ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 64688 Angraecum sesquipedale Thouars ORCHIDACEAE S. Watthana 3773 Thailand
102 29141 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2194 Chiang Mai/Thailand
103 12652 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Intamusik 49 Phitsanulok/Thailand
104 36462 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3106 Chiang Mai/Thailand
105 16291 Anoectochilus albolineatus Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1148 Nan/Thailand
106 82326 Anoectochilus brevilabris Hook.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4314 Chiang Mai/Thailand
107 29138 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2191 Chiang Mai/Thailand
108 50909 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana 3642 Tak/Thailand
109 22430 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 119 Chiang Mai/Thailand
110 10817 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10817 Chiang Mai/Thailand
111 95293 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE T. Pingyot 42 Chiang Mai/Thailand
112 10282 Anoectochilus burmannicus Rolfe ORCHIDACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
113 92507 Anoectochilus lanceolatus Lindl. ORCHIDACEAE Tripetch 021 Kamphaeng Phet/Thailand
114 38761 Anoectochilus lylie Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2993 Loei/Thailand
115 34029 Anoectochilus lylie Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2631 Chanthaburi/Thailand
116 12653 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik 50 Phitsanulok/Thailand
117 21815 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1607 Phitsanulok/Thailand
118 22232 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 2292 Nan/Thailand
119 56983 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2068 Nan/Thailand
120 29111 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2166 Loei/Thailand
121 52218 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1460 Nan/Thailand
122 50114 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-545 Loei/Thailand
123 30329 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1284 Loei/Thailand
124 31912 Anoectochilus sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1220 Loei/Thailand
125 30753 Anoectochilus tortus (King & Pantl.) King & Pantl. ORCHIDACEAE S. Watthana 2447 Mae Hong Son/Thailand
126 1928 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 1928 Chiang Mai/Thailand
127 4774 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 4774 Mae Hong Son/Thailand
128 12673 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
129 36442 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3086 Chiang Mai/Thailand
130 21410 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana 1417 Chiang Rai/Thailand
131 77773 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Tanming 739 Chiang Mai/Thailand
132 42754 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6219 Uttaradit/Thailand
133 88221 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Pongamornkul 5227 Chiang Mai/Thailand
134 47231 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE Chusie KY358 Mae Hong Son/Thailand
135 34545 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 4351 Chiang Mai/Thailand
136 11426 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik s.n. Chiang Mai/Thailand
137 9973 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 9973 Chiang Mai/Thailand
138 21586 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
139 12264 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 289 Nan/Thailand
140 21545 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana 1440 Chiang Mai/Thailand
141 93514 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE T. Pingyot 37 Chiang Mai/Thailand
142 10958 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik s.n. Chiang Mai/Thailand
143 101777 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 073 Chiang Mai/Thailand
144 87139 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE Hubert Kurzweil HK 2193 Chiang Mai/Thailand
145 29144 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & S. Damapong 2199 Chiang Rai/Thailand
146 13625 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 1391 Chiang Mai/Thailand
147 16289 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE P. Srisanga 1146 Nan/Thailand
148 34542 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE P. Suksathan 4347 Chiang Mai/Thailand
149 12638 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 12638 Chiang Mai/Thailand
150 28535 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Pumicong 416 Nan/Thailand
151 36098 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2466 Chiang Mai/Thailand
152 28568 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie ORCHIDACEAE S. Watthana 2156 Chiang Mai/Thailand
153 27106 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 1833 Chiang Mai/Thailand
154 1333 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 1333 Chiang Mai/Thailand
155 11946 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11946 Thailand
156 82140 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 4120 Phitsanulok/Thailand
157 41295 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 3309 Chiang Mai/Thailand
158 28712 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 345 Chiang Mai/Thailand
159 7076 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 7076 Chiang Mai/Thailand
160 4822 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 4822 Chiang Mai/Thailand
161 87137 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE Hubert Kurzweil HK 2184 Chiang Mai/Thailand
162 67818 Aphyllorchis montana Rchb.f. ORCHIDACEAE M. Norsaengsri 10498 Mae Hong Son/Thailand
163 15140 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 540 Nakhon Si Thammarat/Thailand
164 29388 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE P. Suksathan 3520 Yala/Thailand
165 37638 Aphyllorchis pallida Blume ORCHIDACEAE J.F. Maxwell 06-578 Krabi/Thailand
166 83423 Apostasia nuda R.Brown ORCHIDACEAE Ubonwan Upho UBON 334 Phatthalung/Thailand
167 44133 Apostasia odorata Blume ORCHIDACEAE S. Gardner ST2423 Nakhon Si Thammarat/Thailand
168 20940 Apostasia odorata Blume ORCHIDACEAE P. Srisanga 1952 Nan/Thailand
169 25797 Apostasia sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi 333 Trang/Thailand
170 97407 Apostasia sp. ORCHIDACEAE QBG. Staff s.n. Chiang Rai/Thailand
171 87300 Apostasia sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-142 Sainyabuli/Laos
172 31006 Apostasia sp. ORCHIDACEAE K. Kertsawang 712 Trat/Thailand
173 73539 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4186 Chiang Mai/Thailand
174 56640 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Puangpen et al. N547 Songkhla/Thailand
175 14920 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 460 Nakhon Si Thammarat/Thailand
176 13921 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE P. Suksathan 1620 Songkhla/Thailand
177 88037 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE C. Maknoi 7723 Sukhothai/Thailand
178 56639 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Puangpen et al. N368 Songkhla/Thailand
179 73540 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4187 Chiang Mai/Thailand
180 6836 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 6836 Chiang Mai/Thailand
181 43214 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE Tao Guo-da 9016 Yunnan/China
182 7535 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 7535 Trang/Thailand
183 38559 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2331 Loei/Thailand
184 27783 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE C. Maknoi 527 Phetchabun/Thailand
185 17186 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE P. Suksathan 2495 Phangnga/Thailand
186 3233 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 3233 Loei/Thailand
187 17550 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE S. Sasrirat s.n. Thailand
188 63976 Apostasia wallichii R.Brown ORCHIDACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 134 Trat/Thailand
189 21348 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 1355 Thailand
190 105680 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 139 Phangnga/Thailand
191 92731 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE S. Watthana 4126 Tak/Thailand
192 38959 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE S. Intamusik 169 Thailand
193 31320 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE K. Kertsawang 784 Chumphon/Thailand
194 28592 Appendicula hexandra (Koen.) J.J. Sm. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Suksathan 514 Trat/Thailand
195 30114 Appendicula hexandra (Koen.) J.J. Sm. ORCHIDACEAE S. Watthana 2385 Trang/Thailand
196 9980 Appendicula hexandra (Koen.) J.J. Sm. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 9980 Chiang Mai/Thailand
197 16344 Appendicula reflexa Blume ORCHIDACEAE S. Intamusik 76 Nakhon Si Thammarat/Thailand
198 48981 Appendicula sp. ORCHIDACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52428 Nakhon Nayok/Thailand
199 17325 Appendicula sp. ORCHIDACEAE P. Suksathan 2634 Phangnga/Thailand
200 25533 Appendicula sp. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1214 Chiang Mai/Thailand