ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 8223 Brandisia discolor Hook. & Thoms PAULOWNIACEAE W. Nanakorn et al. 8223 Loei/Thailand
2 59340 Brandisia hancei Hook.f. PAULOWNIACEAE Li-Jianwu 291 Yunnan/China
3 43229 Brandisia hancei Hook.f. PAULOWNIACEAE Wang Hong 6356 Yunnan/China
4 122955 Paulownia coreana Uyeki PAULOWNIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-426 Phongsaly/LAOS
5 90276 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-199 Luang Prabang/Laos
6 90294 Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-217 Luang Prabang/Laos
7 114142 Paulownia sp. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-392 Phongsaly/LAOS
8 113735 Paulownia sp. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-436 Phongsaly/LAOS
9 98533 Paulownia sp. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-010 Luang Prabang/Laos
10 98332 Paulownia sp. PAULOWNIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-212 Luang Prabang/Laos
11 109338 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. PAULOWNIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075279 Japan
12 8639 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE W. Nanakorn et al. 8639 Chiang Mai/Thailand
13 9184 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE W. Nanakorn et al. 9184 Chiang Mai/Thailand
14 21768 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1560 Phitsanulok/Thailand
15 35521 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8345 Mae Hong Son/Thailand
16 55685 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8485 Loei/Thailand
17 64251 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE Li-Jianwu 1076 Yunnan/China
18 89124 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE N. Muangyen 715 Phayao/Thailand
19 118475 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE K. Inthamma 374 Phitsanulok/Thailand
20 118924 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE K. Inthamma 510 Phitsanulok/Thailand
21 73606 Wightia speciosissima (D.Don) Merr. PAULOWNIACEAE W. Pongamornkul 04016 Mae Hong Son/Thailand