ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 24176 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Glamwaewwong 711 Chiang Mai/Thailand
2 93451 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Daoh 13 Chiang Mai/Thailand
3 93819 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Khin Myo Htwe 024107 Mandalay/Myanmar
4 31693 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1651 Ubon Ratchathani/Thailand
5 31405 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 869 Phangnga/Thailand
6 30034 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Chongko 596 Kanchanaburi/Thailand
7 30012 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Chongko 565 Kanchanaburi/Thailand
8 94759 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kunlatida Joompa 26/1 Lamphun/Thailand
9 29721 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1000 Loei/Thailand
10 28212 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 623 Rayong/Thailand
11 116037 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Wangwasit 180912-27 Loei/Thailand
12 28116 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Watthana 2106 Nan/Thailand
13 87262 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-104 Champasak/Laos
14 102411 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE V. Nguanchoo 648 Nan/Thailand
15 102659 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE V. Nguanchoo 949 Nan/Thailand
16 21186 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2060 Nan/Thailand
17 109696 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Chakchai Nonthakhamchan 003 Phrae/Thailand
18 110120 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 993 Chiang Rai/Thailand
19 111176 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-124 Luang Prabang/Laos
20 111373 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-321 Luang Prabang/Laos
21 15866 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1065 Mae Hong Son/Thailand
22 15822 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1051 Mae Hong Son/Thailand
23 28159 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2149 Chiang Mai/Thailand
24 1182 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 1182 Chiang Mai/Thailand
25 64787 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Takahashi et al. FOK-061097 Kochi/Japan
26 65936 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 6233 Phitsanulok/Thailand
27 52764 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 2933 Phitsanulok/Thailand
28 67316 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8139 Phitsanulok/Thailand
29 67833 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10513 Mae Hong Son/Thailand
30 52422 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4487.1 Chiang Mai/Thailand
31 62798 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10010 Mae Hong Son/Thailand
32 70509 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 3376 Tak/Thailand
33 73349 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Lakoet 0507 Mae Hong Son/Thailand
34 92766 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 1336 Kanchanaburi/Thailand
35 47355 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Inyaritt & S. Sittipracharat 022 Chiang Mai/Thailand
36 91174 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3614 Phayao/Thailand
37 45621 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE D. Khrueasan MS646 Chiang Mai/Thailand
38 75936 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094690 Magway/Myanmar
39 43408 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE K. Kertsawang 1229 Uttaradit/Thailand
40 40432 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE C. Maknoi 2803 Loei/Thailand
41 77618 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 11545 Sukhothai/Thailand
42 78574 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein, Wai Min Htay 085006 Chin State/Myanmar
43 78575 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Shigeo Yasuda 053770 Chin State/Myanmar
44 38302 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Wessumritt 279 Rayong/Thailand
45 80303 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-119 Shan State/Myanmar
46 96115 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4299 Lampang/Thailand
47 75324 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095013 Chin State/Myanmar
48 9531 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 9531 Chiang Mai/Thailand
49 117168 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 2435 Kanchanaburi/Thailand
50 7443 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 7443 Chiang Mai/Thailand
51 133146 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3110 Lampang/THAILAND
52 11919 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 11919 Chiang Mai/Thailand
53 9618 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 9618 Chiang Mai/Thailand
54 3789 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 3789 Loei/Thailand
55 12049 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul 335 Chiang Mai/Thailand
56 117142 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE N. Muangyen 2409 Kanchanaburi/Thailand
57 125372 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul 7115 Mae Hong Son/THAILAND
58 60162 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 5992 Ubon Ratchathani/Thailand
59 4410 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4410 Chiang Mai/Thailand
60 4179 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4179 Chiang Mai/Thailand
61 121701 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1762 Mae Hong Son/Thailand
62 1404 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 1404 Chiang Mai/Thailand
63 133070 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3034 Phrae/THAILAND
64 4214 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4214 Chiang Mai/Thailand
65 127604 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2571 Kanchanaburi/THAILAND
66 121465 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1085 Uttaradit/Thailand
67 4812 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4812 Chiang Mai/Thailand
68 5214 Aeginetia indica L. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 5214 Chiang Rai/Thailand
69 28565 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE S. Pumicong 447 Mae Hong Son/Thailand
70 15835 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE P. Srisanga & C. Puff 1038 Chiang Mai/Thailand
71 18292 Aeginetia pedunculata Wall. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri s.n. Loei/Thailand
72 85784 Aeginetia sp. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul et al. 5123 Chiang Mai/Thailand
73 122614 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-085 Phongsaly/LAOS
74 35828 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1760 Loei/Thailand
75 55346 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8303 Chiang Rai/Thailand
76 93917 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J. Murata, Y. Tateishi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe & Win Twat 373 Mandalay/Myanmar
77 7990 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 7990 Chiang Mai/Thailand
78 2872 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 2872 Chiang Mai/Thailand
79 70822 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 030 Luang Prabang/Laos
80 33926 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J.F. Maxwell 07-697 Chiang Rai/Thailand
81 61419 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Law Shein 088337 Chin State/Myanmar
82 35297 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8099 Chiang Mai/Thailand
83 88807 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 6352 Phetchabun/Thailand
84 36435 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3079 Chiang Mai/Thailand
85 50459 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Li-Jianwu Cx00012 Yunnan/China
86 69796 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090816 Chin State/Myanmar
87 133553 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Natdanai Pan-in V 338 Uttaradit/Thailand
88 129160 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2707 Chiang Mai/THAILAND
89 74658 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Zhou-Shishun 7677 Yunnan/China
90 35392 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8206 Mae Hong Son/Thailand
91 104482 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE T. Khambai 505 Uttaradit/Thailand
92 13678 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1449 Chiang Mai/Thailand
93 58243 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8775 Loei/Thailand
94 118066 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE N. Pan-in 026 Uttaradit/Thailand
95 65640 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 10130 Nan/Thailand
96 60618 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Ling Shein Man 088032 Chin State/Myanmar
97 12360 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1255 Phitsanulok/Thailand
98 21846 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1638 Phitsanulok/Thailand
99 106207 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 663 Nan/Thailand
100 12321 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1216 Phitsanulok/Thailand