ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 68951 Abdominea minimiflora (Hook.f.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE M. Kasetsukjai 4 Tak/Thailand
2 27935 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 51 Tak/Thailand
3 120828 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE N. Muangyen 2810 Kanchanaburi/Thailand
4 12834 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12834 Chiang Mai/Thailand
5 27101 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE S. Pumicong 21 Chiang Mai/Thailand
6 29202 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1265 Chiang Mai/Thailand
7 9998 Acampe papillosa Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 9998 Chiang Mai/Thailand
8 89913 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE M. Koktongkham 12 Chiang Mai/Thailand
9 28126 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE S. Watthana 2116 Nan/Thailand
10 50902 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE S. Watthana 3636 Tak/Thailand
11 89903 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE M. Koktongkham 1 Chiang Mai/Thailand
12 12674 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12674 Chiang Mai/Thailand
13 115467 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. La-ongsri & P. Panyachan 5796 Lampang/Thailand
14 54841 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1834 Nan/Thailand
15 74901 Acampe sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 6547 Phetchabun/Thailand
16 76232 Acampe sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7082 Phetchabun/Thailand
17 22575 Acampe sp. ORCHIDACEAE S. Watthana 1682 Trat/Thailand
18 114663 Acampe thailandica Seidenf. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 186 Chiang Mai/Thailand
19 104798 Acanthephippium sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 5674 Phetchabun/Thailand
20 95501 Acanthephippium gougahensis (Guillaumin) Seidenf. ORCHIDACEAE T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 100 Chiang Mai/Thailand
21 96783 Acanthephippium gougahensis (Guillaumin) Seidenf. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 299/60 Chiang Mai/Thailand
22 40644 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3043 Chiang Mai/Thailand
23 34604 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 4411 Chiang Mai/Thailand
24 27754 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE C. Maknoi 940 Phitsanulok/Thailand
25 29970 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE A. Keratikornkol 191 Chiang Mai/Thailand
26 11062 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11062 Chiang Mai/Thailand
27 17629 Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1408 Nan/Thailand
28 82867 Acanthephippium sylhetense Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2733 Tak/Thailand
29 19830 Acanthephippium sylhetense Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana et al. 1129 Kanchanaburi/Thailand
30 10784 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE P. Jaicham 8 Chiang Mai/Thailand
31 108432 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE RMK 037/2561 Phitsanulok/Thailand
32 42222 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE P. Wessumritt 346 Trat/Thailand
33 64629 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE S. Watthana 3714 Tak/Thailand
34 76171 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE C. Maknoi 6717 Trat/Thailand
35 10721 Acriopsis indica C.Wright ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10721 Chiang Mai/Thailand
36 64630 Acriopsis javanica Reinw. ex Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 3715 Tak/Thailand
37 81485 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 4297 Chiang Mai/Thailand
38 27100 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Pumicong 6 Chiang Mai/Thailand
39 108440 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE RMK 045/2561 Phitsanulok/Thailand
40 29261 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 2260 Chanthaburi/Thailand
41 28583 Adenoncos parviflora Ridl. ORCHIDACEAE S. Pumicong 290 Chiang Mai/Thailand
42 28064 Adenoncos parviflora Ridl. ORCHIDACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2062 Phangnga/Thailand
43 114692 Adenoncos vesiculosa Carr ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 216 Chiang Mai/Thailand
44 27953 Adenoncos vesiculosa Carr ORCHIDACEAE S. Pumicong 475 Chiang Mai/Thailand
45 64692 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3777 Tak/Thailand
46 28585 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 241 Mawadee/Myanmar
47 89519 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3781 Mae Hong Son/Thailand
48 28584 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Pumicong 129 Chiang Mai/Thailand
49 10816 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10816 Chiang Mai/Thailand
50 89963 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE M. Koktongkham 62 Chiang Mai/Thailand
51 20481 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 1232 Chiang Mai/Thailand
52 89522 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3813 Tak/Thailand
53 114664 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 187 Chiang Mai/Thailand
54 10975 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE P. Jaicham 14 Chiang Mai/Thailand
55 64683 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3768 Tak/Thailand
56 28070 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. ORCHIDACEAE S. Watthana 1907 Tak/Thailand
57 112629 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE N. Muangyen 2116 Kanchanaburi/Thailand
58 27945 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Pumicong 169 Chiang Mai/Thailand
59 37313 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Damapong 32 Chiang Mai/Thailand
60 28690 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 270 Chiang Mai/Thailand
61 45881 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE C. Maknoi 3697 Chiang Mai/Thailand
62 108443 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE RMK 048/2561 Phitsanulok/Thailand
63 73231 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 11403 Mae Hong Son/Thailand
64 23047 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 1754 Rayong/Thailand
65 73126 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 11295 Mae Hong Son/Thailand
66 82908 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 12292 Phayao/Thailand
67 20705 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 1313 Chiang Mai/Thailand
68 11064 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11064 Chiang Mai/Thailand
69 114772 Aerides falcata Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 297 Chiang Mai/Thailand
70 108453 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE RMK 058/2561 Phitsanulok/Thailand
71 95295 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4107 Lampang/Thailand
72 11025 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11025 Chiang Mai/Thailand
73 50965 Aerides flabellata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 5452 Khon Kaen/Thailand
74 11105 Aerides houlletiana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11105 Chiang Mai/Thailand
75 11008 Aerides krabiensis Seidenf. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11008 Chiang Mai/Thailand
76 85023 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3888 Tak/Thailand
77 11242 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11242 Chiang Mai/Thailand
78 59895 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE Romklao Botanical Garden 0286/2554 Uttaradit/Thailand
79 114744 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 269 Chiang Mai/Thailand
80 40911 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE S. Watthana 3252 Tak/Thailand
81 28586 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 269 Tak/Thailand
82 11061 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11061 Chiang Mai/Thailand
83 85022 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE S. Watthana 3887 Tak/Thailand
84 40916 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE S. Watthana 3268 Mae Hong Son/Thailand
85 11241 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11241 Mae Hong Son/Thailand
86 30666 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE P. Suksathan 4286 Mae Hong Son/Thailand
87 108454 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE RMK 059/2561 Phitsanulok/Thailand
88 96782 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 298/60 Chiang Mai/Thailand
89 118881 Aerides sp. ORCHIDACEAE K. Inthamma 459 Phitsanulok/Thailand
90 96760 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 276/60 Chiang Mai/Thailand
91 37256 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 2370 Phangnga/Thailand
92 76265 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7115 Phetchabun/Thailand
93 105622 Aerides sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 7050 Phetchabun/Thailand
94 66774 Aerides sp. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 10372 Phitsanulok/Thailand
95 89964 Aerides sp. ORCHIDACEAE M. Koktongkham 63 Chiang Mai/Thailand
96 28587 Agrostophyllum bicuspidatum J.J.Sm. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Thongson 448 Phangnga/Thailand
97 35146 Agrostophyllum brevipes King & Pantl. ORCHIDACEAE S. Intamusik 143 Phitsanulok/Thailand
98 11199 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH4420 Lam Dong/Vietnam
99 20716 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH4420 Lam Dong/Vietnam
100 73526 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4172 Phitsanulok/Thailand