65 33003 Ludwigia decurrens Walt. ONAGRACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-074483 Kochi/Japan
66 57473 Ludwigia decurrens Walt. ONAGRACEAE M. Takahashi FOK-068078 Kochi/Japan
67 51944 Ludwigia decurrens Walt. ONAGRACEAE Y. Kokami et al. FOK-051810 Kochi/Japan
68 57344 Ludwigia epilobioides Maxim. ONAGRACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059862 Kochi/Japan
69 130342 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE N. Muangyen 3838 Chiang Mai/THAILAND
70 41505 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 87 Rayong/Thailand
71 127111 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1842 Kanchanaburi/Thailand
72 67343 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8166 Phitsanulok/Thailand
73 66942 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Pongamornkul 3524 Mae Hong Son/Thailand
74 57402 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Wanisa Kantamanee 2 Songkhla/Thailand
75 35304 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8106 Chiang Mai/Thailand
76 58431 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9466 Phrae/Thailand
77 130088 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE N. Muangyen 3764 Chiang Mai/THAILAND
78 55713 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8513 Loei/Thailand
79 55969 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8584 Bueang Kan/Thailand
80 52997 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE C. Maknoi 3996 Phitsanulok/Thailand
81 24815 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE K. Kertsawang 216 Rayong/Thailand
82 74142 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Zhou-Shishun 7344 Yunnan/China
83 86943 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE C. Glamwaewwong 236/58 Chiang Mai/Thailand
84 114216 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-032 Phongsaly/LAOS
85 1100 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 1100 Phayao/Thailand
86 1045 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 1045 Phayao/Thailand
87 120499 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Tanming SP5 Suphan Buri/Thailand
88 93681 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Rukarcha 92 Maha Sarakham/Thailand
89 93818 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020930 Mandalay/Myanmar
90 94252 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE N. Muangyen 1380 Surin/Thailand
91 95863 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE N. Muangyen 1819 Tak/Thailand
92 5227 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 5227 Chiang Rai/Thailand
93 74501 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Zhou-Shishun 8442 Yunnan/China
94 98427 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-307 Luang Prabang/Laos
95 111271 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-219 Luang Prabang/Laos
96 74267 Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell ONAGRACEAE Zhou-Shishun 7412 Yunnan/China
97 87171 Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven ONAGRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-014 Champasak/Laos
98 7338 Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 7338 Prachuap Khiri Khan/Thailand
99 96814 Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven ONAGRACEAE C. Glamwaewwong 330/60 Chiang Mai/Thailand
100 4668 Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven ONAGRACEAE W. Nanakorn et al. 4668 Mae Hong Son/Thailand