ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 12049 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul 335 Chiang Mai/Thailand
2 64787 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Takahashi et al. FOK-061097 Kochi/Japan
3 43408 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 1229 Uttaradit/Thailand
4 4410 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4410 Chiang Mai/Thailand
5 4214 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4214 Chiang Mai/Thailand
6 4179 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4179 Chiang Mai/Thailand
7 70509 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 3376 Tak/Thailand
8 96115 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4299 Lampang/Thailand
9 93819 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Khin Myo Htwe 024107 Mandalay/Myanmar
10 3789 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 3789 Loei/Thailand
11 93451 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Daoh 13 Chiang Mai/Thailand
12 102411 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE V. Nguanchoo 648 Nan/Thailand
13 94759 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kunlatida Joompa 26/1 Lamphun/Thailand
14 73349 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Lakoet 0507 Mae Hong Son/Thailand
15 38302 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Wessumritt 279 Rayong/Thailand
16 109696 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Chakchai Nonthakhamchan 003 Phrae/Thailand
17 111176 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-124 Luang Prabang/Laos
18 111373 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-321 Luang Prabang/Laos
19 75324 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095013 Chin State/Myanmar
20 87262 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-104 Champasak/Laos
21 7443 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 7443 Chiang Mai/Thailand
22 1182 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 1182 Chiang Mai/Thailand
23 5214 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 5214 Chiang Rai/Thailand
24 4812 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4812 Chiang Mai/Thailand
25 77618 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 11545 Sukhothai/Thailand
26 78574 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein, Wai Min Htay 085006 Chin State/Myanmar
27 78575 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Shigeo Yasuda 053770 Chin State/Myanmar
28 45621 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE D. Khrueasan MS646 Chiang Mai/Thailand
29 11919 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 11919 Chiang Mai/Thailand
30 102659 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE V. Nguanchoo 949 Nan/Thailand
31 75936 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094690 Magway/Myanmar
32 52764 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 2933 Phitsanulok/Thailand
33 9531 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 9531 Chiang Mai/Thailand
34 52422 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4487.1 Chiang Mai/Thailand
35 91174 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3614 Phayao/Thailand
36 9618 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 9618 Chiang Mai/Thailand
37 92766 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 1336 Kanchanaburi/Thailand
38 80303 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-119 Shan State/Myanmar
39 28116 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Watthana 2106 Nan/Thailand
40 117142 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 2409 Kanchanaburi/Thailand
41 1404 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 1404 Chiang Mai/Thailand
42 15866 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1065 Mae Hong Son/Thailand
43 30012 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Chongko 565 Kanchanaburi/Thailand
44 117168 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 2435 Kanchanaburi/Thailand
45 30034 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Chongko 596 Kanchanaburi/Thailand
46 31405 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 869 Phangnga/Thailand
47 40432 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 2803 Loei/Thailand
48 121701 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1762 Mae Hong Son/Thailand
49 29721 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1000 Loei/Thailand
50 28159 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2149 Chiang Mai/Thailand
51 121465 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1085 Uttaradit/Thailand
52 67316 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8139 Phitsanulok/Thailand
53 65936 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 6233 Phitsanulok/Thailand
54 116037 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Wangwasit 180912-27 Loei/Thailand
55 21186 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2060 Nan/Thailand
56 125372 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul 7115 Mae Hong Son/THAILAND
57 67833 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10513 Mae Hong Son/Thailand
58 24176 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Glamwaewwong 711 Chiang Mai/Thailand
59 31693 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1651 Ubon Ratchathani/Thailand
60 15822 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1051 Mae Hong Son/Thailand
61 127604 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2571 Kanchanaburi/THAILAND
62 18292 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri s.n. Loei/Thailand
63 47355 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 022 Chiang Mai/Thailand
64 28565 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE S. Pumicong 447 Mae Hong Son/Thailand
65 15835 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1038 Chiang Mai/Thailand
66 85784 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul et al. 5123 Chiang Mai/Thailand
67 60162 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 5992 Ubon Ratchathani/Thailand
68 28212 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 623 Rayong/Thailand
69 110120 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 993 Chiang Rai/Thailand
70 62798 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10010 Mae Hong Son/Thailand
71 65640 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10130 Nan/Thailand
72 50459 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Li-Jianwu Cx00012 Yunnan/China
73 12360 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1255 Phitsanulok/Thailand
74 88807 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 6352 Phetchabun/Thailand
75 12321 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1216 Phitsanulok/Thailand
76 74658 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Zhou-Shishun 7677 Yunnan/China
77 122614 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-085 Phongsaly/LAOS
78 35392 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8206 Mae Hong Son/Thailand
79 35828 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1760 Loei/Thailand
80 35297 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8099 Chiang Mai/Thailand
81 33926 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J.F. Maxwell 07-697 Chiang Rai/Thailand
82 55346 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8303 Chiang Rai/Thailand
83 58243 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8775 Loei/Thailand
84 60618 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Ling Shein Man 088032 Chin State/Myanmar
85 129160 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2707 Chiang Mai/THAILAND
86 7990 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 7990 Chiang Mai/Thailand
87 21846 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1638 Phitsanulok/Thailand
88 69796 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090816 Chin State/Myanmar
89 2872 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 2872 Chiang Mai/Thailand
90 106207 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 663 Nan/Thailand
91 93917 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J. Murata, Y. Tateishi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe & Win Twat 373 Mandalay/Myanmar
92 104482 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE T. Khambai 505 Uttaradit/Thailand
93 70822 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 030 Luang Prabang/Laos
94 61419 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Law Shein 088337 Chin State/Myanmar
95 36435 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3079 Chiang Mai/Thailand
96 13678 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1449 Chiang Mai/Thailand
97 16407 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE P. Suksathan 2082 Mae Hong Son/Thailand
98 18474 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE P. Suksathan 2801 Chiang Mai/Thailand
99 57234 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0081 Khon Kaen/Thailand
100 48872 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Sakon Nakhon/Thailand