ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 68951 Abdominea minimiflora (Hook.f.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE M. Kasetsukjai 4 Tak/Thailand
2 12834 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12834 Thailand
3 27935 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 51 Tak/Thailand
4 27101 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE S. Pumicong 21 Thailand
5 9998 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 9998 Thailand
6 29202 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1265 Chiang Mai/Thailand
7 89913 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE M. Koktongkham 12 Chiang Mai/Thailand
8 28126 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE S. Watthana 2116 Nan/Thailand
9 115467 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. La-ongsri & P. Panyachan 5796 Lampang/THAILAND
10 50902 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE S. Watthana 3636 Tak/Thailand
11 54841 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1834 Nan/Thailand
12 12674 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12674 Thailand
13 89903 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE M. Koktongkham 1 Chiang Mai/Thailand
14 76232 Acampe sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7082 Phetchabun/Thailand
15 74901 Acampe sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 6547 Phetchabun/Thailand
16 22575 Acampe sp. ORCHIDACEAE S. Watthana 1682 Trat/Thailand
17 114663 Acampe thailandica Seidenf. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 186 Chiang Mai/THAILAND
18 96783 Acanthephippium gougahensis (Guillaumin) Seidenf. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 299/60 Chiang Mai/Thailand
19 95501 Acanthephippium gougahensis (Guillaumin) Seidenf. ORCHIDACEAE T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 100 Chiang Mai/Thailand
20 104798 Acanthephippium sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 5674 Phetchabun/Thailand
21 82867 Acanthephippium sylhetense Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2733 Tak/Thailand
22 19830 Acanthephippium sylhetense Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana et al. 1129 Kanchanaburi/Thailand
23 34604 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 4411 Chiang Mai/Thailand
24 27754 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE C. Maknoi 940 Phitsanulok/Thailand
25 17629 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1408 Nan/Thailand
26 40644 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3043 Chiang Mai/Thailand
27 29970 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE A. Keratikornkol 191 Thailand
28 11062 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11062 Chiang Mai/Thailand
29 10721 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10721 Chiang Mai/Thailand
30 42222 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE P. Wessumritt 346 Trat/Thailand
31 76171 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE C. Maknoi 6717 Trat/Thailand
32 64629 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE S. Watthana 3714 Tak/Thailand
33 108432 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE RMK 037/2561 Phitsanulok/Thailand
34 10784 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE P. Jaicham 8 Chiang Mai/Thailand
35 64630 Acriopsis javanica Reinw. ex Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 3715 Tak/Thailand
36 81485 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 4297 Chiang Mai/Thailand
37 27100 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Pumicong 6 Thailand
38 108440 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE RMK 045/2561 Phitsanulok/Thailand
39 29261 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 2260 Chanthaburi/Thailand
40 28583 Adenoncos parviflora Ridl. ORCHIDACEAE S. Pumicong 290 Thailand
41 28064 Adenoncos parviflora Ridl. ORCHIDACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2062 Phangnga/Thailand
42 114692 Adenoncos vesiculosa Carr ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 216 Chiang Mai/THAILAND
43 27953 Adenoncos vesiculosa Carr ORCHIDACEAE S. Pumicong 475 Thailand
44 89522 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3813 Tak/Thailand
45 10975 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE P. Jaicham 14 Chiang Mai/Thailand
46 64683 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3768 Tak/Thailand
47 64692 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3777 Tak/Thailand
48 10816 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10816 Thailand
49 28070 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 1907 Tak/Thailand
50 89519 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3781 Mae Hong Son/Thailand
51 28585 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 241 Mawadee/Myanmar
52 89963 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE M. Koktongkham 62 Chiang Mai/Thailand
53 28584 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Pumicong 129 Thailand
54 114664 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 187 Chiang Mai/THAILAND
55 20481 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 1232 Chiang Mai/Thailand
56 73231 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 11403 Mae Hong Son/Thailand
57 27945 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Pumicong 169 Chiang Mai/Thailand
58 11064 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11064 Thailand
59 23047 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 1754 Rayong/Thailand
60 45881 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE C. Maknoi 3697 Chiang Mai/Thailand
61 28690 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 270 Chiang Mai/Thailand
62 73126 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 11295 Mae Hong Son/Thailand
63 114772 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 297 Chiang Mai/THAILAND
64 112629 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE N. Muangyen 2116 Kanchanaburi/THAILAND
65 82908 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 12292 Phayao/Thailand
66 108443 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE RMK 048/2561 Phitsanulok/Thailand
67 37313 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Damapong 32 Chiang Mai/Thailand
68 20705 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 1313 Chiang Mai/Thailand
69 95295 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4107 Lampang/Thailand
70 11025 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11025 Thailand
71 50965 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 5452 Khon Kaen/Thailand
72 108453 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE RMK 058/2561 Phitsanulok/Thailand
73 11105 Aerides houlletiana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11105 Thailand
74 11008 Aerides krabiensis Seidenf. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11008 Thailand
75 59895 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE Romklao Botanical Garden 0286/2554 Uttaradit/Thailand
76 40911 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3252 Tak/Thailand
77 11242 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11242 Chiang Mai/Thailand
78 114744 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 269 Chiang Mai/THAILAND
79 85023 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3888 Tak/Thailand
80 28586 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 269 Tak/Thailand
81 85022 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE S. Watthana 3887 Tak/Thailand
82 11061 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11061 Thailand
83 11241 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11241 Mae Hong Son/Thailand
84 40916 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 3268 Mae Hong Son/Thailand
85 30666 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE P. Suksathan 4286 Mae Hong Son/Thailand
86 108454 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE RMK 059/2561 Phitsanulok/Thailand
87 89964 Aerides sp. ORCHIDACEAE M. Koktongkham 63 Chiang Mai/Thailand
88 37256 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 2370 Phangnga/Thailand
89 76265 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7115 Phetchabun/Thailand
90 66774 Aerides sp. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 10372 Phitsanulok/Thailand
91 96782 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 298/60 Chiang Mai/Thailand
92 105622 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7050 Phetchabun/Thailand
93 96760 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 276/60 Chiang Mai/Thailand
94 28587 Agrostophyllum bicuspidatum J.J.Sm. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Thongson 448 Phangnga/Thailand
95 35146 Agrostophyllum brevipes King & Pantl. ORCHIDACEAE S. Intamusik 143 Phitsanulok/Thailand
96 20716 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH4420 Lam Dong/Vietnam
97 73526 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4172 Phitsanulok/Thailand
98 11199 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH4420 Lam Dong/Vietnam
99 114687 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 211 Chiang Mai/THAILAND
100 30720 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 2412 Thailand