ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 9791 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9791 Tak/Thailand
2 78577 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092263 Chin State/Myanmar
3 78576 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053220 Chin State/Myanmar
4 68911 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089559 Chin State/Myanmar
5 28363 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-6 Oudomxay/Laos
6 78580 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093037 Chin State/Myanmar
7 78581 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Ling Shein Man 093112 Chin State/Myanmar
8 75494 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095186 Chin State/Myanmar
9 78578 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092492 Chin State/Myanmar
10 59181 Adenia cardiophylla Engl. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9718 Chiang Rai/Thailand
11 82274 Adenia cordifolia (Blume) Engl. PASSIFLORACEAE Hassan, I., Lua, H.K. SING2013-056 Singapore
12 6833 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6833 Chiang Mai/Thailand
13 125653 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE K. Punchay 310 Chiang Mai/Thailand
14 79074 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-269 Xaignabouri/Laos
15 10480 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 139 Loei/Thailand
16 59211 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9748 Chiang Rai/Thailand
17 13938 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & S. Watthana 604 Phayao/Thailand
18 15846 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga & C. Puff 1027 Chiang Mai/Thailand
19 66102 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10346 Chiang Rai/Thailand
20 8852 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8852 Loei/Thailand
21 3105 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3105 Loei/Thailand
22 134032 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3497 Saraburi/Thailand
23 51822 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7877 Chiang Rai/Thailand
24 134116 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3581 Saraburi/Thailand
25 140081 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10123 Trat/THAILAND
26 3844 Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3844 Loei/Thailand
27 36543 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1863 Loei/Thailand
28 36515 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 1835 Loei/Thailand
29 38916 Adenia nicobarica King PASSIFLORACEAE C. Maknoi 2586 Loei/Thailand
30 74294 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Zhou-Shishun 7366 Yunnan/China
31 63022 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 673 Yunnan/China
32 63331 Adenia parviflora C.Cusset PASSIFLORACEAE Li-Jianwu 884 Yunnan/China
33 10028 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 10028 Chiang Mai/Thailand
34 25310 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 1147 Chiang Mai/Thailand
35 40967 Adenia parvifolia Gagnep. PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 998 Phangnga/Thailand
36 14790 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE K. Larsen 45849 Trang/Thailand
37 89302 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8150 Sukhothai/Thailand
38 11290 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 11290 Chiang Mai/Thailand
39 28176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE S. Watthana 2093 Chumphon/Thailand
40 7530 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7530 Trang/Thailand
41 46888 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE M. Tanaros 361 Chumphon/Thailand
42 7176 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7176 Songkhla/Thailand
43 123437 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-431 Phongsaly/LAOS
44 37410 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE J.F. Maxwell 06-216 Krabi/Thailand
45 117790 Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde var. parviflora (Pierre ex Gagnep.) de Wilde PASSIFLORACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-160 Sainyabuli/LAOS
46 94748 Adenia pierrei Gagnep. PASSIFLORACEAE Pornthip Kanta 1 Lamphun/Thailand
47 110613 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5728 Kanchanaburi/Thailand
48 639 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 639 Chiang Mai/Thailand
49 36017 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE Jatupol K. 08-358 Chiang Mai/Thailand
50 114601 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4950 Lampang/Thailand
51 30985 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE K. Kertsawang 691 Chiang Mai/Thailand
52 23216 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE C. Glamwaewwong 237 Chiang Mai/Thailand
53 96236 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4421 Lampang/Thailand
54 117361 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 947 Mae Hong Son/Thailand
55 136561 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3586 Phayao/THAILAND
56 3692 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 3692 Chiang Mai/Thailand
57 129024 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2463 Kanchanaburi/THAILAND
58 95363 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4175 Lampang/Thailand
59 6897 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6897 Chiang Mai/Thailand
60 126991 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1722 Kanchanaburi/Thailand
61 96057 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4241 Lampang/Thailand
62 49076 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE S. Watthana 3335 Tak/Thailand
63 7372 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 7372 Chiang Mai/Thailand
64 104731 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 5606 Phetchabun/Thailand
65 17538 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Boonchai 38 Chiang Mai/Thailand
66 105642 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7070 Phetchabun/Thailand
67 121557 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE N. Boonruang 0461 Chaiyaphum/Thailand
68 2392 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 2392 Chiang Mai/Thailand
69 132069 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2878 Lampang/THAILAND
70 62565 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 2815 Chiang Mai/Thailand
71 9448 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 9448 Loei/Thailand
72 138769 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3648 Sukhothai/THAILAND
73 138882 Adenia pinnatisecta (Craib) Craib PASSIFLORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3761 Mae Hong Son/THAILAND
74 104220 Adenia sp. PASSIFLORACEAE S. Kamonnate 718 Chiang Mai/Thailand
75 45972 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3884 Phetchabun/Thailand
76 88937 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8538 Sukhothai/Thailand
77 109778 Adenia sp. PASSIFLORACEAE TLBG 033 Chiang Mai/Thailand
78 85224 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7872 Surat Thani/Thailand
79 121296 Adenia sp. PASSIFLORACEAE N. Boonruang 0357 Chaiyaphum/Thailand
80 20610 Adenia sp. PASSIFLORACEAE M. Norsaengsri 1509 Chiang Mai/Thailand
81 86117 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-121 Luang Prabang/Laos
82 79024 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-220 Xaignabouri/Laos
83 66552 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3372 Saraburi/Thailand
84 67938 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Lakoet 0319 Mae Hong Son/Thailand
85 17687 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga 1466 Nan/Thailand
86 68692 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3056 Phayao/Thailand
87 85234 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 7882 Kanchanaburi/Thailand
88 134236 Adenia sp. PASSIFLORACEAE P. Srisanga, C. Maknoi 3670 Phitsanulok/THAILAND
89 85396 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8044 Sukhothai/Thailand
90 85514 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8213 Sukhothai/Thailand
91 85524 Adenia sp. PASSIFLORACEAE C. Maknoi 8223 Sukhothai/Thailand
92 75114 Adenia sp. PASSIFLORACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2506 Houa Phan/Laos
93 5013 Adenia sp. PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 5013 Mae Hong Son/Thailand
94 45820 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi 3636 Phetchabun/Thailand
95 6043 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 6043 Chiang Mai/Thailand
96 125442 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 567 Khon Kaen/THAILAND
97 98550 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-027 Luang Prabang/Laos
98 8917 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Nanakorn et al. 8917 Phayao/Thailand
99 45508 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE N. Romkham 158 Lamphun/Thailand
100 66988 Adenia viridiflora Craib PASSIFLORACEAE W. Pongamornkul 3570 Chiang Mai/Thailand