ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 21846 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1638 Phitsanulok/Thailand
102 133553 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Natdanai Pan-in V 338 Uttaradit/Thailand
103 93917 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J. Murata, Y. Tateishi, T. Sugawara, H. Nagamasu, Soe Pe & Win Twat 373 Mandalay/Myanmar
104 35297 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8099 Chiang Mai/Thailand
105 36435 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3079 Chiang Mai/Thailand
106 35392 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8206 Mae Hong Son/Thailand
107 33926 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE J.F. Maxwell 07-697 Chiang Rai/Thailand
108 35828 Alectra arvensis (Benth.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1760 Loei/Thailand
109 18474 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE P. Suksathan 2801 Chiang Mai/Thailand
110 48872 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Sakon Nakhon/Thailand
111 57234 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0081 Khon Kaen/Thailand
112 16407 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE P. Suksathan 2082 Mae Hong Son/Thailand
113 134468 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 83 Mae Hong Son/THAILAND
114 73259 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE C. Lakoet 0417 Mae Hong Son/Thailand
115 36481 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3125 Chiang Mai/Thailand
116 43201 Buchnera cruciata Buch.-Ham. ex D.Don OROBANCHACEAE J.F. Maxwell 09-309 Chiang Mai/Thailand
117 57277 Buchnera sp. OROBANCHACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0103 Khon Kaen/Thailand
118 58250 Buchnera sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8782 Loei/Thailand
119 18907 Buchnera sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 1155 Ubon Ratchathani/Thailand
120 108521 Buchnera sp. OROBANCHACEAE T. Choopan et al. 2017-36 Nakhon Ratchasima/Thailand
121 93919 Buchnera tetrasticha Benth. OROBANCHACEAE Ling Shein Mang 096254 Chin State/Myanmar
122 31714 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi 1672 Ubon Ratchathani/Thailand
123 31770 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1177 Loei/Thailand
124 87596 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-436 Sainyabuli/Laos
125 40520 Centranthera cochinchinensis (Lour.) Merr. subsp. lutea (Hara) Yamazaki OROBANCHACEAE J.F. Maxwell 08-148 Chiang Mai/Thailand
126 15462 Centranthera grandiflora Benth OROBANCHACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 648 Mae Hong Son/Thailand
127 40462 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE C. Maknoi 2833 Loei/Thailand
128 18479 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE P. Suksathan 2806 Chiang Mai/Thailand
129 31794 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1201 Loei/Thailand
130 1579 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 1579 Khon Kaen/Thailand
131 29676 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE C. Maknoi 955 Phitsanulok/Thailand
132 12426 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE P. Suksathan 1321 Phitsanulok/Thailand
133 4125 Centranthera siamensis T. Yamaz. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4125 Loei/Thailand
134 137605 Centranthera sp. OROBANCHACEAE K. Inthamma 1189 Uttaradit/THAILAND
135 54202 Centranthera sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 5983 Ubon Ratchathani/Thailand
136 4803 Centranthera sp. OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 4803 Chiang Mai/Thailand
137 58578 Centranthera sp. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9613 Phrae/Thailand
138 129414 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. OROBANCHACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4272 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
139 53700 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 5956 Ubon Ratchathani/Thailand
140 41499 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. OROBANCHACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 75 Rayong/Thailand
141 47853 Centranthera tranquebarica (Spreng.) Merr. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 7021 Tak/Thailand
142 38416 Christisonia hookeri C.B. Clarke ex Hook.f. OROBANCHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2188 Loei/Thailand
143 75240 Christisonia hookeri C.B. Clarke ex Hook.f. OROBANCHACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2407 Houa Phan /Laos
144 127627 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2594 Kanchanaburi/THAILAND
145 52671 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1757 Lampang/Thailand
146 40906 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE S. Watthana 3227-1 Tak/Thailand
147 104676 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE C. Maknoi 5912 Phetchabun/Thailand
148 112779 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE N. Muangyen 2266 Kanchanaburi/Thailand
149 3861 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 3861 Loei/Thailand
150 117148 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE N. Muangyen 2415 Kanchanaburi/Thailand
151 40905 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE S. Watthana 3227 Tak/Thailand
152 23061 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE C. Glamwaewwong 227 Chiang Mai/Thailand
153 6756 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 6756 Chiang Mai/Thailand
154 138738 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE Martin van de Bult 1903 Chiang Rai/THAILAND
155 85566 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE C. Maknoi 8265 Sukhothai/Thailand
156 84286 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE W. Khattiyot 377 Phetchabun/Thailand
157 38412 Christisonia siamensis Craib OROBANCHACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2184 Loei/Thailand
158 20035 Christisonia sp. OROBANCHACEAE C. Maknoi 84 Yala/Thailand
159 70434 Christisonia sp. OROBANCHACEAE C. Maknoi 3301 Phitsanulok/Thailand
160 27739 Christisonia sp. OROBANCHACEAE C. Maknoi 925 Loei/Thailand
161 76036 Euphrasia sp. OROBANCHACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094765 Chin State/Myanmar
162 16052 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE P. Suksathan 1916 Mae Hong Son/Thailand
163 110313 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5430 Kanchanaburi/Thailand
164 22230 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE P. Srisanga 2290 Nan/Thailand
165 53736 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE C. Maknoi 3017 Phitsanulok/Thailand
166 35483 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8306 Mae Hong Son/Thailand
167 64268 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Li-Jianwu 1212 Yunnan/China
168 44427 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Zhou Shi-shun 3430 Yunnan/China
169 25341 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE C. Maknoi L1 Luang Prabang/Laos
170 56137 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8907 Chiang Rai/Thailand
171 71817 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091042 Chin State/Myanmar
172 81876 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 11910 Phayao/Thailand
173 116972 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-165 Phongsaly/LAOS
174 48674 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7425 Chiang Rai/Thailand
175 81800 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 11834 Chiang Rai/Thailand
176 104267 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE S. Kamonnate 832 Chiang Mai/Thailand
177 126552 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9906 Lampang/THAILAND
178 77639 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE M. Norsaengsri 11563 Sukhothai/Thailand
179 9785 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 9785 Tak/Thailand
180 36438 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3082 Chiang Mai/Thailand
181 8073 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE W. Nanakorn et al. 8073 Loei/Thailand
182 35674 Lindenbergia indica (L.) Vatke OROBANCHACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8519 Mae Hong Son/Thailand
183 93923 Lindenbergia muraria (Roxb. ex D.Don) Brhl OROBANCHACEAE Ling Shein Man 096184 Chin State/Myanmar
184 88515 Lindenbergia muraria (Roxb. ex D.Don) Brhl OROBANCHACEAE N. Muangyen 367 Lampang/Thailand
185 137116 Lindenbergia muraria (Roxb. ex D.Don) Brhl OROBANCHACEAE Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103825.1 MYANMAR
186 93922 Lindenbergia muraria (Roxb. ex D.Don) Brhl OROBANCHACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021375 Mandalay/Myanmar
187 132371 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE W. Pongamornkul 7213 Mae Hong Son/Thailand
188 130143 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE N. Muangyen 3793 Chiang Mai/THAILAND
189 46657 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5631 Loei/Thailand
190 121115 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE N. Muangyen 3097 Kanchanaburi/Thailand
191 107556 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-342 Phongsaly/Laos
192 98143 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-023 Luang Prabang/Laos
193 110477 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5593 Kanchanaburi/Thailand
194 57052 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9331 Chiang Rai/Thailand
195 53031 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7603 Khon Kaen/Thailand
196 98418 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-298 Luang Prabang/Laos
197 98290 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-170 Luang Prabang/Laos
198 52288 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1530 Nan/Thailand
199 130740 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2786 Mae Hong Son/THAILAND
200 104024 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. OROBANCHACEAE Jatinya Pangkot 69 Chiang Mai/Thailand