ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 78576 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053220 Chin State/Myanmar
2 28363 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-6 Oudomxay/Laos
3 9791 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9791 Tak/Thailand
4 68911 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089559 Chin State/Myanmar
5 78580 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093037 Chin State/Myanmar
6 75494 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095186 Chin State/Myanmar
7 78581 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093112 Chin State/Myanmar
8 78578 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092492 Chin State/Myanmar
9 59181 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9718 Chiang Rai/Thailand
10 78577 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092263 Chin State/Myanmar
11 82274 Adenia cordifolia (Blume) Engl. PASSIFLORACEAE Hassan, I., Lua, H.K. SING2013-056 Singapore
12 15846 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & C. Puff 1027 Chiang Mai/Thailand
13 10480 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 139 Loei/Thailand
14 79074 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-269 Xaignabouri/Laos
15 51822 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7877 Chiang Rai/Thailand
16 13938 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & S. Watthana 604 Phayao/Thailand
17 125653 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE K. Punchay 310 Chiang Mai/Thailand
18 8852 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8852 Loei/Thailand
19 59211 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9748 Chiang Rai/Thailand
20 66102 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10346 Chiang Rai/Thailand
21 3844 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3844 Loei/Thailand
22 3105 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3105 Loei/Thailand
23 134032 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3497 Saraburi/Thailand
24 134116 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3581 Saraburi/Thailand
25 6833 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6833 Chiang Mai/Thailand
26 36515 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1835 Loei/Thailand
27 38916 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 2586 Loei/Thailand
28 36543 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1863 Loei/Thailand
29 74294 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Zhou-Shishun 7366 Yunnan/China
30 63331 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 884 Yunnan/China
31 63022 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 673 Yunnan/China
32 25310 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 1147 Chiang Mai/Thailand
33 40967 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 998 Phangnga/Thailand
34 10028 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 10028 Chiang Mai/Thailand
35 28176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE S. Watthana 2093 Chumphon/Thailand
36 89302 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8150 Sukhothai/Thailand
37 7176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7176 Songkhla/Thailand
38 46888 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE M. Tanaros 361 Chumphon/Thailand
39 11290 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 11290 Chiang Mai/Thailand
40 14790 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE K. Larsen 45849 Trang/Thailand
41 7530 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7530 Trang/Thailand
42 37410 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE J.F. Maxwell 06-216 Krabi/Thailand
43 123437 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-431 Phongsaly/LAOS
44 117790 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-160 Sainyabuli/LAOS
45 94748 Adenia pierrei Gagnep. PASSIFLORACEAE Pornthip Kanta 1 Lamphun/Thailand
46 62565 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 2815 Chiang Mai/Thailand
47 96057 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4241 Lampang/Thailand
48 96236 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4421 Lampang/Thailand
49 95363 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4175 Lampang/Thailand
50 105642 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7070 Phetchabun/Thailand
51 104731 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 5606 Phetchabun/Thailand
52 114601 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4950 Lampang/Thailand
53 49076 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE S. Watthana 3335 Tak/Thailand
54 110613 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5728 Kanchanaburi/Thailand
55 639 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 639 Chiang Mai/Thailand
56 3692 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3692 Chiang Mai/Thailand
57 129024 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2463 Kanchanaburi/THAILAND
58 117361 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 947 Mae Hong Son/Thailand
59 9448 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9448 Loei/Thailand
60 132069 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2878 Lampang/THAILAND
61 7372 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7372 Chiang Mai/Thailand
62 23216 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 237 Chiang Mai/Thailand
63 126991 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1722 Kanchanaburi/Thailand
64 121557 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE N. Boonruang 0461 Chaiyaphum/Thailand
65 6897 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6897 Chiang Mai/Thailand
66 17538 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Boonchai 38 Chiang Mai/Thailand
67 2392 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 2392 Chiang Mai/Thailand
68 30985 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 691 Chiang Mai/Thailand
69 36017 Adenia pinnatisecta Craib PASSIFLORACEAE Jatupol K. 08-358 Chiang Mai/Thailand
70 66552 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3372 Saraburi/Thailand
71 85514 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8213 Sukhothai/Thailand
72 67938 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Lakoet 0319 Mae Hong Son/Thailand
73 68692 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3056 Phayao/Thailand
74 5013 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 5013 Mae Hong Son/Thailand
75 75114 Adenia sp. PASSIFLORACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2506 Houa Phan/Laos
76 104220 Adenia sp. PASSIFLORACEAE S. Kamonnate 718 Chiang Mai/Thailand
77 85396 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8044 Sukhothai/Thailand
78 109778 Adenia sp. PASSIFLORACEAE TLBG 033 Chiang Mai/Thailand
79 17687 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga 1466 Nan/Thailand
80 20610 Adenia sp. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri 1509 Chiang Mai/Thailand
81 85234 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7882 Kanchanaburi/Thailand
82 45972 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3884 Phetchabun/Thailand
83 85524 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8223 Sukhothai/Thailand
84 79024 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-220 Xaignabouri/Laos
85 134236 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi 3670 Phitsanulok/THAILAND
86 88937 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8538 Sukhothai/Thailand
87 86117 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-121 Luang Prabang/Laos
88 85224 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7872 Surat Thani/Thailand
89 121296 Adenia sp. PASSIFLORACEAE N. Boonruang 0357 Chaiyaphum/Thailand
90 98550 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-027 Luang Prabang/Laos
91 66988 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 3570 Chiang Mai/Thailand
92 6043 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6043 Chiang Mai/Thailand
93 8917 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8917 Phayao/Thailand
94 110407 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5525 Kanchanaburi/Thailand
95 110907 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 4477 Surin/Thailand
96 45820 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3636 Phetchabun/Thailand
97 45508 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE N. Romkham 158 Lamphun/Thailand
98 29621 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri 2689 Chaiyaphum/Thailand
99 125442 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 567 Khon Kaen/THAILAND
100 43874 Paropsia vareciformis (Griff.) Mast. PASSIFLORACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2809 Songkhla/Thailand