ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 68911 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089559 Chin State/Myanmar
2 9791 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9791 Tak/Thailand
3 75494 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095186 Chin State/Myanmar
4 78576 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053220 Chin State/Myanmar
5 78577 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092263 Chin State/Myanmar
6 78578 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092492 Chin State/Myanmar
7 78580 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093037 Chin State/Myanmar
8 78581 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093112 Chin State/Myanmar
9 59181 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9718 Chiang Rai/Thailand
10 28363 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-6 Oudomxay/Laos
11 82274 Adenia cordifolia (Blume) Engl. PASSIFLORACEAE Hassan, I., Lua, H.K. SING2013-056 Singapore
12 13938 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & S. Watthana 604 Phayao/Thailand
13 6833 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6833 Chiang Mai/Thailand
14 51822 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7877 Chiang Rai/Thailand
15 79074 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-269 Xaignabouri/Laos
16 66102 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10346 Chiang Rai/Thailand
17 3844 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3844 Loei/Thailand
18 15846 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & C. Puff 1027 Chiang Mai/Thailand
19 10480 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 139 Loei/Thailand
20 8852 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8852 Loei/Thailand
21 59211 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9748 Chiang Rai/Thailand
22 3105 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3105 Loei/Thailand
23 36515 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1835 Loei/Thailand
24 36543 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1863 Loei/Thailand
25 38916 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 2586 Loei/Thailand
26 63022 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 673 Yunnan/China
27 74294 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Zhou-Shishun 7366 Yunnan/China
28 63331 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 884 Yunnan/China
29 40967 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 998 Phangnga/Thailand
30 25310 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 1147 Chiang Mai/Thailand
31 10028 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 10028 Thailand
32 14790 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE K. Larsen 45849 Trang/Thailand
33 11290 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 11290 Chiang Mai/Thailand
34 7530 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7530 Trang/Thailand
35 7176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7176 Songkhla/Thailand
36 89302 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8150 Sukhothai/Thailand
37 46888 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE M. Tanaros 361 Chumphon/Thailand
38 28176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE S. Watthana 2093 Chumphon/Thailand
39 37410 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE J.F. Maxwell 06-216 Krabi/Thailand
40 94748 Adenia pierrei Gagnep. PASSIFLORACEAE Pornthip Kanta 1 Lamphun/Thailand
41 17538 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Boonchai 38 Chiang Mai/Thailand
42 30985 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 691 Chiang Mai/Thailand
43 23216 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 237 Chiang Mai/Thailand
44 95363 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4175 Lampang/Thailand
45 96057 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4241 Lampang/Thailand
46 96236 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4421 Lampang/Thailand
47 36017 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE Jatupol K. 08-358 Chiang Mai/Thailand
48 7372 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7372 Chiang Mai/Thailand
49 6897 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6897 Chiang Mai/Thailand
50 49076 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE S. Watthana 3335 Tak/Thailand
51 2392 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 2392 Chiang Mai/Thailand
52 62565 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 2815 Chiang Mai/Thailand
53 9448 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9448 Loei/Thailand
54 3692 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3692 Chiang Mai/Thailand
55 110613 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5728 Kanchanaburi/THAILAND
56 639 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 639 Chiang Mai/Thailand
57 67938 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Lakoet 0319 Mae Hong Son/Thailand
58 85224 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7872 Surat Thani/Thailand
59 79024 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-220 Xaignabouri/Laos
60 66552 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3372 Saraburi/Thailand
61 75114 Adenia sp. PASSIFLORACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2506 Houa Phan/Laos
62 68692 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3056 Phayao/Thailand
63 85234 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7882 Kanchanaburi/Thailand
64 45972 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3884 Phetchabun/Thailand
65 5013 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 5013 Mae Hong Son/Thailand
66 85396 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8044 Sukhothai/Thailand
67 104220 Adenia sp. PASSIFLORACEAE S. Kamonnate 718 Chiang Mai/Thailand
68 17687 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga 1466 Nan/Thailand
69 20610 Adenia sp. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri 1509 Chiang Mai/Thailand
70 88937 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8538 Sukhothai/Thailand
71 109778 Adenia sp. PASSIFLORACEAE TLBG 033 Chiang Mai/THAILAND
72 86117 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-121 Luang Prabang/Laos
73 85524 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8223 Sukhothai/Thailand
74 85514 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8213 Sukhothai/Thailand
75 66988 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 3570 Chiang Mai/Thailand
76 110907 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 4477 Surin/THAILAND
77 6043 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6043 Thailand
78 110407 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5525 Kanchanaburi/THAILAND
79 45820 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3636 Phetchabun/Thailand
80 45508 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE N. Romkham 158 Lamphun/Thailand
81 8917 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8917 Phayao/Thailand
82 29621 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri 2689 Chaiyaphum/Thailand
83 98550 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-027 Luang Prabang/Laos
84 43874 Paropsia vareciformis (Griff.) Mast. PASSIFLORACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2809 Songkhla/Thailand
85 42144 Passiflora altebilobata Hemsly PASSIFLORACEAE Wang Hong 6420 Yunnan/China
86 63403 Passiflora altebilobata Hemsly PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 408 Yunnan/China
87 43287 Passiflora coccinea Aubl. PASSIFLORACEAE Tavika Sudsawang 001 Chiang Mai/Thailand
88 79287 Passiflora coccinea Aubl. PASSIFLORACEAE K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 4 Chiang Mai/Thailand
89 24555 Passiflora coccinea Aubl. PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 770 Chiang Mai/Thailand
90 42239 Passiflora cupiformis Mast. PASSIFLORACEAE Wang Hong 7213 Guangxi/China
91 102409 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE V. Nguanchoo 646 Nan/Thailand
92 3922 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3922 Chiang Mai/Thailand
93 108671 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5275 Kanchanaburi/Thailand
94 44813 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE Yaovanit Polpim HN1482 Chiang Mai/Thailand
95 74503 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE Zhou-Shishun 8438 Yunnan/China
96 37104 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE Soraya Raveewan 2 Chiang Mai/Thailand
97 59061 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 392 Yunnan/China
98 3304 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3304 Loei/Thailand
99 33398 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE Jatupol K. 08-179 Chiang Mai/Thailand
100 73984 Passiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE K. Khwan 065 Chiang Mai/Thailand